Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,740,795

 Phân tích tác động của việc thành lập hành lang kinh tế Đông Tây đến Vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Chủ nhiệm:  Nguyễn Mạnh Toàn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Lê Văn Huy, Võ Thị Thúy Anh, Bùi Quang Bình
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: B2009-TDA02-17-TRIG ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn