Nguyễn Quang Tùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,619,738

 
Mục này được 38719 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Quang Tùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/00/1985
Nơi sinh: Thành phố Huế
Quê quán Phường Phường Đúc - Thành phố Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Tại: Trường Đại Học Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Xây dựng và Cơ học; Tại: Đại học Nantes
Dạy CN: Xây dựng - Bộ môn kết cấu công trình
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng anh: Bằng C, TOEIC 630 - Tiếng Pháp : Bằng C, chứng chỉ tương đương Delf B2
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0906 597 007
Email: nqtung@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Bằng cấp

•2013 : Tiến sỹ chuyên ngành cơ học và xây dựng - Đại học Nantes - Pháp
•2009-2010 : Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng - Đại học Nantes - Pháp
•2003-2008 : Kỹ sư chuyên ngành xây dựng dân dụng - Đại học Đà Nẵng - Việt Nam
•2003 : Tốt nghiệp phổ thông trung học

Kinh nghiệm

•03-08/2010 : Thực tập tốt nghiệp tại công ty xây dụng Eiffage Construction Pays de la Loire - Thành phố Saint Nazaire - Pháp.
•01-03/2010 : Thực tập nghiên cứu tại viện nghiên cứu cơ học và xây dựng GeM - Thành phố Saint-Nazaire - Pháp


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: TÍNH TOÁN VÀ ỨNG DỤNG CÁC KẾT CẤU THỔI PHỒNG TRONG XÂY DỰNG. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Tùng. Mã số: Đ2015-02-133. Năm: 2016. (Oct 22 2017 9:24PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của sự tương tác giữa chất lỏng lên thành bể đến ứng xử của công trình cao tầng bê tông cốt thép có bể bơi. Tác giả: Nguyễn Quang Tùng, Phan Đình Luyến. Tạp chí Xây dựng. Số: 02. Trang: 86-90. Năm 2019. (Apr 5 2019 9:31AM)
[2]Bài báo: Giảm chuyển vị ngang nhà cao tầng nhờ phân bổ hợp lý độ cứng khung-vách . Tác giả: Nguyễn Văn Quang; Nguyễn Quang Tùng . Tạp chí Xây dựng- VIETNAM CONSTRUCTION REVIEW. Số: 01/2018. Trang: 118-122. Năm 2018. (Feb 25 2018 10:18PM)
[3]Bài báo: Ảnh hưởng của sự suy giảm độ cứng kết cấu đến ứng xử của công trình cao tầng bê tông cốt thép . Tác giả: Tống Đức Sơn; Nguyễn Quang Tùng . Tạp chí Xây dựng- VIETNAM CONSTRUCTION REVIEW. Số: 02/2018. Trang: xx-xx. Năm 2018. (Feb 25 2018 10:22PM)
[4]Bài báo: Ảnh hưởng của móng và đất nền đến ứng xử của công trình cao tầng bê tông cốt thép chịu động đất . Tác giả: Bùi Trọng Phước; Nguyễn Quang Tùng . Tạp chí Xây dựng- VIETNAM CONSTRUCTION REVIEW. Số: 02/2018. Trang: xx-xx. Năm 2018. (Feb 25 2018 10:28PM)
[5]Bài báo: Độ võng của cấu kiện chịu uốn dạng tensairity. Tác giả: Lê Khánh Toàn, Nguyễn Quang Tùng. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. Số: 6/2017. Trang: 139-144. Năm 2017. (Oct 22 2017 9:53PM)
[6]Bài báo: Ảnh hưởng của sự thay đổi hệ số đàn hồi của vật liệu đến sự uốn dọc của dầm màng mỏng thổi phồng. Tác giả: Nguyễn Quang Tùng, Lê Khánh Toàn. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. Số: 2/2017. Trang: 149-153. Năm 2017. (Oct 22 2017 9:51PM)
[7]Bài báo: Xây dựng phần tử hữu hạn cho dầm thổi phồng cấu tạo từ vải kỹ thuật. Tác giả: Nguyễn Quang Tùng, Lê Khánh Toàn. Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Nha Trang, 27-28/07/2016. Số: 2016. Trang: 773-781. Năm 2016. (Oct 22 2017 9:38PM)
[8]Bài báo: Xác định hệ số đàn hồi của vải kỹ thuật từ thí nghiệm thổi phồng ống màng mỏng. Tác giả: Nguyễn Quang Tùng, Lê Khánh Toàn. Tạp chí Xây dựng. Số: 12/2015. Trang: 91-94. Năm 2015. (Apr 17 2016 12:33AM)
[9]Bài báo: Kích thước hình học của ống màng mỏng trực giao thổi phồng - Xác định các tính chất cơ lý của vật liệu vải kỹ thuật. Tác giả: Nguyen Quang Tung, Le Khanh Toan. Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Đà Nẵng, 03-05/08/2015. Số: 2015. Trang: 15-21. Năm 2015. (Nov 9 2015 12:16AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Vibration of an inflated orthotropic membrane beam with an arbitrarily oriented orthotropy basis. Authors: Nguyễn Quang Tùng, Lê Khánh Toàn. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET). No: Volume 9 , Issue 9 , September 201 8. Pages: 719-728. Year 2018. (Sep 28 2018 9:33PM)
[2]Article: Inflation and bending of an orthotropic inflatable beam. Authors: Nguyen Quang Tung, Thomas Jean-Christophe, Le Van Anh. Thin-Walled Structures International Journal. No: 88. Pages: 129-144. Year 2015. (Nov 9 2015 12:12AM)
[3]Article: An analytical solution for an inflated orthotropic membrane tube with an arbitrarily oriented orthotropy basis. Authors: Nguyen Quang Tung, Thomas Jean-Christophe, Le Van Anh. Engineering Structures
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: 56. Pages: 1080-1091. Year 2013.
(Nov 9 2015 12:08AM)
[4]Article: An exact solution to calculate the lenght and radius of an orthotropic inflatable beam - a theoretical application to the determination of the material coefficients. Authors: Nguyen Quang Tung, Thomas Jean-Christophe, Le Van Anh. Tensinet Symposium [RE] THINKING Lightweight Structures, Istanbul, Turkey. No: 2013. Pages: 333-342. Year 2013. (Nov 9 2015 12:10AM)
[5]Article: Some new theoretical results for the orthotropic inflatable beams. Authors: Nguyen Quang Tung, Thomas Jean-Christophe, Le Van Anh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. 11th biennal conference on Engineering Systems Design and Analysis ESDA, Nantes, France, 2012.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. No: 2012. Pages: 36-42. Year 2012.
(Nov 9 2015 12:06AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Kết cấu bê tông cốt thép - Nguyên lý thiết kế các cấu kiện cơ bản Chủ biên: Trần Anh Thiện. Đồng tác giả: Bùi Thiên Lam, Trịnh Quang Thịnh, Vương Lê Thắng, Nguyễn Quang Tùng
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2017.(Oct 22 2017 10:00PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Tống Đức Sơn
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự suy giảm độ cứng kết cấu đến ứng xử của công trình cao tầng bê tông cốt thép

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2017

 2018

[2]Nguyễn Văn Quang
Đề tài: Nghiên cứu bố trí khung - vách hợp lý để hạn chế chuyển vị ngang nhà cao tầng bê tông cốt thép

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2017

 2018

[3]Bùi Trọng Phước
Đề tài: Ảnh hưởng của sự tương tác giữa kết cấu và nền đất đối với công trình có tầng hầm sâu chịu động đất

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2017

 2018

[4]Lê Văn Viên
Đề tài: Đề xuất phương án hợp lý để sửa chữa hoặc gia cường kết cấu bê tông cốt thép cho các công trình nhà sản xuất của công ty Sanest Khánh Hòa

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2018

 2018

[5]Trần Minh Đức
Đề tài: Đánh giá khả năng chịu uốn của dầm bê tông cốt thép có số liệu đầu vào dạng khoảng

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2018

 2018

[6]Võ Thái Sơn
Đề tài:

Tính toán dầm bê tông cốt thép chịu uốn xiên theo các tiêu chuẩn thiết kế

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2018

 2018

[7]Nguyễn Dương Thành
Đề tài: Nghiên cứu tính toán kết cấu chịu uốn siêu nhẹ Tensairity

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[8]Mai Xuân Quang
Đề tài: Nghiên cứu ứng xử của dầm màng mỏng thổi phồng bằng phương pháp phần tử hữu hạn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kết cấu bê tông cốt thép công trình
Ngành: Xây dựng
 2016 Sinh viên năm 5 các ngành xây dựng  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép 2
Ngành: Xây dựng
 2016 Sinh viên năm 4/5 các ngành xây dựng  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[3]Toán chuyên ngành xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2016 Sinh viên năm 3 chuyên ngành xây dưng dân dụng và công nghiệp  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[4]Tin học ứng dụng trong xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2016 Sinh viên năm 5 các ngành xây dựng  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[5]Kết cấu Bê tông cốt thép I
Ngành: Xây dựng
 2015 Sinh viên năm 3 các ngành xây dựng  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[6]Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép I
Ngành: Xây dựng
 2015 Sinh viên năm 3 các ngành xây dựng  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn