Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,418,802

 Bút toán trùng và phương pháp xử lý trong các phần mềm kế toán
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Kế toán
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 87;Từ->đến trang: 19-22;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, có nhiều NVKT phát sinh liên quan đến đồng thời hai loại chứng từ, được lập hoặc xử lý bởi hai phần hành kế toán khác nhau. Đòi hỏi khi phân tích, thiết kế và tổ chức sử dụng phần mềm kế toán phải xây dựng cách thức xử lý các bút toán trùng sao cho vừa giải quyết tốt vấn đề trùng lắp trong hạch toán tổng hợp, vừa phải đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết của từng phần hành, đồng thời dễ dàng thuận tiện cho công tác hạch toán. Qua tìm hiểu thực tế việc xử lý bút toán trùng trong các phần mềm kế toán tại Viêt Nam hiện nay, bài báo phân tích các ưu nhược điểm và đề xuất phương án xử lý bút toán trùng một cách tự động qua việc xác lập thứ tự ưu tiên của các loại chứng từ. 
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn