Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,138,805

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kết cấu bê tông cốt thép công trình
Ngành: Xây dựng
 2016 Sinh viên năm 5 các ngành xây dựng  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]Đồ án Kết cấu bê tông cốt thép 2
Ngành: Xây dựng
 2016 Sinh viên năm 4/5 các ngành xây dựng  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[3]Toán chuyên ngành xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2016 Sinh viên năm 3 chuyên ngành xây dưng dân dụng và công nghiệp  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[4]Tin học ứng dụng trong xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2016 Sinh viên năm 5 các ngành xây dựng  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[5]Kết cấu Bê tông cốt thép I
Ngành: Xây dựng
 2015 Sinh viên năm 3 các ngành xây dựng  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[6]Đồ án Kết cấu Bê tông cốt thép I
Ngành: Xây dựng
 2015 Sinh viên năm 3 các ngành xây dựng  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn