Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,529,029

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Tống Đức Sơn
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự suy giảm độ cứng kết cấu đến ứng xử của công trình cao tầng bê tông cốt thép

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2017

 2018

[2]Nguyễn Văn Quang
Đề tài: Nghiên cứu bố trí khung - vách hợp lý để hạn chế chuyển vị ngang nhà cao tầng bê tông cốt thép

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2017

 2018

[3]Bùi Trọng Phước
Đề tài: Ảnh hưởng của sự tương tác giữa kết cấu và nền đất đối với công trình có tầng hầm sâu chịu động đất

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2017

 2018

[4]Lê Văn Viên
Đề tài: Đề xuất phương án hợp lý để sửa chữa hoặc gia cường kết cấu bê tông cốt thép cho các công trình nhà sản xuất của công ty Sanest Khánh Hòa

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2018

 2018

[5]Trần Minh Đức
Đề tài: Đánh giá khả năng chịu uốn của dầm bê tông cốt thép có số liệu đầu vào dạng khoảng

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2018

 2018

[6]Võ Thái Sơn
Đề tài:

Tính toán dầm bê tông cốt thép chịu uốn xiên theo các tiêu chuẩn thiết kế

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2018

 2018

[7]Nguyễn Dương Thành
Đề tài: Nghiên cứu tính toán kết cấu chịu uốn siêu nhẹ Tensairity

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[8]Mai Xuân Quang
Đề tài: Nghiên cứu ứng xử của dầm màng mỏng thổi phồng bằng phương pháp phần tử hữu hạn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn