Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,671,403

 Định hướng chiến lược nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Thành phố Đà Nẵng đến năm 2010
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  Nguyễn Mạnh Toàn
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Thành viên:  
Số: B2001-14-04 ; Năm hoàn thành: 2004; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn