Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,540,010

[1] Đề tài cấp Thành phố: “Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất cà phê và hồ tiêu tại tỉnh Gia Lai". Chủ nhiệm: GS.TS Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: TS Lê Thị Bích Hằng; TS Đoàn Ngọc Phi Anh; TS Nguyễn Thị Bích Thủy; ThS Nguyễn Nhật Minh; ThS Trần Như Thiên Mỵ; ThS NCS Hoàng Văn Hải. Mã số: 09/2016. Năm: 2019. (Jan 3 2014 9:48AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sự tác động của logistics đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp - Khảo sát tại Vùng Kinh tế Trọng điểm miền Trung. Chủ nhiệm: GS.TS Nguyễn Trường Sơn. Mã số: B2017. Năm: 2019. (Feb 8 2017 10:11AM)
[3] Đề tài cấp Thành phố: "Đánh giá sự tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam". Chủ nhiệm: GS.TS Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: TS Đoàn Ngọc Phi Anh; TS Nguyễn Phúc Nguyên; ThS Nguyễn Văn Long; ThS Hoàng Văn Hải; ThS Trần Như Thiên Mỵ. Mã số: 1/2016. Năm: 2018. (Feb 19 2016 2:37PM)
[4] Đề tài cấp Thành phố: "Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết cho việc sản xuất nông sản chủ lực của tỉnh Đăk Nông". Chủ nhiệm: GS.TS Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: TS Lê Thị Minh Hằng; TS Nguyễn Quốc Tuấn; TS Đinh Văn Tuyên; ThS Trần Trung Kiên; ThS Nguyễn Văn Long; ThS Ngô Xuân Thủy; ThS Nguyễn Nhật Minh; CN Hà Công Xã. Mã số: 01-15-16. Năm: 2016. (Apr 14 2015 4:12PM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 đến 2015. Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: PGS.TS Nguyễn Ngọc Chinh; PGS.TS Lâm Chí Dũng; TS Lê Dân; TS Đào Hữu Hòa; ThS Nguyễn Bắc Nam; . Mã số: Quảng Ngãi. Năm: 2013. (Feb 16 2012 9:23AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Phát triển bền vững hợp tác xã tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: ThS.Nguyễn Bắc Nam; TS Lê Dân; PGS.TS Lâm Chí Dũng; TS Đào Hữu Hòa. Mã số: 2/2011. Năm: 2012. (May 9 2011 5:00PM)
[7] Đề tài cấp Thành phố: Điều tra khảo sát đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Ngãi. Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: PGS.TS Nguyễn Ngọc Chinh;ThS.Nguyễn Bắc nam;CN. Phạm Thị Ngọc Kim;ThS.Nguyễn Văn Chánh. Mã số: 1/2009. Năm: 2010. (Feb 12 2011 12:18PM)
[8] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp theo thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: TS. Hoàng Tùng;
TS.Lê Văn Huy;
CN. Lê Quang Đức..
Mã số: B2006-ĐN01-08-TĐ. Năm: 2008.
(Feb 12 2011 12:15PM)
[9] Đề tài cấp Bộ: Một số biện pháp kinh tế nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong điều kiện hội nhập hiện nay của Việt Nam .. Chủ nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn. Mã số: B2004-III-28. Năm: 2007. (Feb 12 2011 11:48AM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Nhận dạng các đặc điểm của khu vực kinh tế không chính quy trên địa bàn TP Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS.Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: . Mã số: B2002 - III - 07. Năm: 2003. (Feb 12 2011 11:45AM)
[11] Đề tài cấp Bộ: Phương hướng và biện pháp chủ yếu phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: . Mã số: B96 - 14 - 06. Năm: 1999. (Feb 12 2011 11:41AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn