Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,361,183

(Mar 23 2020 9:32AM)(Sep 29 2020 7:43AM)(Dec 30 2010 9:35PM)(Dec 30 2010 9:37PM)(Dec 30 2010 9:40PM)(Dec 30 2010 10:58PM)(Dec 30 2010 10:59PM)(Dec 30 2010 11:02PM)(Dec 30 2010 11:04PM)(Dec 30 2010 11:05PM)(Dec 30 2010 11:06PM)(Dec 30 2010 11:07PM)(Dec 30 2010 11:09PM)(Dec 30 2010 11:10PM)(Dec 30 2010 11:12PM)(Dec 30 2010 11:13PM)(Dec 30 2010 11:14PM)(Dec 30 2010 11:15PM)(Dec 30 2010 11:17PM)(Dec 30 2010 11:18PM)
[1]Sinh lý thực vật và ứng dụng Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Võ Châu Tuấn. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2021.
[2]Sinh lý học dinh dưỡng ở thực vật Chủ biên: Nguyễn Như Khanh. Đồng tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Cao Phi Bằng, Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phan Văn Tấn, Võ Minh Thứ, Lê Văn Trọng. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2020.
[3]Bài tập Sinh học 10 nâng cao Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Thị Kim Cúc, Huỳnh Quốc Thành. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. Năm 2010.
[4]Bài tập Sinh học 10 Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Thị Kim Cúc, Huỳnh Quốc Thành. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. Năm 2010.
[5]Hành trình thành niên Chủ biên: Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: Nguyễn Tấn Lê, Bùi Văn Vân, Đoàn Thanh Phương. Nơi XB: Quỹ Dân số Thế giới - Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Năm 2009.
[6]Chuyên đề sinh học 12: Di truyền học quần thể và di truyền học người Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt, Trương Thị Thanh Mai. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. Năm 2009.
[7]Chuyên đề sinh học 12: Cơ chế di truyền và biến dị Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Huỳnh Nhứt. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. Năm 2009.
[8]Chuyên đề sinh học 12: Sinh thái học Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. Năm 2009.
[9]Chuyên đề sinh học 12: Tính quy luật của các hiện tượng di truyền Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. Năm 2009.
[10]Bài tập định tính và câu hỏi thực tế Sinh học 12 Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2002.
[11]Bài tập định tính và câu hỏi thực tế Sinh học 11 Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2002.
[12]Bài tập định tính và câu hỏi thực tế Sinh học 10 Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 2002.
[13]Các mẫu hoạt động giáo dục môi trường dùng cho trường Trung học cơ sở (Môđun : Người bạn của sự sống) Chủ biên: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Nơi XB: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 1998.
[14]Hướng dẫn làm bài tập Sinh học 9 (tập 2) Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1998.
[15]Hướng dẫn làm bài tập Sinh học 9 (tập 1) Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1998.
[16]Phương pháp giải bài tập Di truyền học lớp 9 Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 1997.
[17]Luyện giải bài tập Sinh học 11 Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1997.
[18]Luyện giải bài tập Sinh học 9 (tập 2) Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1997.
[19]Luyện giải bài tập Sinh học 9 (tập 1), Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1997.
[20]Bài tập Sinh học 6: 376 câu hỏi trắc nghiệm Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Nơi XB: NXB Giáo dục. Năm 1995.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn