Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,656,593

 Xác định hệ số đàn hồi của vải kỹ thuật từ thí nghiệm thổi phồng ống màng mỏng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Tùng, Lê Khánh Toàn
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng; Số: 12/2015;Từ->đến trang: 91-94;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này đề xuất một phương pháp thí nghiệm mới để xác định các tính chất cơ lý của vật liệu vải kỹ thuật. Cơ sở lý thuyết của phương pháp là bài toán thổi phồng ống trụ tròn. Các phương trình cơ bản được xây dựng trong khuôn khổ biến dạng lớn và được phát triển thành một hệ phương trình phi tuyến, cho phép tính toán biến dạng của ống màng mỏng khi bị thổi phồng. Áp dụng hệ phương trình phi tuyến này, một phép phân tích ngược được thực hiện nhằm xác định các tính chất cơ lý của vật liệu. Các kết quả thu được trong nghiên cứu này rất phù hợp với các số liệu thu thập được từ các nhóm nghiên cứu khác trên thế giới.
ABSTRACT
This paper proposes a new method for determining the mechanical properties of the technical fabrics. The theoretical basis of this method is the inflation problem of the cylindrical tube. The formulation is contributed in the framework of large deformations. A system of non-linear equations is derived, giving the deformations and the geometries of the tube. Applying this set of non-linear equations, an inverse analyse method is proposed to determine the material coefficients. The obtained results in this study are shown to agree very well with those of another studies in the world.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn