Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,763,243

 Tác động của việc gia nhập WTO đến phân phối thu nhập và khoảng cách giàu nghèo tại các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  TS. Nguyễn Mạnh Toàn; Thành viên:  Ths. Huỳnh Thị Hồng Hạnh (Thư ký)
Số: B2008-ĐN04-35-TĐ ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Kinh tế

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn