Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,505

 Ứng dụng ERP trong tổ chức đào tạo tín chỉ - Kinh nghiệm của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh
Nơi đăng: Hội thào về đào tạo theo học chế tín chỉ do Trường Đại học Qui Nhơn tổ chức; Số: ;Từ->đến trang: 1-10;Năm: 2009
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn