Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,656,741

 Ảnh hưởng của sự suy giảm độ cứng kết cấu đến ứng xử của công trình cao tầng bê tông cốt thép
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tống Đức Sơn; Nguyễn Quang Tùng
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng- VIETNAM CONSTRUCTION REVIEW; Số: 02/2018;Từ->đến trang: xx-xx;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các công trình tầng thường phải chịu các tác động của động đất và tải trọng gió mạnh, hệ quả là nó phải thường xuyên làm việc ngoài giai đoạn đàn hồi của bê tông. Các vết nứt trong bê tông xuất hiện dẫn đến sự suy giảm độ cứng kết cấu và do đó ảnh hưởng đến ứng xử của toàn công trình. Bài báo này trích dẫn các hệ số suy giảm độ cứng kết cấu được nêu trong các tiêu chuẩn, các nghiên cứu và các chỉ dẫn thiết kế của các nước trên thế giới. Áp dụng các kết quả này vào mô phỏng ứng xử của công trình cao tầng bê tông cốt thép để đưa ra các kiến nghị khi thiết kế kết cấu làm việc ngoài giai đoạn đàn hồi. Nghiên cứu cho thấy, khi kể đến sự suy giảm độ cứng do vết nứt trong bê tông gây nên, các đặc trưng dao động của kết cấu không thay đổi nhiều, và do đó tải trọng tác động lên công trình (động đất, gió động) không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, do độ cứng suy giảm chuyển vị ngang công trình tăng lên nhiều và nội lực trong các cấu kiện chịu lực cơ bản của công trình bị ảnh hưởng đáng kể. Chênh lệch giữa ứng xử công trình khi không kể và kể đến sự suy giảm độ cứng là khác nhau khá nhiều khi xét các tiêu chuẩn khác nhau.
ABSTRACT
The high rise buildings are often subjected to earthquakes and wind loads, consequently they often work outside the elastic phase of the concrete. Effect of the cracking concrete is the stiffness reduction of the structure. This paper present indications of stiffness reduction in different codes, standards, and recommendations in the world. Applying theses results into the simulation the response of the high rise buildings to making recommendation on the structural design. Studies show that, take into account the stiffness redcution dont make important changes in the modal response of the structure, so that no important changes in the latteral load as well as earthquakes and wind loads. However, the horizontal displacement and the internal stresses of the structure take a significant changes. These variations are different depending on the codes using in the simulation.
[ tcxd - duc son - quang tung 2018.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn