Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,619,623

 Xây dựng hệ thống qui trình quản lý đào tạo Hệ vừa học vừa làm tại Trường Đại học Kinh tế
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Ths. Nguyễn Trung Kiên
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Thành viên:  Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Hồng Hạnh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: B2007-D9N04-19 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn