Nguyễn Nữ Thùy Uyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,216,211

 
Mục này được 28172 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Nữ Thùy Uyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  18/11/1987
Nơi sinh: Kontum.
Quê quán Kontum.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Tiếng Anh; Tại: trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Giảng dạy Tiếng Anh (TESOL Studies); Tại: Đại học Queensland, Australia
Dạy CN: Kỹ năng Tiếng Anh, Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Giảng dạy Tiếng Anh
Lĩnh vực NC: Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy, CALL (dạy học ngôn ngữ với sự hỗ trợ của máy tính), giáo dục trực tuyến, phương pháp giảng dạy ngôn ngữ
Ngoại ngữ: Anh, Trung
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, 131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 2019: Nghiên cứu sinh Khoa Giáo Dục, Đại học Tasmania, Úc
2008 - nay: Giảng viên tại Khoa Tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng
2012 - 2013: Học thạc sĩ ngành Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh (TESOL Studies), Đại học Queensland, Úc
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: SỬ DỤNG VOICE BLOG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN NĂM 3 TẠI KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG . Chủ nhiệm: Thạc sĩ Nguyễn Nữ Thuỳ Uyên. Mã số: T2016-05-13. Năm: 2016. (May 4 2017 10:40AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sử dụng voice blog trong việc phát triển kỹ năng Nói cho sinh viên năm 3, Khoa tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Nữ Thuỳ Uyên. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2(111).2017. Trang: 28-32. Năm 2017. (Apr 3 2019 9:30AM)
[2]Tham luận: Phát triển kỹ năng Nói cho đối tượng người học lớn tuổi tại Khoa tiếng Anh, trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Nữ Thuỳ Uyên. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng. Trang: 11-19. Năm 2011. (May 12 2014 9:06AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Resilience to withstand COVID-19 crisis: Lessons from a Foreign Language Institution in Vietnam. Authors: Uyen Nu Thuy Uyen, Long V Nguyen. Computer Assisted Language Learning Electronic Journal. No: 22(2). Pages: 40-55. Year 2021. (Apr 4 2021 10:50AM)
[2]Article: Peer Assessment in a Blended Translation Course: Students’ Perceptions, Motivation and their Self-perceived Translational Skill Development. Authors: Thi Lan Huynh, Uyen Nu Thuy Nguyen. International Journal of Applied Linguistics & English Literature. No: 8(5). Pages: 52-60. Year 2019. (Apr 25 2020 8:52AM)
[3]Article: Students’ Perceptions and Design Considerations of Flipped Interpreting Classroom. Authors: Thi Lan Huynh, Uyen Nu Thuy Nguyen. Theory and Practice in Language Studies. No: 9. Pages: 1100 - 1110. Year 2019. (Sep 8 2019 9:01PM)
[4]Presentations: Integrating technology into EFL teaching at University of Foreign Language Studies, the University of Danang. Authors: Uyen Nu Thuy Nguyen. WorldCALL 2018. Year 2018. (Mar 30 2021 2:58PM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 24 2021 8:55AM)
[1]Computer Assisted Language Learning: From Theory to Practice: A Coursebook Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Văn Long. Đồng tác giả: Thạc sĩ Nguyễn Nữ Thùy Uyên. Nơi XB: Vietnam National University Press, Hanoi. Năm 2021.
  
 Khen thưởng
[1] Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng. Năm: 2004 - 2008.
[2] Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Ngoại Ngữ năm học 2004 - 2008. Năm: 2008.
[3] Học bổng khoá học Phiên dịch của Tổng cục Phiên dịch, Uỷ ban Châu Âu. Năm: 2010.
[4] Học bổng Thạc sĩ “Endeavour Postgraduate Scholarship Award” của chính phủ Australia. Năm: 2012.
[5] Học bổng Thạc sĩ “Australian Development Scholarship” (ADS) của chính phủ Australia. Năm: 2012. Năm: 2012.
[6] Thư chúc mừng sinh viên có thành tích học tập xuất sắc của Chủ nhiệm Khoa Văn Chương, Đại học Queensland, Australia. Năm: 2012 - 2013.
[7] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng dành cho giáo viên có thành tích trong giảng dạy và nghiên cứu. Năm: 2016 - 2017.
[8] Giấy khen của Hiệu trưởng dành cho giáo viên có thành tích trong giảng dạy và nghiên cứu. Năm: 2017 - 2018.
[9] Học bổng Nghiên cứu dành cho nghiên cứu sinh của Đại học Tasmania, Nước Úc. Năm: 2019.
[10] Học bổng sinh hoạt phí của Đại học Tasmania, Úc. Năm: 2019.
[11] Học giả WorldCALL - Hội thảo WorldCALL (Hội thảo Quốc tế về học ngôn ngữ với sự hỗ trợ của máy tính) tại Đại học Concepcion, Chile. Năm: 5/2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Critical Thinking
Ngành: Ngoại ngữ
 2018 Chính quy  
[2]Integrated Skills
Ngành: Ngoại ngữ
 2010 Sinh viên chính quy và tại chức  Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
[3]Information Communication Technology in English Language Teaching (ICT-in-ELT)
Ngành: Ngoại ngữ
 2010 Giáo viên Tiếng Anh các cấp  
[4]Translating and Interpreting
Ngành: Ngoại ngữ
 2010 Chính quy, Tại chức  
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn