Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,528,548

 Ảnh hưởng của móng và đất nền đến ứng xử của công trình cao tầng bê tông cốt thép chịu động đất
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Trọng Phước; Nguyễn Quang Tùng
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng- VIETNAM CONSTRUCTION REVIEW; Số: 02/2018;Từ->đến trang: xx-xx;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các công trình tầng thường phải chịu các tác động rất lớn theo phương ngang (động đất, gió), để đảm bảo khả năng chống lật cho công trình, thông thường các công trình sẽ được hạ trọng tâm và ngàm sâu vào trong đất. Trong các phương pháp tính toán trước đây, người ta thường coi công trình được ngàm ở mặt móng và bỏ qua tương tác giữa nền đất và kết cấu. Mục tiêu chính của bài báo là phân tích ứng xử của công trình có đến sự tương tác của kết cấu ngầm và nền đất. Bài báo này trích dẫn các phương pháp biểu diễn tương tác giữa nền đất và công trình và áp dụng vào phân tích một công trình điển hình. Ứng xử của công trình sẽ được phân tích tùy thuộc vào hệ nền móng của công trình, từ đó có thể đánh giá ảnh hưởng của phương pháp bố trí hệ nền móng đến ứng xử của công trình.
ABSTRACT
The high rise buildings are often subjected to strong lateral loads (earthquake and wind load), to guaranty the resistance of the structure, the buildings normaly have a deep underground system. In litterature, the structure is supposed to encastre at the level of the foundation and ignore the soils-structure interaction. The main purpose of this study is analyzing the response of the structure including the soils-structure interaction. This paper present modelization method to take into accound this interaction and applying to analyze an representative buildings to evaluate the effect of the foundation system to the response of the structure.
[ 2018\2018m02d025_22_27_28TCXD_-_Trong_Phuoc_-_Quang_Tung_2018.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn