Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,299,533

 Is impact of board gender diversity on firm performance homogeneous? Empirical evident in 10 developed countries
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Thi Thuy Anh, Bui Phan Nha Khanh, Nguyen Manh Toan
Nơi đăng: Vietnam International Conference in Finance International Conference on Accounting and Finance (ICOAF); Số: ICOAF 2016;Từ->đến trang: 1-10;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn