Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,591,516

 Kích thước hình học của ống màng mỏng trực giao thổi phồng - Xác định các tính chất cơ lý của vật liệu vải kỹ thuật
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Quang Tung, Le Khanh Toan
Nơi đăng: Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Đà Nẵng, 03-05/08/2015
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 2015;Từ->đến trang: 15-21;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn