Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,702,175

 - Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM - Bước phát triển tất yếu của các doanh nghiệp Việt Nam, Tập san Khoa học - Đại học Bách khoa Đà Nẵng số 5, 11/1998.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 11/1998;Từ->đến trang: 22 - 30;Năm: 1998
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn