Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,418,683

 Tiếp cận theo chu trình - Cơ sở để nâng cao hiệu quả của hệ thống thông tin kế toán
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
wal
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn
Nơi đăng: Tạp chí Kế toán và Kiểm toán; Số: 92;Từ->đến trang: ;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn