Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,799,966

 Xác định các ngành ưu tiên thu hút đầu tư của Thành phố Đà Nẵng bằng Phương pháp cân bằng tổng thể dạng động
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Phát triển Kinh tế
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 244;Từ->đến trang: ;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mô hình cân bằng tổng thể dạng động (DCGE) đã và đang được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới, cho phép nghiên cứu tác động theo thời gian của các chính sáchđầu tư theo các kịch bản khác nhau đến phát triển kinh tếcủa quốc gia hoặc một địa phương. Ứng dụng mô hình DCGE, bài viết này góp phần trả lời câu hỏivới cơ cấu kinh tế hiện tại, từ nay đến năm 2020, thu hútđầu tư vào lĩnh vựcnào sẽgiúpmanglại sự tăng trưởng cao nhất cho Thành phốĐà Nẵng. Kết quả mô phỏng cho thấy Công nghiệp chế biến và Thương mạilà hai ngành có sức lan tỏa lớncủa Thành phố. Nếu thu hút đầu tư vào hai ngành này sẽ có tác dụng rất tích cực thúc đẩy tăng trưởng của Thành phố về cả giá trị sản xuất và GDP. Các ngành Xây dựngvàKinh doanh khách sạn nhà hàng, do chưacó mối quan hệ chặt chẽ với các ngành kinh tế khác của Thành phố nên hiện tại ảnh hưởng lan tỏa của chúng chưa cao
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn