Nguyễn Thị Mỹ Đức
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,102,061

 
Mục này được 15741 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Mỹ Đức
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  28/04/1984
Nơi sinh: Tp Huế
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật lý; Tại: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Vật lý chất rắn; Tại: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
Dạy CN: Cử nhân Vật lý Sư phạm Vật lý
Lĩnh vực NC: Vật lý chất rắn
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Vật lý, nhà B1, trường Đại học Sư phạm, 459 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 01-2007 đến nay: Giảng viên khoa Vật lý, trường Đại học Sư phạm
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Thiết kế bài giảng tiếng Anh chuyên ngành Vật lý theo hướng tích cực hóa hoạt động của sinh viên. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Mỹ Đức. Mã số: T2011-ĐN-03-13. Năm: 2011. (Jan 5 2013 10:16AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng hệ đo tự động tín hiệu nhỏ. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Mỹ Đức. Thành viên: . Mã số: T2009-03-59. Năm: 2009. (Jan 5 2013 10:15AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA KIM LOẠI SẮT TỪ LÊN NHIỆT ĐỘ CHUYỂN PHA CỦA VẬT LIỆU TỪ NHIỆT DẠNG DÂY MICRO NỀN Gd. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Đức, Ngô Thu Hương, Phan Mạnh Hưởng. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2019. Số: Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc. Trang: 98-102. Năm 2019. (Apr 21 2020 8:59PM)
[2]Bài báo: CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT TỪ CỦA HỆ VẬT LIỆU (La0,5Nd0,5)1-xSrxMnO3. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Đức, Makio Kurisu, Kensuke Kinishi, Ngô Thu Hương. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017. Số: Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc. Trang: 72-76. Năm 2017. (Apr 21 2020 10:04PM)
[3]Bài báo: TÍNH CHẤT TỪ VÀ TỪ NHIỆT CỦA HỆ La1-xRExMnO3 (RE = Pr, Nd; x = 0,5). Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Đức, Makio Kurisu, Kensuke Kinishi, Ngô Thu Hương. Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017. Số: Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc. Trang: 77-80. Năm 2017. (Apr 21 2020 10:06PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu tính chất cấu trúc và tính chất từ của perovskite (La0,5Pr0,5)1-xBaxMnO3 với x = 0; 0,2 và 0,4. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Đức, Ngô Thu Hương. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc 2016 (TP Hồ Chí Minh, Việt Nam). Số: Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc. Trang: 905-914. Năm 2016. (Apr 21 2020 9:46PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của ion đất hiếm lên tính chất cấu trúc và tính chất từ của perovskite manganite. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Đức, Ngô Thu Hương. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 20(03). Trang: 1-6. Năm 2016. (Apr 21 2020 9:48PM)
[6]Bài báo: Structure and magnetic properties of REMnO3 system. Tác giả: N.T.M. Duc, M. Kurisu, K. Konishi, M.H. Phan, N.T. Huong. VNU Journal of Science: Mathematics – Physics. Số: Vol. 32, No. 4. Trang: 6-11. Năm 2016. (Apr 21 2020 9:49PM)
[7]Bài báo: THE INFLUENCE OF Ba ON THE STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES OF La0.5Pr0.5)1-xBaxMnO3 SYSTEM. Tác giả: Nguyen Thi My Duc, Nguyen Thi Khanh Van, Makio Kurisu, Kensuke Konishi, Ngo Thu Huong. JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE: Material Science. Số: Vol. 61, No. 9A. Trang: 90-97. Năm 2016. (Apr 21 2020 10:01PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm cảm biến tín hiệu từ trường nhỏ. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Đức. Hội nghị Vật lý Chất rắn và khoa học Vật liệu toàn quốc, SPMS Đà Nẵng 2009. Số: U030. Trang: 1064-1068. Năm 2009. (Jul 11 2012 9:29AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Magnetic Interactions and Magnetocaloric Effect in (La0.5Pr0.5)0.6Ba0.4MnO3: Effect of A-Site Co-doping. Authors: N.T.M. Duc, C.M. Hung, N.T. Huong and M.H. Phan. Journal of Electronic Materials (ISI,Q2), Springer. No: Vol. 49, No. 4. Pages: 2596-2607. Year 2020. (Apr 21 2020 8:34PM)
[2]Article: Melt-extracted Gd73.5Si13B13.5/GdB6 ferromagnetic/antiferromagneticmicrowires with excellent magnetocaloric properties. Authors: N.T.M. Duc, H.X. Shen, O. Thiabgoh, N.T. Huong, J.F. Sun, and M.H. Phan. Journal of Alloys and Compounds (ISI,Q1), Elsevier. No: 818. Pages: 153333. Year 2020. (Apr 21 2020 8:46PM)
[3]Article: Enhanced refrigerant capacity and Curie temperature of amorphous Gd60Fe20Al20 microwires. Authors: N.T.M. Duc, H.X. Shen, E.M. Clements, O. Thiabgoh, J.L. Sanchez Llamazares, C.F. Sanchez-Valdes, N.T. Huong, J.F. Sun, H. Srikanth, M.H. Phan. Journal of Alloys and Compounds (ISI,Q1), Elsevier. No: 808. Pages: 151694. Year 2019. (Apr 21 2020 8:51PM)
[4]Article: Critical magnetic and magnetocaloric behavior of amorphous melt-extracted Gd50(Co69.25Fe4.25Si13B13.5)50 microwires. Authors: N.T.M. Duc, H.X. Shen, E. Clements, O. Thiabgoh, J.L. Sanchez-Llamazares,C.F. Sanchez-Valdes, N.T. Huong, J.F. Sun, H. Srikanth, M.H. Phan. Intermetallics (ISI,Q1), Elsevier B.V. No: 110. Pages: 106479. Year 2019. (Apr 21 2020 8:55PM)
[5]Presentations: Magnetocaloric microwires for energy efficiency magnetics refrigeration. Authors: N.T.M. Duc, H.X. Shen, E. Clements, N.T. Huong, H. Srikanth, and M.H. Phan. Hanoi International Symposium on Advanced Materials and Devices (HISAMD 2019), January 10-12, 2019, Hanoi, Vietnam. Pages: 72. Year 2019. (Apr 21 2020 9:44PM)
[6]Presentations: Magnetic and Magnetocaloric Behaviors in Gd50Al25Co25/FeNi Core/Shell Structured Microwires. Authors: N.T.M. Duc, H.X. Shen, S. Jiang, N.T. Huong, J.F. Sun, and M.H. Phan. The 5th International Conference of Asian Union of Magnetics Societies (ORAL) (IcAUMS 2018), June 3-7, 2018, Jeju, Korea. Pages: G6-0966. Year 2018. (Apr 21 2020 9:38PM)
[7]Presentations: The effect of doping concentration on structural properties and magnetic properties of the manganite (La0.5,Pr0.5)1-xBaxMnO3 system (with x=0;0.1;0.2;0.3;0.4;0.5). Authors: N.T.M. Duc, N.T.Huong, M.H. Phan. International Workshop on Advanced Materials and Nanotechnology (IWAMN 2016), November 3-5, 2016, Hanoi, Vietnam. Pages: 181. Year 2016. (Apr 21 2020 9:36PM)
[8]Presentations: Structure and magnetic properties of RMnO3 system. Authors: N.T.M. Duc, N. T.K. Van, N.T. Huong, M. Kurisu, K. Konishi and N.H. Hong. The International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology: Opportunities for Academia & High Tech Industry, Joint 4th Asia-Pacific Chemical and Biological Microfluidics Conferences (IWNN-APCBM, Danang, Vietnam 2015). Pages: 126. Year 2015. (Apr 21 2020 9:31PM)
  
 Khen thưởng
[1] Hoàn thành xuát sắc nhiệm vụ. Năm: 2012.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Điện tử học
Ngành: Vật lý
 2012 Sinh viên năm thứ 3 ngành Sư phạm Vật lý Sinh viên năm thứ 2 ngành Cử nhân Vật lý  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[2]Vật lý linh kiện bán dẫn và sensor
Ngành: Vật lý
 2010 Sinh viên năm thứ 4, khoa Vật lý  Trường Đại học Sư phạm
[3]Vật lý 2
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên năm 2  trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Xử lý số tín hiệu
Ngành: Vật lý
 2008 Sinh viên năm thứ 4 ngành Vật lý  trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
[5]Vật lý 1
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên năm thứ 1  trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  Conference + Short Course
1. Hội nghị Vật lý chất rắn và khoa học Vật liệu toàn quốc SPMS-5 (Danang city, September 2009)
2. International Astronomical Union - Vietnam workshop on Astronomy and Astrophysics (Ho Chi Minh city, November 21-25, 2011)
3. 3rd school on Large hardron collider physics (Quy Nhon city, December 11-18, 2011)
4. Primer course of experimental nuclear physics (Osaka University, Osaka, September 10, 2011 - October 8, 2011)
5.  2nd Hungarian - Vietnamese nuclear energy "train the trainers" course (HUVINETT, 26th October 2012 - 12th December 2012)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn