Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,868

 Kế toán chi phí theo chuỗi giá trị - Cách tiếp cận mới cho mô hình sản xuất tinh gọn
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Mạnh Toàn 
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 39 (II);Từ->đến trang: 124-131;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mô hình sản xuất tinh gọn xuất phát từ triết lý hướng đến tối đa hóa các giá trị đem lại cho khách hàng thông qua việc loại bỏ những lãng phí trong quá trình cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Tuy đã áp dụng mô hình tổ chức sản xuất này nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn còn sử dụng các phương pháp kế toán truyền thống. Điều này sẽ làm giảm đi phần nào hiệu quả của mô hình tinh gọn bởi lẽ các chỉ tiêu của kế toán truyền thống chưa giúp cho các nhà quản lý nhận diện và loại bỏ các lãng phí trong quá trình hoạt động và thúc đẩy việc cải tiến liên tục. Qua việc trình bày những khác biệt giữa mô hình sản xuất truyền thống và mô hình sản xuất tinh gọn, bài báo này giới thiệu một cách tiếp cận mới - phương pháp kế toán chi phí theo chuỗi giá trị. Theo phương pháp này, công tác kế toán chi phítrở nên đơn giản hơn, loại bỏ đi những lãng phí từ quy trình kế toán truyền thống nhưng có thể cung cấp thông tin phù hợp hơn, hữu ích hơn cho việc ra quyết định.
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn