Nguyễn Thị Ngọc Lợi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 29304 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Ngọc Lợi
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  09/09/1988
Nơi sinh: Kon Tum
Quê quán Duy Xuyên - Quãng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế và quản lý công; Tại: Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Kinh doanh nông nghiệp; Tại: Trường Đại Học Quốc Gia Khoa Học và Công Nghệ Bình Đông Đài Loan
Dạy CN: Kinh tế nông nghiệp, kinh tế phát triển
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: IELTS
Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng - TP Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0606501077; Mobile: 0962863615
Email: ngocloi99@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Tháng 02/2011: Làm việc tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
- Từ tháng 02 đến tháng 06/2011: Làm việc tại Phòng Công tác HSSV Phân hiệu
- Tháng 07/2011 - 09/2012: Giảng viên tại Tổ Kinh tế và Quản trị kinh doanh Phân hiệu, đảm nhiệm giảng dạy các học phần: kinh tế vi mô, kinh tế học, kinh tế quốc tế.
- Tháng 09/2012 - 07/2014: Học thạc sỹ tại trường Đại học Quốc gia Khoa học và Công nghệ Bình Đông, Đài Loan.
- 21/07/2014: Giảng viên Tổ Kinh tế và Quản trị kinh doanh Phân hiệu, đảm nhiệm giảng dạy các học phần như: kinh tế vĩ mô, xã hội học, giao tiếp cộng đồng, phương pháp nghiên cứu khoa học.
- Tháng 08/2014: thành viên BCH Công đoàn Phân hiệu
- Tháng 09/2014: Kiêm nhiệm tại Tổ Quan hệ doanh nghiệp
- 12/11/2014: thành viên BCH Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
- Tháng 05/2015: thôi kiêm nhiệm tại tổ Quan hệ doanh nghiệp
- Tháng 9 - 2015 đến tháng 3/2017: Phó bí thư Đoàn thanh niên

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản khu vực Bắc Tây Nguyên. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Lợi. Thành viên: Nguyễn Tố Như, Phan Thị Nhung, Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Đặng Thị Kim Ngân, Phan Thị Thanh Trúc. Mã số: Đ2015- 08- 16. Năm: 2016. (Dec 2 2016 4:11PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế Tây Nguyên trong bối cảnh gia nhập AEC. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Lợi. Tạp chí Nghiên cứu Con người. Số: 1(88)/2017. Trang: 37-51. Năm 2017. (Jun 13 2017 8:37AM)
[2]Bài báo: Nâng cao mức độ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên tiểu học - Nghiên cứu tại vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Lợi. Tạp chí Quản lý giáo dục. Số: 9. Trang: 42 - 52. Năm 2017. (Oct 6 2017 1:41PM)
[3]Tham luận: Năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa – Nghiên cứu tại Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Lợi; Đào Thị Ly Sa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh Comb 2017. Trang: 58 - 67. Năm 2017. (Sep 24 2018 9:13AM)
[4]Bài báo: LIÊN KẾT NÔNG HỘ SẢN XUẤT NHỎ VỚI THỊ TRƯỜNG THÔNG QUA HỢP ĐỒNG – BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Lợi. Tạp chí Khoa học Công Nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2(111). Trang: 32-36. Năm 2017. (Mar 7 2017 10:11AM)
[5]Tham luận: TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG XÃ HỘI VÙNG TÂY NGUYÊN . Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Lợi. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia năm 2016 " Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên". Trang: 329 - 335. Năm 2017. (Mar 7 2017 10:19AM)
[6]Bài báo: Giải pháp phát triển nhóm nghiên cứu các nhà khoa học tại các trường đại học khu vực Tây Nguyên. Tác giả: Phan Thị Thanh Trúc; Nguyễn Thị Ngọc Lợi. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu chính sách và quản lý. Số: tập 32, số 2. Trang: 100-109. Năm 2016. (Sep 28 2016 9:12AM)
[7]Bài báo: PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN TRÊN CƠ SỞ LIÊN KẾT KINH TẾ VÙNG – NGHIÊN CỨU TẠI BẮC TÂY NGUYÊN. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Lợi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 10(107). Trang: 231-. Năm 2016. (Dec 2 2016 4:20PM)
[8]Tham luận: ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC VÀ PHẢN ỨNG CHIẾN LƯỢC CỦA LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP AEC- NGHIÊN CỨU TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN. Tác giả: Nguyễn Tố Như, Nguyễn Thị Ngọc Lợi. Kỷ yếu hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh Comb. Trang: 236 - 245. Năm 2015. (Sep 28 2016 1:39PM)
[9]Tham luận: CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU VÀ MẠNG LƯỚI NGHIÊN CỨU Ở TÂY NGUYÊN. Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Lợi, Nguyễn Tố Như, Phan Thị Thanh Trúc, Nguyễn Ngọc Thảo Vy. Kỷ yếu hội thảo "mạng lưới các nhà khoa học xã hội nghiên cứu về Tây Nguyên", Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên. Trang: 111-120. Năm 2015. (Sep 28 2016 1:48PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: FACTORS AFFECTING SECONDARY AND HIGH SCHOOL TEACHERS’ PROFESSIONAL COMPETENCE IN ETHNIC MINORITY AREAS – A CASE OF TAY NGUYEN, VIETNAM. Authors: Nguyên Tố Như, Nguyễn Thị Ngọc Lợi, Nguyễn Thị Phương Thảo. International Journal of Education and Research. No: 4(11). Pages: 151 - 165. Year 2016. (Dec 2 2016 4:31PM)
[2]Presentations: Leadership competency assessments affect the cohesion of the organization Personnel staff research enterprises of agro-processing industries in the Central Highlands. Authors: Nguyễn Tố Như, Nguyễn Thị Ngọc Lợi, Phan Thị Thanh Trúc.. Kỷ yếu hội thảo quốc tế dành cho các nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Kinh tế quốc dân. Pages: 659 - 676. Year 2015. (Sep 28 2016 1:32PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Xã hội học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[2]Phương pháp nghiên cứu khoa học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên hệ chính quy  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[3]Giao tiếp cộng đồng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên hệ chính quy
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[4]Kinh tế vĩ mô
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[5]Kinh tế vi mô
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học  Phân hiệu ĐHĐN Tại Kon Tum
[6]Kinh tế quốc tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn