Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,418,579

 Ứng dụng mô hình cân đối liên vùng trong phân tích các quan hệ liên kết kinh tế
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn  Mạnh  Toàn 
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế và Phát triển; Số: 165;Từ->đến trang: 38-46;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục tiêu của bài viết là giớithiệu cơ sở lý thuyết của mô hình cân đối liên vùng (Inter-regional Model) và ứng dụng cụ thể vào đo lường, phân tích tác động liên ngành và liên vùng giữa Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Kết quả nghiên cứu cho thấy phân công lao động theo hướng Đà Nẵng ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ và các tỉnh còn lại trong Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung ưu tiên phát triển công nghiệp có thể sẽ tạo nên một cơ cấu kinh tế tối ưu trong chiến lược phát triển của cả Vùng.
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn