Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,539,944

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Kim Tae Kyu
Đề tài:

Factors influence on labor disputes – The case studies of Korean FDI firms in Vietnam


Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2023

[2]Hồ Thị Châu
Đề tài: Phát triển bền vững ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2022

[3]Nguyễn Thanh Giao
Đề tài: Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

[4]Phùng Văn Mạnh
Đề tài: Nâng cao chất lượng dịch vụ công: Trường hợp tại Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

[5]Trần Thị Kim Thoa
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

[6]Nguyễn Đức Toàn
Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại VNPT Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

[7]Đinh Nữ Tố Quỳnh
Đề tài: Tạo động lực làm việc cho đội ngũ công chức tại Chi cục Thuế khu vực Tư Nghĩa - Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

[8]Nguyễn Việt Tân
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản trị dự án đầu tư xây dựng cấp điện các phụ tải Khu công nghiệp Vsip Quảng Ngãi qua trạm biến áp chuyên dùng của Công ty Điện lực Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

[9]Võ Thị Thuận
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của người nộp thuế đối với dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục thuế khu vực Tư Nghĩa - Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

[10]Lê Thị Hiến Chinh
Đề tài: Chính sách marketing cho dịch vụ đào tạo tại Trung tâm Anh ngữ Language Link - Chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[11]Nguyễn Thị Dịu
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tập đoàn SunWorld, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[12]Lê Thị Thu Hà
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm máy lọc nước Kangaroo tại khu vực miền Trung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[13]Hồ Thị Phương Linh
Đề tài: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[14]Trần Duy Hiền
Đề tài: Hoàn thiện kênh phân phối tại Viettel Quảng Bình - Tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân đội

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[15]Phan Thị Hương
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[16]Trần Thị Thanh Nhàn
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[17]Nguyễn Trung Thành
Đề tài: Chính sách marketing cho sản phẩm Cao lanh tại Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[18]Hoàng Thị Quỳnh Trang
Đề tài: Giải pháp marketing đối với dịch vụ thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[19]Bùi Thị Hà
Đề tài: Quản trị vốn luân chuyển tại Công ty Xăng dầu Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[20]Đặng Thị Minh Thư
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[21]Hoàng Lê Minh Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe ô tô Toyota của khách hàng cá nhân - Khảo sát tại Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[22]Huỳnh Thị Thúy Kiều
Đề tài: Phát triển văn hóa tổ chức tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[23]Nguyễn Hữu Khoa Luật
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần nhà và thương mại dầu khí

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[24]Bùi Thị Hà Thu
Đề tài: Tạo động lực cho đội ngũ công chức, người lao động tại Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[25]Mai Xuân Vũ
Đề tài: Giải pháp marketing đối với dịch vụ thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[26]Võ Thị Thu Lệ
Đề tài: Giải pháp marketing cho dịch vụ bảo hiểm y tế tự nguyện tại tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[27]Bùi Thị Thanh Thúy
Đề tài: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần May Trường Giang

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[28]Nguyễn Thế Vĩnh
Đề tài: Phát triển văn hóa doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần Phước Kỳ Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[29]Nguyễn Văn Duẩn
Đề tài: Ứng dụng mô hình IPA trong đánh giá chất lượng dịch vụ tại Khách sạn Mường Thanh Luxury 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[30]Trần Bảo Khanh
Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng thực phẩm tươi trực tuyến tại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[31]Hồ Thị Bích Nga
Đề tài: Đo lường chất lượng dịch vụ cảng biển tại Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[32]Trần Ngọc Đức
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của nhân viên Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - Khảo sát tại văn phòng Trụ sở chính

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[33]Trương Diệp Phúc Cường
Đề tài: Quản trị rủi ro về cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV - Chi nhánh Phố Núi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[34]Nguyễn Thái Hòa
Đề tài: Nâng cao chất lượng dịch vụ FiberVNN tại VNPT Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[35]Nguyễn Ngọc Lang
Đề tài:

Giải pháp marketing cho sản phẩm "Home combo" của VNPT Vinaphone trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[36]Nguyễn Tiến Dũng
Đề tài: Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[37]Nguyễn Thái Quân
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[38]Mạc Thúy Hòa
Đề tài: Giải pháp marketing cho dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[39]Cao Anh Thao
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[40]Nguyễn Văn Chi
Đề tài: Quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[41]Lê Thị Diệu Hường
Đề tài: Quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[42]Phạm Văn Luận
Đề tài: Hoạch định chiến lược phát triển cho Công ty cổ phần Sông Ba

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[43]Thái Hoàng Nguyên
Đề tài: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Thủy điện Sông Tranh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[44]Nguyễn Thị Mai Thanh
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[45]Võ Văn Đạt
Đề tài: Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[46]Đồng Kim Ngân
Đề tài: Quản lý nhà nước về buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[47]Phạm Thị Thái Linh
Đề tài: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Khách sạn Sài Gòn Ban Mê

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[48]Nguyễn Thị Hoài Thương
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[49]Đặng Vũ Thuỳ Trang
Đề tài: Tạo động lực cho công chức tại Ủy ban Nhân dân huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[50]Trần Thị Lan Anh
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại Trung tâm Y khoa Phúc Khang Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[51]Hà Thị Thanh Tâm
Đề tài: Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của Khách sạn 4 sao Brilliant tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[52]Nguyễn Thị Nhật Thảo
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh miền Trung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[53]Lê Thị Hà
Đề tài: Phân tích chuỗi giá trị cao su tại tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[54]Văn Thị Phương Mai
Đề tài: Quản lý nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[55]Nguyễn Bảo Tân
Đề tài: Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp kinh tế tư nhân tại tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[56]Võ Thị Hồng Diệp
Đề tài: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[57]Đinh Thị Hiền
Đề tài: Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[58]Nguyễn Quang Huấn
Đề tài: Giải pháp marketing cho dịch vụ viễn thông di động tại Mobifone tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[59]Ông Thị Thanh Thảo
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Xây dựng Việt Đăng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[60]Trương Thị Tuyết
Đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sacombank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[61]Trần Xuân Công
Đề tài: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Điện lực Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[62]Lê Anh Tuấn
Đề tài: Hoàn thiện kênh phân phối tại Công ty xăng dầu Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[63]Võ Nguyên Việt
Đề tài: Quản trị kênh phân phối tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Phân bón Tây Nguyên

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[64]Phan Quang Đấu
Đề tài: Chính sách marketing cho sản phẩm bảo hiểm tài sản - kỹ thuật tại PJICO Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[65]Trần Thị Thu Hà
Đề tài:

Phát triển nguồn nhân lực tại Học viện Chính trị Khu vực 3

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[66]Trần Thị Thanh Dương
Đề tài: Nghiên cứu tác động của văn hóa doanh nghiệp đến sự gắn bó của nhân viên - Khảo sát tại một số công ty xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[67]Trần Ngọc Hoàng
Đề tài: Chính sách marketing dịch vụ vận tải hành khách cho Vietnam Airlines đối với thị trường quốc tế

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[68]Nguyễn Phú Quốc
Đề tài: Chiến lược marketing cho Công ty cổ phần Procimex Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[69]Trịnh Quỳnh
Đề tài: Chính sách marketing cho dịch vụ MyTV tại Công ty Phát triển Dịch vụ Truyền hình thuộc VNPT

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[70]Trần Thị Diễm Hương
Đề tài: Tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[71]Trần Vũ Sơn
Đề tài: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[72]Phan Công Hiếu
Đề tài:

Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Bảo hiểm PJICO Đà Nẵng (Bảo hiểm Petrolimex)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[73]Nguyễn Thị Thùy Linh
Đề tài:

 Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Yuri ABC Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[74]Lê Anh Tuấn
Đề tài: Hoàn thiện kênh phân phối tại Công ty xăng dầu Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[75]Nguyễn Thị Hồng Ny
Đề tài: Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[76]Nguyễn Văn Tuấn
Đề tài: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[77]Trần Xuân Công
Đề tài: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Điện lực Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[78]Lê Ngọc Trường
Đề tài: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[79]Nguyễn Thị Hạnh
Đề tài: "Nghiên cứu hiệu quả của các doanh nghiệp sản xuất thuốc tại Việt Nam"
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2018

[80]Phạm Thị Thanh Xuân
Đề tài: Chính sách marketing cho dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 (QUATEST 2)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[81]Lê Thị Khánh Hiền
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[82]Nguyễn Thị Ngọc Mai
Đề tài: Tạo động lực cho người lao động tại Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[83]Phan Lê Huy
Đề tài:

Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm hồ tiêu tỉnh Gia Lai


 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[84]Mai Mai Phương
Đề tài: Tạo động lực làm việc cho đội ngũ công chức tại UBND quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[85]Trần Lê Tuấn
Đề tài: Phát triển đội ngũ công chức cấp phường (xã) tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[86]Hồ Thị Thùy Trang
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[87]Ngô Anh Tuấn
Đề tài: Phát triển bền vững công nghiệp tỉnh Quảng Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2013

 2017

[88]Trần Xuân Huy
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[89]Trần Trọng Bình
Đề tài:

Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum

Phát triển đội ngũ công chức cấp phường (xã) tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[90]Lê Đại Nghĩa
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tranh chấp lao động - Khảo sát tại Khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[91]Hồ Thị Thùy Trang
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[92]Ngô Thùy Dương
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[93]Trương Đình Sang
Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố tạo động lực lao động cho nhân viên tại Tổng Công ty cổ phần Đầu tư DHC

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[94]Nguyễn Thị Bích Trâm
Đề tài: Chính sách marketing cho sản phẩm sơn nước công nghiệp của Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[95]Vũ Thị Thu Hương
Đề tài: Hoàn thiện chính sách marketing cho dịch vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật tại Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[96]Võ Nguyễn Cẩm Vinh
Đề tài: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[97]Nguyễn Văn Lân
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân sử dụng điện tại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[98]Nguyễn Phát
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố tác động tới chất lượng dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Sở KH&ĐT Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[99]Mai Thị Phước
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua mặt hàng thức phẩm đóng hộp: Khảo sát tại Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[100]Lê Mai Phương
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tại Tổng Công ty Điện lực miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[101]Lê Thế Phiệt
Đề tài: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đăk Lăk
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2011

 2016

[102]Nguyễn Thị Mỹ Vân
Đề tài: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của logistics đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[103]Đào Lê Thị Quỳnh Như
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[104]Bùi Hoa Thám
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Bảo Minh Đắk Nông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[105]Nguyễn Châu Viên
Đề tài: Hoàn thiện mô hình liên kết theo chuỗi giá trị của sản phẩm rau an toàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[106]Phan Thị Kim Ngân
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Đaklak

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[107]Nguyễn Thị Mỹ Va
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[108]Lương Thị Thu Trang
Đề tài: Phát triển thương hiệu Bia Dung Quất của Nhà máy bia Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[109]Nguyễn Thị Diệu Linh
Đề tài: Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm tại Công ty Bia Hà Nội - Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[110]Nguyễn Thị Hoài Thanh
Đề tài: Chính sách marketing cho sản phẩm nước bổ dưỡng sâm Ngọc Linh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[111]Phan Thị Mỹ Kiều
Đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Sữa đậu nành Việt Nam (Vinasoy)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[112]Lê Thị Thủy Nguyên
Đề tài: Phát triển cây cao su tại Huyện Eahleo, Đăk Lăk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[113]Nguyễn Tôn Xuân Phước
Đề tài: “Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ truyền hình cáp SCTV của Công ty TNHH truyền hình cáp SaiGonTourist tại Quảng Ngãi”

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[114]Nguyễn Thị Hương Nguyên
Đề tài: Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Mađrăc, tỉnh Đăk Lăk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[115]Hoàng Hương Ly
Đề tài: Giảm nghèo tại huyên Iagrai, tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[116]Lê Thị Huyền Trâm
Đề tài: Phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hôiị tại Đăk Lăk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[117]Lưu Thị Thùy Vân
Đề tài: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua laptop mới của sinh viên tại thị trường Đà Nẵng”.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[118]Nguyễn Thị Cẩm Tú
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dich vụ bảo hiểm nhân thọ - Khảo sát tại Bào Việt Đaklak

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[119]Nguyễn Thị Hoàng Yến
Đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần 247 Đà Nẵng"

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[120]Thái Anh Tuấn
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, Chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[121]Nguyễn Thị Kim Dung
Đề tài: Hoàn thiện chính sách marketing cho dịch vụ môi giới và chứng khoán tại Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí - Chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[122]Trần Hoài Chi
Đề tài:

Ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu đến ý định mua hàng đối với sản phẩm chăm sóc da trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[123]Nguyễn Văn Tạ
Đề tài: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[124]Trần Thị Hương Thảo
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương Mại Việt Á - Chi nhánh Đaklak

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[125]Võ Thị Quỳnh Nga
Đề tài: Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may tại các tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm mien Trung
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2014

[126]Từ Thị Vinh
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực y tế cấp xã, phường tại tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[127]Từ Thị Hoa
Đề tài: Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[128]Lê Văn Thuấn
Đề tài: Phát triển Hợp tác xã tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[129]Nguyễn Quốc Thịnh
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực cán bộ công chức cấp xã, phường tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[130]Trịnh Đức Huy
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tài chính tại Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[131]Lê Nguyễn Quang Sơn
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank - Chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[132]Đặng Thị Khánh Linh
Đề tài: Giải pháp giảm nghèo tại tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[133]Hoàng Minh Thành
Đề tài: Phát triển đội ngũ công chức cấp xã, phường tại Thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[134]Võ Văn Nam
Đề tài: Chiến lược kinh doanh sản phẩm Đông dược tại Công ty Danapha

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[135]Phan Thoại Chiêu
Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng cá nhân tại Agribank - Chí nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[136]Nguyễn Tuấn Khanh
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại NHTM Cổ phần Quân đội, chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[137]Lê Thị Trung Hoa
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, Chi nhánh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[138]Trần Ngọc Minh
Đề tài: Phát triển thương hiệu Ngân hàng TMCP Việt Á

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[139]Trần Thị Thanh Thanh
Đề tài: Xây dựng chiến lược truyền thông marketing cho sản phẩm Bia Dung Quất tại Nhà máy Bia Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[140]Phạm Thị Mỹ Vân
Đề tài: Phát triển thương hiệu Biscafun tại Nhà máy bánh kẹo Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[141]Võ Quỳnh Anh
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu, Chi nhánh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[142]Trần Anh Tuấn
Đề tài: Hoàn thiện chính sách marketing cho sản phẩm phân bón NPK tại Công ty Cổ phần Phân bón và Dịch vụ tổng hợp Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[143]Võ Huy Quang
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Cảng Qui Nhơn, Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[144]Nguyễn Văn Hùng
Đề tài: Hoàn thiện chính sách marketing tại Ngân hàng TMCP Đàu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[145]Hồng Vui
Đề tài: Hoàn thiện Chính sách marketing tại Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[146]Phayloom Nodnapho
Đề tài: Phát triển tín dung ngân hang nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2014

[147]Bùi Nữ Thanh Hà
Đề tài:

Nghiên cứu cấu trúc vốn của các doanh nghiệp dệt may tại mien Trung Việt Nam

Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2014

[148]Nguyễn Hồng Hạnh
Đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hà Nội Vàng (HGI)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[149]Nguyễn Ngọc Vũ
Đề tài: Chiến lược marketing cho sản phẩm khí đốt hóa lỏng (Gas) tại Công ty xăng dầu Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[150]Phạm Ngọc Hải
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Viện Sốt rét - Ký inh trùng - Côn trùng Quy Nhơn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[151]Nguyễn Văn Thanh
Đề tài: Hoạch định chiến lược tại Công ty Thương mại Tổng hợp Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[152]Nguyễn Thanh Việt
Đề tài: Chính sách marketing nhằm thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[153]Nguyễn Hữu An
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống CRM tại VNPT - Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[154]Đỗ Ngọc Vinh
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản trị dự án tại Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[155]Võ Vinh Ca
Đề tài: Hoạch định chiến lược tại Công ty Cổ phần CP thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[156]Lê Thanh Phương
Đề tài: Xây dựng chính sách marketing cho sản phẩm phân bón NPK - thương hiệu Mặt trời tại tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[157]Lê thị Thùy Trang
Đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại Bưu điện tỉnh Đaklak

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[158]Nguyễn Đức Mạnh
Đề tài: Hoạch định chiến lược tại Công Ty Hoàng Long

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[159]Nguyễn Hoài Sơn
Đề tài: Hoàn thiện chính sách marketing tại VNPT Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[160]Ngô Thị Như Loan
Đề tài: Tạo động lực cho người làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[161]Nguyễn Ánh Sao Mai
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[162]Nguyễn Thị Mai Trang
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên tại Công ty Seaprodex Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[163]Đào Thị Việt Thủy
Đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[164]Nguyễn Tấn Dũng
Đề tài: Hoàn thiện chính sách marketing tại BIDV Chí nhánh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[165]Phạm Thị Trang
Đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại Khác sạn Furrama Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[166]Trần Khánh Vy
Đề tài: Hoàn thiện chính sách marketing tại khách sạn Furama Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[167]Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Habubank Chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[168]Đoàn Ngọc Tuấn
Đề tài: Phát triển Hợp tác xã ở huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[169]Nguyễn Thị Kiều Trinh
Đề tài: Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi nhánh Quận Liên Chiểu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[170]Hoàng Thị Lệ Hằng
Đề tài: Các giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[171]Trần Thị Lệ Hương
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty IMPAC

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[172]Lê Văn Phước
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[173]Nguyễn Quý Thọ
Đề tài: Phát triển công nghiệp chế biến tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[174]Nguyễn Minh Định
Đề tài: Chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[175]Nguyễn Năng Dũng
Đề tài: Hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[176]Trần Trung Vinh
Đề tài: Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu đến yêu thích thương hiệu và dự định mua tại thị trường ô tô Việt Nam.

Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2012

[177]Nguyễn Đức Toàn
Đề tài: Các giải pháp tạo động lực cho người lao động tại NHTM Cổ phần Quân đội Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2011

[178]Huỳnh Thanh Trung
Đề tài: Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch thành phố Hội An

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2011

[179]Lê Thị Mỹ Hướng
Đề tài: Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 

 2011

 2011

[180]Đoàn Thị Bích Đào
Đề tài: Phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 

 2011

 2011

[181]Trần Văn Ẩn
Đề tài: Phân tích tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năng suất lao động tại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1998 - 2010

 Thạc sĩ

 

 2011

 2011

[182]Lê Văn Huy
Đề tài: Phát triển du lịch huyện đảo Lý sơn tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[183]Trần Thị Mỹ Ái
Đề tài: Phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[184]Nguyễn Thị Thu Hằng
Đề tài: Xây dựng chính sách Marketing cho các dịch vụ ứng dụng công nghệ 3G tại Công ty Thông tin di động

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[185]Trần Hồng Hà
Đề tài: Tạo dựng các giá trị văn hóa tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[186]Nguyễn Đức Bảy
Đề tài: Chính sách Marketing của Vietnam Airline trong vận tải hàng không quốc tế.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[187]Hoàng Thị Hồng Hạnh
Đề tài: Chính sách marketing cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển Hàn Quốc (Blooming Tower Danang).

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[188]Đinh Thị Lan Hương
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính tại Bưu điện thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[189]Trương Hữu Huy
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Trung Việt.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[190]Phạm Thị Thu Sương
Đề tài: Chiến lược truyền thông tại Công ty cổ phần ô tô Trường Hải

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[191]Lê Trọng Thanh
Đề tài: Hoạch định chiến lược tại Công ty SPT

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[192]Phạm Ngọc Tuấn
Đề tài: Tạo dựng các giá trị văn hóa trong hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[193]Phạm Hữu Vinh
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[194]Lê Thị Hồng Bốn
Đề tài: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Triệu Phong - Quảng Trị

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[195]Phạm Doãn Quốc
Đề tài: Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Kỹ thương Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[196]Lê Hoàng Anh Dũng
Đề tài: Tạo động lực thúc đẩy cho người lao động tại Tổng Công ty Điện lực miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[197]Trịnh Thị Minh Hải
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ công chứng tại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[198]Trần Thị Hoàng Lan
Đề tài: Xây dựng chiến lược marketing cho ngành hàng vật liệu xây dựng tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư C&T

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[199]Nguyễn Thị Hồng Mỵ
Đề tài: Nghiên cứu sự thỏa mãn của nhân viên khối văn phòng tại Cục Thuế Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[200]Huỳnh Thị Lê Ni
Đề tài: Xây dụng chính sách marketing mix tại Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện (P&T EMS)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[201]Lê Văn Quang
Đề tài: Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản tại Tập đoàn Trung Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[202]Võ Thị Thạch
Đề tài: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[203]Nguyễn Văn Vị
Đề tài: Hoạch định chiến lược tại Công ty Kiểm toán và Kế toán ÂC

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[204]Phan Thị Hoa Nhàn
Đề tài: Quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng Chi nhánh Quảng Bình (VP Bank Quảng Bình)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[205]Huỳnh Việt Hùng
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại huyện Đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[206]Đinh Quang Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[207]Nguyễn Viết Hải
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[208]Vũ Tiến Hưng
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý tiến độ thực hiện dự án "Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[209]Nguyễn Bá Phương
Đề tài: Hoàn thiện chính sách marketing tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[210]Nguyễn Quang Thủy
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của người dân trong việc sử dụng dịch vụ hành chính công tai TP Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[211]Huỳnh Việt Hùng
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực ở Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[212]Nguyễn Thị Hồng Mỵ
Đề tài: Nghiên cứu sự thỏa mãn của nhân viên khối Văn phòng tại Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[213]Trần Thị Minh Hải
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ công chứng tại Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[214]Trần Quang Cần
Đề tài: Hoàn thiện cơ chế tài chính theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[215]Võ Thị Thạch
Đề tài: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho Tổng Công ty Cổ phần Dược VTYT Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[216]Nguyễn Hồng Tâm
Đề tài: Xây dựng chính sách marketing cho sản phẩm giày tại Công ty TNHH Thương mại BQ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[217]Lê Văn Quang
Đề tài: Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản tại Tập đoàn Trung Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[218]Nguyễn Văn Vị
Đề tài: Xây dựng chiến lược Công ty tại Công ty kiểm toán và Kế toán AAC Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[219]Nguyễn Hồng Cử
Đề tài: Phát triển bền vững sản xuất nông sản xuất khẩu tại Tây Nguyên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2010

[220]Nguyễn Ngọc Tuấn
Đề tài: Phát triển các Khu công nghiệp theo hướng bền vững ở thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[221]Huỳnh Thị Hồng Vân
Đề tài: Hoàn thiện việc quản lý tiến độ thực hiện dự quan Thủy điện Sông Bung 4

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[222]Nguyễn Trần Khôi An
Đề tài: Xây dựng chính sách Marketing Mix tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[223]Bùi Quang Hậu
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Cổ phần FOCOCEV

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[224]Nguyễn Hà Sơn
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của người dân trong việc sử dụng các dịch vụ hành chính công tại UBND Quận Liên Chiểu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[225]Bùi Thanh Toàn
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Ban Quản lý Dự án các Công trình Điện miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[226]Phan Thị Thùy Dung
Đề tài: Xây dựng chính sách Marketing Mix sản phẩm gỗ trên thị trường nội địa tại Công ty Lâm sản Việt lang

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2010

[227]Hồ Như Khoa
Đề tài: Quản trị Hệ thống phân phối của Công ty Lioa tại miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2010

[228]Lê Thị Hội
Đề tài: Hoạch định chiến lược tại Công ty Cổ phần Cẩm Hà

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2010

[229]Phạm Đình Dũng
Đề tài: Hoàn thiện môi trường kinh doanh nhằm phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[230]Võ Lộc
Đề tài: Hoạch định chiến lược tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[231]Lê Hồng Nam
Đề tài: Xây dựng các chính sách Marketing cho Cảng Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[232]Kiều Quốc Trung
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[233]Mienglavanh Nisthsa
Đề tài: Các giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Attapư, CHDCND Lào

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[234]Phạm Trần Quỳnh Duyên
Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện tại Xí nghiệp sản xuất Bông băng gạc và Vật tư y tế Hòa Cường – Công ty Cổ phần Y tế Danamenco

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[235]Mai Xuân Hạp
Đề tài: Xây dựng chính sách Marketing Mix cho sản phẩm xi măng tại Xí nghiệp Xi măng tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[236]Trần Úc
Đề tài: Quản trị dự án tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển kinh tế Tiền Phong Đà Nẵng (minh họa qua dự án đầu tư vào Công trình Giáo dục Thường xuyên – Hướng nghiệp, Thị xã Hội An)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[237]Lê Thế Phiệt
Đề tài: Hoạch định Chiến lược tại Công ty cà phê Thắng Lợi Đaklak

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[238]Trương Văn Minh
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[239]Nguyễn Thị Trâm Anh
Đề tài: Phát triển bền vững ngành thủy sản tỉnh Khánh Hòa
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2009

[240]Phayloam NODNANPHO
Đề tài: Tăng cường kiểm soát tín dụng trong các Ngân hàng Thương mại tại Thủ đô Viên Chăn của nước CHDCND Lào

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[241]Lê Phước Long
Đề tài: Mở rộng hoạt động tín dụng đối với kinh tế tư nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[242]Võ Quang Hùng
Đề tài: Hoàn thiện công tác cho vay theo dự án tại Ngân hàng Công Thương Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[243]Trần Thanh Hải
Đề tài: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Công Thương Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[244]Ninh Thị Thu Thủy
Đề tài: Hoàn thiện công tác tổ chức sản xuất ngành Công nghiệp Dệt –May thành phố Đà Nẵng
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2008

[245]Nguyễn Thị Hương Sen
Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nhằm thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[246]lê Thị Nguyên Tâm
Đề tài: Tác động của hội nhập AFTA và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[247]Lê Nguyễn Đan Thanh
Đề tài: Hoạch định chiến lược phát triển thương hiệu Nhân Luật trong bối cảnh hội nhập

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[248]Bùi Thị Bích Lan
Đề tài: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong hệ thống Ngân hàng Công Thương Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[249]Nguyễn Xuân Hà
Đề tài: Nâng cao hiệu quả việc du trì các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn trong các doanh nghiệp tại miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[250]Võ Tấn Đào
Đề tài: Chính sách Marketing Mix tại Công ty Cổ phần Gaz Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2006

[251]Nguyễn Thị Hạnh
Đề tài: Chiến lược R&D tại Công ty Cổ phần Dược Bình ĐịnH

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2006

[252]Trần Ngọc Mỹ
Đề tài: Chiến lược Marketing của SPT tại Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2006

[253]Vũ Lan Hương
Đề tài: Thiết kế chính sách chăm sóc khách hàng tại Công ty Gạch men COSEVCO

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2006

[254]Tôn Thất Dương Hân
Đề tài: Hoàn thiện mô hình tổ chức tại Trung tâm Quản lý Bay Dân dụng Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2004

[255]Đặng Thị Bích Loan
Đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong Hệ thống Quỹ Hỗ trợ Phát triển

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2004

[256]Nguyễn Ngọc Quý
Đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chất lượng tại Công ty Dệt May 29.3 Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2004

[257]Trần Duy Thọ
Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO9000 tại Công ty Điện Máy và Kỹ thuật Công nghệ Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2003

[258]Trần Thiệt
Đề tài: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện chính sách Marketing tại Công ty Gạch men - COSEVCO

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2003

[259]Đặng Nam Sơn
Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO9000 tại Công ty Dịch vụ Hàng không Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2003

[260]Võ Thị Quỳnh Nga
Đề tài: Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO9000 trong các đơn vị cung ứng dịch vụ khách sạn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2002

[261]Nguyễn Thị Hải Đường
Đề tài: Triển khai hoạt động Marketing Mix tại Công ty Du lịch Hương Giang - Huế

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2002

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn