Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,070,876

 Ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể vào phân tích mối quan hệ giữa ngành công nghiệp chính yếu và các ngành công nghiệp phụ trợ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn 
Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế và phát triển; Số: 159;Từ->đến trang: 19-26;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xét trên mối quan hệ liên ngành, sự phát triển của bất kỳ ngành kinh tế nào cũng sẽ có những tác động, ảnh hưởng nhất định đến các ngành khác, đặc biệt đối với các ngành thượng nguồn và hạ nguồn của nó. Bài viết này giới thiệu mô hình cân bằng tổng thể và ứng dụng của nó trong việc mô phỏng và phân tích các mối quan hệ giữa ngành chính yếu và các ngành phụ trợ trong một lĩnh vực thông qua các kịch bản đầu tư khác nhau – minh họa trường hợp của Ngành dệt may. Kết quả mô phỏng cho thấy trong điều kiện của Việt Nam hiện nay, việc tăng cường đầu tư vào ngành dệt có thể giúp thúc đẩy và ảnh hưởng lan toả đến các ngành khác, đặc biệt là ngành may, và do đó mang lại hiệu quả kinh tế cao cho toàn ngành và cho nền kinh tế.
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn