Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,821,135

 Nghiên cứu tác động của tự do hóa Thương mại quốc tế đến cơ cấu công nghiệp của thành phố Đà Nẵng
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Trương Bá Thanh,
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Thành viên:   Nguyễn Mạnh  Toàn (Thư  ký )
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Số: B2006 - ĐN04 - 16 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn