Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,529,315

 Giảm chuyển vị ngang nhà cao tầng nhờ phân bổ hợp lý độ cứng khung-vách
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Quang; Nguyễn Quang Tùng
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng- VIETNAM CONSTRUCTION REVIEW; Số: 01/2018;Từ->đến trang: 118-122;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đối với việc thiết kế kết cấu nhà cao tầng, bài toán hạn chế chuyển vị ngang công trình luôn đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo độ bền cũng như sự làm việc bình thường của công trình. Bài báo này đề xuất phương án hạn chế chuyển vị ngang công trình từ việc phân bổ độ cứng khung-vách một cách hợp lý, tạo ra sự tương tác lý tưởng nhất giữa hai bộ phận chịu lực chính của công trình. Từ một thể tích bê tông nhất định, sự phân bổ độ cứng khung-vách được thực hiện thông qua việc lựa chọn tiết diện hợp lý cho dầm và cột, cũng như bố trí hệ vách cứng ở những vị trí nào để đảm bảo có lợi nhất cho công trình. Nghiên cứu cho thấy cần phải có sự tương quan độ cứng nhất định giữa dầm và cột thì mới đảm bảo hạn chế chuyển vị ngang công trình. Tại một chiều cao nhất định, có thể cắt bỏ vách cứng nhằm tiết kiệm vật liệu và cũng góp phần hạn chế chuyển vị ngang công trình. Các kết quả được phân tích sơ bộ từ công thức giải thích và phân tích số bằng phần mềm phần tử hữu hạn.
ABSTRACT
For the concept of high-rise buildings, the problem of decreasing the horizontal displacement plays an important role to ensure the resistance of the building. This paper proposes a solution to decrease the horizontal displacement from the distribution of frame-wall rigidity, creating the most ideal interaction between the two main bearing components of the building. From a certain volume of concrete, the distribution of the frame-wall rigidity is realized by choosing the appropriate cross section for the beam and column, as well as the position of the shear wall. Research shows that a good correlation between the beam and the column stiffness contribute to decrease the horizontal displacement of the building. At a certain height, it is possible to remove the shear wall to save material and also to limit the horizontal displacement of the building. The results were analyzed using the analytical solution and the finite element method.
[ 2018\2018m02d025_22_18_27TCXD_-_Van_Quang_-_Quang_Tung_2018.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn