Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,656,275

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của sự tương tác giữa chất lỏng lên thành bể đến ứng xử của công trình cao tầng bê tông cốt thép có bể bơi. Tác giả: Nguyễn Quang Tùng, Phan Đình Luyến. Tạp chí Xây dựng. Số: 02. Trang: 86-90. Năm 2019. (Apr 5 2019 9:31AM)
[2]Bài báo: Giảm chuyển vị ngang nhà cao tầng nhờ phân bổ hợp lý độ cứng khung-vách . Tác giả: Nguyễn Văn Quang; Nguyễn Quang Tùng . Tạp chí Xây dựng- VIETNAM CONSTRUCTION REVIEW. Số: 01/2018. Trang: 118-122. Năm 2018. (Feb 25 2018 10:18PM)
[3]Bài báo: Ảnh hưởng của sự suy giảm độ cứng kết cấu đến ứng xử của công trình cao tầng bê tông cốt thép . Tác giả: Tống Đức Sơn; Nguyễn Quang Tùng . Tạp chí Xây dựng- VIETNAM CONSTRUCTION REVIEW. Số: 02/2018. Trang: xx-xx. Năm 2018. (Feb 25 2018 10:22PM)
[4]Bài báo: Ảnh hưởng của móng và đất nền đến ứng xử của công trình cao tầng bê tông cốt thép chịu động đất . Tác giả: Bùi Trọng Phước; Nguyễn Quang Tùng . Tạp chí Xây dựng- VIETNAM CONSTRUCTION REVIEW. Số: 02/2018. Trang: xx-xx. Năm 2018. (Feb 25 2018 10:28PM)
[5]Bài báo: Độ võng của cấu kiện chịu uốn dạng tensairity. Tác giả: Lê Khánh Toàn, Nguyễn Quang Tùng. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. Số: 6/2017. Trang: 139-144. Năm 2017. (Oct 22 2017 9:53PM)
[6]Bài báo: Ảnh hưởng của sự thay đổi hệ số đàn hồi của vật liệu đến sự uốn dọc của dầm màng mỏng thổi phồng. Tác giả: Nguyễn Quang Tùng, Lê Khánh Toàn. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. Số: 2/2017. Trang: 149-153. Năm 2017. (Oct 22 2017 9:51PM)
[7]Bài báo: Xây dựng phần tử hữu hạn cho dầm thổi phồng cấu tạo từ vải kỹ thuật. Tác giả: Nguyễn Quang Tùng, Lê Khánh Toàn. Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Nha Trang, 27-28/07/2016. Số: 2016. Trang: 773-781. Năm 2016. (Oct 22 2017 9:38PM)
[8]Bài báo: Xác định hệ số đàn hồi của vải kỹ thuật từ thí nghiệm thổi phồng ống màng mỏng. Tác giả: Nguyễn Quang Tùng, Lê Khánh Toàn. Tạp chí Xây dựng. Số: 12/2015. Trang: 91-94. Năm 2015. (Apr 17 2016 12:33AM)
[9]Bài báo: Kích thước hình học của ống màng mỏng trực giao thổi phồng - Xác định các tính chất cơ lý của vật liệu vải kỹ thuật. Tác giả: Nguyen Quang Tung, Le Khanh Toan. Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Đà Nẵng, 03-05/08/2015. Số: 2015. Trang: 15-21. Năm 2015. (Nov 9 2015 12:16AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Vibration of an inflated orthotropic membrane beam with an arbitrarily oriented orthotropy basis. Authors: Nguyễn Quang Tùng, Lê Khánh Toàn. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET). No: Volume 9 , Issue 9 , September 201 8. Pages: 719-728. Year 2018. (Sep 28 2018 9:33PM)
[2]Article: Inflation and bending of an orthotropic inflatable beam. Authors: Nguyen Quang Tung, Thomas Jean-Christophe, Le Van Anh. Thin-Walled Structures International Journal. No: 88. Pages: 129-144. Year 2015. (Nov 9 2015 12:12AM)
[3]Article: An analytical solution for an inflated orthotropic membrane tube with an arbitrarily oriented orthotropy basis. Authors: Nguyen Quang Tung, Thomas Jean-Christophe, Le Van Anh. Engineering Structures
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: 56. Pages: 1080-1091. Year 2013.
(Nov 9 2015 12:08AM)
[4]Article: An exact solution to calculate the lenght and radius of an orthotropic inflatable beam - a theoretical application to the determination of the material coefficients. Authors: Nguyen Quang Tung, Thomas Jean-Christophe, Le Van Anh. Tensinet Symposium [RE] THINKING Lightweight Structures, Istanbul, Turkey. No: 2013. Pages: 333-342. Year 2013. (Nov 9 2015 12:10AM)
[5]Article: Some new theoretical results for the orthotropic inflatable beams. Authors: Nguyen Quang Tung, Thomas Jean-Christophe, Le Van Anh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. 11th biennal conference on Engineering Systems Design and Analysis ESDA, Nantes, France, 2012.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: 2012. Pages: 36-42. Year 2012.
(Nov 9 2015 12:06AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn