Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,419

 Tổ chức dữ liệu kế toán trong điều kiện tin học hóa
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số: 91;Từ->đến trang: 31-34 và 36;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Xu hướng ứng dụng các phần mềm kế toán ngày càng trở nên phổ biến nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán tại các doanh nghiệp. Việc hiểu được qui trình xử lý dữ liệu của một phần mềm kế toán là rất cần thiết để giúp người sử dụng lựa chọn một phần mềm tốt và khai thác có hiệu quả nhất các tính năng của phần mềm đó.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn