Nguyễn Trường Sơn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 97,645,464

 
Mục này được 57247 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Trường Sơn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  09/09/1962
Nơi sinh: Thành Phố Vinh
Quê quán Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế công nghiệp; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: Kinh tế Công nghiệp; Tại: Trường Đại học Kinh te Quoc Dan
Chức danh KH:  Giáo sư; công nhận năm: 2014
Dạy CN: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực NC: Nghiên cứu về quản trị kinh doanh, kinh tế ngành,
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: Số 71 Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng.
Điện thoại: ; Mobile: 0935667888
Email: son0197@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
  1985 - 1994: Là cán bộ giảng dạy tại Khoa kinh tế Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng, nay là Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
1994 - 1997: Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
1997 - 1999: Thực tập sinh tại Cộng hòa Pháp và Canada.
2000 - 2014: Công tác tại Ban Đào tạo Sau đại học, Đại học Đà Nẵng; giảng viên của Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
2014 - đến nay: Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sự tác động của logistics đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp - Khảo sát tại Vùng Kinh tế Trọng điểm miền Trung. Chủ nhiệm: GS.TS Nguyễn Trường Sơn. Mã số: B2017. Năm: 2019. (Feb 8 2017 10:11AM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: “Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất cà phê và hồ tiêu tại tỉnh Gia Lai". Chủ nhiệm: GS.TS Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: TS Lê Thị Bích Hằng; TS Đoàn Ngọc Phi Anh; TS Nguyễn Thị Bích Thủy; ThS Nguyễn Nhật Minh; ThS Trần Như Thiên Mỵ; ThS NCS Hoàng Văn Hải. Mã số: 09/2016. Năm: 2019. (Jan 3 2014 9:48AM)
[3] Đề tài cấp Thành phố: "Đánh giá sự tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam". Chủ nhiệm: GS.TS Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: TS Đoàn Ngọc Phi Anh; TS Nguyễn Phúc Nguyên; ThS Nguyễn Văn Long; ThS Hoàng Văn Hải; ThS Trần Như Thiên Mỵ. Mã số: 1/2016. Năm: 2018. (Feb 19 2016 2:37PM)
[4] Đề tài cấp Thành phố: "Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết cho việc sản xuất nông sản chủ lực của tỉnh Đăk Nông". Chủ nhiệm: GS.TS Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: TS Lê Thị Minh Hằng; TS Nguyễn Quốc Tuấn; TS Đinh Văn Tuyên; ThS Trần Trung Kiên; ThS Nguyễn Văn Long; ThS Ngô Xuân Thủy; ThS Nguyễn Nhật Minh; CN Hà Công Xã. Mã số: 01-15-16. Năm: 2016. (Apr 14 2015 4:12PM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ tại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 đến 2015. Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: PGS.TS Nguyễn Ngọc Chinh; PGS.TS Lâm Chí Dũng; TS Lê Dân; TS Đào Hữu Hòa; ThS Nguyễn Bắc Nam; . Mã số: Quảng Ngãi. Năm: 2013. (Feb 16 2012 9:23AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Phát triển bền vững hợp tác xã tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: ThS.Nguyễn Bắc Nam; TS Lê Dân; PGS.TS Lâm Chí Dũng; TS Đào Hữu Hòa. Mã số: 2/2011. Năm: 2012. (May 9 2011 5:00PM)
[7] Đề tài cấp Thành phố: Điều tra khảo sát đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Ngãi. Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: PGS.TS Nguyễn Ngọc Chinh;ThS.Nguyễn Bắc nam;CN. Phạm Thị Ngọc Kim;ThS.Nguyễn Văn Chánh. Mã số: 1/2009. Năm: 2010. (Feb 12 2011 12:18PM)
[8] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp theo thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: TS. Hoàng Tùng;
TS.Lê Văn Huy;
CN. Lê Quang Đức.
Mã số: B2006-ĐN01-08-TĐ. Năm: 2008.
(Feb 12 2011 12:15PM)
[9] Đề tài cấp Bộ: Một số biện pháp kinh tế nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong điều kiện hội nhập hiện nay của Việt Nam . Chủ nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn. Mã số: B2004-III-28. Năm: 2007. (Feb 12 2011 11:48AM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Nhận dạng các đặc điểm của khu vực kinh tế không chính quy trên địa bàn TP Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS.Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: . Mã số: B2002 - III - 07. Năm: 2003. (Feb 12 2011 11:45AM)
[11] Đề tài cấp Bộ: Phương hướng và biện pháp chủ yếu phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: . Mã số: B96 - 14 - 06. Năm: 1999. (Feb 12 2011 11:41AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân viên tại VNPT các tỉnh vùng Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn; Nguyễn Nhật Minh. Tạp chí Khoa học Thương mại. Số: 166; 6/2022. Trang: 3-16. Năm 2022. (Mar 30 2023 4:30PM)
[2]Bài báo: Factors Affecting Household’s Intention to Save Power: The Case of Chau Thanh District – Vietnam. Tác giả: Nguyen Truong Son; Doan Hong Le; Dong Luu Nghiem; Doan Quynh Giang. International Journal of Energy Economics and Policy. Số: 12(2), 299-308. Trang: 299-307. Năm 2022. (Apr 17 2022 9:39PM)
[3]Bài báo: Sử dụng bộ công cụ ocai đánh giá văn hóa doanh nghiệp - nghiên cứu tình huống tại công ty Vitraco. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn; Ngô Tấn Nhị; Hoàng Văn Hải. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 9(01)2021. Trang: 10-20. Năm 2021. (Apr 17 2022 5:58PM)
[4]Bài báo: Đánh giá thực trạng phát triển bền vững tỉnh Khánh Hòa dưới góc độ kinh tế. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn; Hồ Thị Châu. Kinh tế và Dự báo. Số: 36. Trang: 7-13. Năm 2020. (Apr 17 2022 5:54PM)
[5]Bài báo: Đánh giá sức chứa điểm đến du lịch tại Khánh Hòa. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn; Hồ Thị Châu. Tạo chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. Số: 579. Trang: 13-18. Năm 2020. (Apr 17 2022 5:52PM)
[6]Bài báo: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua trực tuyến đối với mặt hàng thực phẩm tươi sống tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn; Trần Bảo Khanh; Nguyễn Văn Lân. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 8(02)/2020. Trang: 10 - 21. Năm 2020. (Apr 17 2022 5:42PM)
[7]Tham luận: Tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam. Tác giả: GS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS Trà Lục Diệp. Kỷ yếu COMB 2018. Trang: 19 đến 26. Năm 2019. (Feb 1 2019 4:29PM)
[8]Bài báo: Phát triển bền vững du lịch tỉnh Quảng Nam. Tác giả: GS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS Nguyễn Sơn Tùng. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 1 năm 2019. Trang: 19 đến 26. Năm 2019. (Feb 1 2019 4:33PM)
[9]Bài báo: “Nghiên cứu chuỗi giá trị tôm – Khảo sát tại các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn và Nguyễn Đặng Toàn Chương. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. Số: Số chuyên đề, tháng 1 năm 2019. Trang: 324 - 333. Năm 2019. (Jun 19 2018 10:23PM)
[10]Bài báo: Tác động của dịch vụ logistics đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu - Nghiên cứu tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. Số: Số chuyên đề, tháng 1 năm 2019. Trang: 92 - 05. Năm 2019. (Jan 18 2019 2:49PM)
[11]Bài báo: Quan hệ liên kết giữa các tác nhân trên chuỗi giá trị hồ tiêu tỉnh Gia Lai. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn; Nguyễn Đặng Toàn Chương. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. Số: số 551 tháng 10/2019. Trang: 20 -24. Năm 2019. (Jan 31 2020 10:53AM)
[12]Tham luận: “Quan điểm quản lý nguồn nhân lực trong thời đại công nghiệp 4.0”. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn và Trần Thị Trương. Kỷ yếu Hội thảo COMB 2018. Trang: 387 - 397. Năm 2018. (Jun 19 2018 10:25PM)
[13]Tham luận: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet banking: Trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam”. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn, Trần Trung Vinh, Huỳnh Trí. Kỷ yếu Hội thảo COMB 2018. Trang: 584 - 595. Năm 2018. (Jun 19 2018 10:26PM)
[14]Tham luận: Phát triển thương hiệu hồ tiêu Chư Sê. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn và Lê Thị Minh Hằng. Kỷ yếu Hội thảo "Phát triển bền vững hồ tiêu gia lai". Trang: 19 đến 26. Năm 2017. (Jun 26 2017 6:03PM)
[15]Tham luận: “Sự tác động của dịch vụ logistics đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu - Nghiên cứu tại Đà Nẵng”. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn và Trần Như Thiên Mỵ. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Liên kết xây dựng hệ thống và trung tâm Logistics tại Vùng Kinh tế trọng ddiemr miền Trung". Trang: 315 - 333. Năm 2017. (Jun 26 2017 6:07PM)
[16]Bài báo: Đánh giá hiệu quả của các doanh nghiệp sản xuất thuốc tại Việt Nam. Tác giả: GS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS.NCS Nguyễn Thị Hạnh. Tạp chí "Kinh tế và Phát triển". Số: 224, tháng 2 năm 2016. Trang: trang 53 đến trang 61. Năm 2016. (Mar 1 2016 5:26PM)
[17]Tham luận: Phân tích cấu trúc doanh nghiệp theo mô hình quản lý tri thức và một số gợi ý cho doanh nghiệp Việt Nam nhằm gia tăng khả năng hội nhập AEC. Tác giả: GS.TS Nguyễn Trường Sơn. Kỷ yếu Hội thảo COMB 2015/ ISBN 978-6044-84-1045-2, tháng 9/2015. Trang: Trang 65 đến trang 75. Năm 2015. (Mar 1 2016 5:37PM)
[18]Tham luận: Cộng đồng Kinh tế Asean - Cơ hội, thách thức và giải pháp cho doanh nghiệp. Tác giả: GS.TS Nguyễn Trường Sơn. Kỷ yếu Hội thảo COMB 2015/ ISBN 978-6044-84-1045-2, tháng 9/2015. Trang: Trang 1 đến trang 5. Năm 2015. (Mar 1 2016 5:34PM)
[19]Bài báo: The effect of advertising on brand equity: Empirical evidence from the mobilephone market in central Viet Nam . Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 12, năm 2014. Trang: 90 đên 98. Năm 2014.
(Mar 17 2014 8:13PM)
[20]Bài báo: Tăng cường tính minh bạch của môi trường kinh doanh cấp tỉnh nhằm hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp kinh tế tư nhân (khảo sát tại các tỉnh miền Trung) . Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn*
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 4(77).2014. Trang: 128. Năm 2014. (Jul 11 2014 3:38PM)
[21]Bài báo: "Thiết kế mô hình ứng dụng đánh giá năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp may vùng Kinh tế trọng điểm Trung Bộ". Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS.NCS Võ Thị Quỳnh Nga. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 198. Trang: 60-70. Năm 2013. (Jan 3 2014 9:59AM)
[22]Bài báo: "Dịch vụ phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Thực trạng và giải pháp" . Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3(52) 2012. Trang: Trang 114 - Trang 122. Năm 2012. (Apr 25 2012 3:30PM)
[23]Bài báo: "Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" . Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận
marriage affairs open i want an affair
. Số: 2(11) 2012. Trang: Trang 30 đến trang 36. Năm 2012.
(Apr 25 2012 3:42PM)
[24]Bài báo: "Hợp tác và khai thác lợi thế của từng địa phương - giải pháp tái cấu trúc hiệu quả hoạt động du lịch của các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ". Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chíi Kinh tế và Phát triển. Số: 180 (6/2012). Trang: 48 - 53. Năm 2012. (Jul 1 2012 4:20AM)
[25]Bài báo: Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu đến yêu thích thương hiệu và dự định mua: Điều tra thực tế tại thị trường ô tô Việt Nam. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn và ThS Trần Trung Vinh. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng,
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 7. Trang: từ tảng 129 đến trang 137. Năm 2012.
(Feb 15 2012 3:33PM)
[26]Bài báo: Liên kết đánh bắt hải sản xa bờ kết hợp với bảo vệ biển đảo của tổ quốc: Một đòi hỏi bức xúc của các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh tế và Phát triển
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 176. Trang: Trang 48 đến trang 52. Năm 2012.
(Feb 15 2012 3:36PM)
[27]Bài báo: Đánh giá ảnh hưởng của R&D đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bằng mô hình DEA. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS Nguyễn Thị Hạnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng;. Số: 42/2011. Trang: 166-173. Năm 2011. (May 9 2011 4:22PM)
[28]Bài báo: Đo lường giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng - Điều tra thực tế tại thị trường ô tô Việt Nam. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS Trần Trung Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 44/2011. Trang: 206 - 215. Năm 2011.
(Jun 20 2011 1:40PM)
[29]Bài báo: “Nâng cao tính minh bạch của chính quyền cấp tỉnh trong điều hành kinh tế vĩ mô nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Sinh hoạt Lý luận. Số: 2(99). Năm 2010. (Feb 12 2011 1:03PM)
[30]Bài báo: “Nhận diện một số đặc điểm của doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam theo mô hình quản lý tri thức”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Tap chi Sinh hoat Ly luan
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 4(101). Năm 2010.
(Feb 12 2011 1:04PM)
[31]Bài báo: “Vấn đề xã hội trong phát triển bền vững xản xuất nông sản xuất khẩu ở Tây Nguyên”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, ThS. Nguyễn Hông Cử.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(37). Năm 2010. (Feb 12 2011 1:05PM)
[32]Bài báo: “Vấn đề quản trị công ty trong các doanh nghiệp Việt Nam”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 5(40). Năm 2010.
(Feb 12 2011 1:06PM)
[33]Bài báo: “Xây dựng khung phân tích đa chiều và hệ thống chỉ số đánh giá phát triển bền vững của ngành thủy sản – Trường hợp ngành thủy sản Khánh Hòa”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn; PGS.TS Lê Thế Giới; TS Nguyễn Thị Trâm Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Năm 2010. (Feb 12 2011 1:08PM)
[34]Bài báo: “Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Sinh hoat Ly luan
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 5(96). Năm 2009.
(Feb 12 2011 12:59PM)
[35]Bài báo: “Nhận diện một số nguyên nhân hạn chế việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức của các doanh nghiệp kinh tế tư nhân tại Quảng Ngãi”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(35). Năm 2009. (Feb 12 2011 1:01PM)
[36]Bài báo: “Sự ảnh hưởng của giá trị thương hiệu đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng trong thị trường điện thoại di động Việt Nam”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS.NCS.Trần Trung Vinh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (29). Năm 2008. (Feb 12 2011 12:58PM)
[37]Bài báo: Đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2006 và triển vọng năm 2007. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS Nguyễn Hải Đạt
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Kinh te va Phat trien
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 115. Năm 2007.
(Feb 12 2011 1:16PM)
[38]Bài báo: “Phương hướng cải cách hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam trong giai đoạn mới”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(19). Năm 2007. (Feb 12 2011 12:55PM)
[39]Bài báo: “Giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài vào khu kinh tế mở Chu Lai”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số 121 tháng 7/2007. Số: 121. Năm 2007. (Feb 12 2011 12:57PM)
[40]Bài báo: “Đặc điểm và động thái tăng trưởng thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam hiện nay”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS Nguyễn Hải Đạt
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 110. Năm 2006. (Feb 12 2011 12:52PM)
[41]Bài báo: “Phát triển hệ thống đăng ký kinh doanh và cơ chế giám sát doanh nghiệp thay cho giấy phép kinh doanh trong quản lý các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay”. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn ThS.NCS Nguyễn Thanh Sơn.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 2(14). Năm 2006.
(Feb 12 2011 12:54PM)
[42]Bài báo: Nghiên cứu các giải pháp nhằm đẩy mạnh việc xuất khẩu gạo tại Việt Nam. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Năm 2005. (Feb 12 2011 12:49PM)
[43]Tham luận: Một số giải pháp phát triển thị trường vốn nhằm thúc đẩy sự phát triển các doanh nghiẹp vừa và nhỏ tại miền Trung. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Kỷ yếu hội thảo khoa học - Trường đại học kinh tế Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 16 - 26. Năm 2005.
(Feb 12 2011 12:48PM)
[44]Bài báo: Một số giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy sự phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay ở nước ta. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh te va Phat trien. Số: 80. Năm 2004. (Feb 12 2011 12:47PM)
[45]Bài báo: - Áp dụng hệ thống ISO9000 trong các tổ chức hành chính - Một hướng quan trọng nhằm cải cách thủ tục hành chính hiện nay ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 2004. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 9/2004. Trang: 22-30. Năm 2004. (Dec 31 2010 1:56PM)
[46]Bài báo: - Một số giải pháp tài chính nhằm thúc đẩy sự phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta hiện nay, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 2004. Tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh tế Phát triển. Số: 7/2004. Trang: 15-22. Năm 2004. (Dec 31 2010 1:56PM)
[47]Bài báo: - Môi trường kinh doanh của kinh tế tư nhân sau ba năm thực hiện Luật doanh nghiệp, Tạp chí Khoa học - Công nghệ - Đại học Đà Nẵng số 3, 2003. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 3/2003. Trang: 10 - 18. Năm 2003.
(Dec 31 2010 1:56PM)
[48]Bài báo: - Lựa chọn hệ thống quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp tại Đà Nẵng, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 2003. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Số: 4/2003. Trang: 10 - 17. Năm 2003. (Dec 31 2010 1:56PM)
[49]Bài báo: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn vay, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 2003. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh tế và dự báo. Số: 10/2003. Trang: 10 - 18. Năm 2003. (Dec 31 2010 1:56PM)
[50]Tham luận: - Khơi dậy và phát huy tinh thần kinh doanh - Một yếu tố quan trọng để hội nhập bền vững, Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc "Hội nhập kinh tế và phát triển bền vững" - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Đà Nẵng, ngày 30-31/10/2003. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Bộ. Trang: 20 - 30. Năm 2003. (Dec 31 2010 1:56PM)
[51]Bài báo: - Một số vấn đề về kinh tế không chính quy hiện nay ở Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 2003. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Số: 1/2003. Trang: 7 - 14. Năm 2003. (Dec 31 2010 1:56PM)
[52]Bài báo: - Những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng hệ thống chất lượng ISO9000 của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 2003. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 6/2003. Trang: 35 - 42. Năm 2003.
(Dec 31 2010 1:56PM)
[53]Bài báo: Môi trường kinh doanh của kinh tế tư nhân sau ba năm thực hiện Luật doanh nghiệp. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Năm 2003. (Feb 12 2011 12:38PM)
[54]Bài báo: Áp dụng hệ thống ISO9000 trong các tổ chức hành chính - Một hướng quan trọng nhằm cải cách thủ tục hành chính hiện nay ở Việt Nam. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Kinh te va Phat trien
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2003.
(Feb 12 2011 12:45PM)
[55]Bài báo: Lựa chọn hệ thống quản lý chất lượng cho các doanh nghiệp tại Đà Nẵng. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh te va Du bao. Số: 46. Trang: 7 -16. Năm 2003. (Feb 12 2011 12:39PM)
[56]Bài báo: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn vay. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh te va Du bao. Số: 48. Trang: 22 - 30. Năm 2003. (Feb 12 2011 12:40PM)
[57]Bài báo: Một số vấn đề về kinh tế không chính quy hiện nay ở Việt Nam. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh te va Du bao
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 47. Trang: 19 - 28. Năm 2003.
(Feb 12 2011 12:43PM)
[58]Bài báo: Những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng và áp dụng hệ thống ISO9000 trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Kinh te va Phat trien. Năm 2003. (Feb 12 2011 12:44PM)
[59]Tham luận: Khơi dậy và phát huy tinh thần kinh doanh - Một yếu tố quan trọng để hội nhập bền vững. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn. Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc “Hội nhập kinh tế và phát triển bền vững” - Bộ giáo dục Đào tạo - 2003. Năm 2003. (Feb 12 2011 12:42PM)
[60]Bài báo: - Luật doanh nghiệp sau 2 năm thực hiện, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 2002. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh tế và dự báo
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 7/2002. Trang: 5 - 14. Năm 2002.
(Dec 31 2010 1:56PM)
[61]Bài báo: Luật doanh nghiệp sau 2 năm thực hiện. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Kinh te va Du bao. Số: 34. Trang: 16 - 25. Năm 2002. (Feb 12 2011 12:35PM)
[62]Bài báo: Doanh nghiệp sau cổ phần hoá: Một số vấn đề phát sinh và giải pháp khắc phục. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Số: 36. Trang: 12 - 18. Năm 2002. (Feb 12 2011 12:36PM)
[63]Bài báo: - Doanh nghiệp sau cổ phần hoá: Một số vấn đề phát sinh và giải pháp khắc phục, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 2002. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Số: 8/2002. Trang: 30 - 39. Năm 2002. (Dec 31 2010 1:56PM)
[64]Bài báo: Làm thế nào để tăng diện tích lấp đầy các khu công nghiệp tại miền Trung hiện nay. Tác giả: TS. Nguyễn Trường Sơn. Ky yeu Hoi nghi Khoa hoc quoc te. Năm 1999. (Feb 12 2011 12:33PM)
[65]Bài báo: Áp dụng hệ thống TQM - Bước phát triển tất yếu của các doanh nghiệp Việt Nam. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn. Tập san khoa học Đại học Bách khoa Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: 22-36. Năm 1998.
(Feb 12 2011 12:32PM)
[66]Bài báo: - Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM - Bước phát triển tất yếu của các doanh nghiệp Việt Nam, Tập san Khoa học - Đại học Bách khoa Đà Nẵng số 5, 11/1998. Tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 11/1998. Trang: 22 - 30. Năm 1998.
(Dec 31 2010 1:56PM)
[67]Bài báo: Phương hướng phát triển kinh tế ngoài quốc doanh tại Đà Nẵng đến năm 2000. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn
marriage affairs open i want an affair
. Thông tin kinh tế kế hoạch - Bộ kế hoạch và đầu tư
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 9. Trang: 7 - 17. Năm 1996.
(Feb 12 2011 12:24PM)
[68]Bài báo: - Phương hướng phát triển kinh tế ngoài quốc doanh tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đến năm 2000, Thông tin Kinh tế kế hoạch - Bộ kế hoạch và Đầu tư, 1996. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Thông tin Kinh tế kế hoạch. Số: 7/1996. Trang: 6 - 12. Năm 1996. (Dec 31 2010 1:56PM)
[69]Bài báo: - Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá ở Quảng Nam Đà Nẵng, Thông tin Kinh tế kế hoạch - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 1996. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí "Thông tin Kinh tế Kế hoạch" - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Số: 75/1996. Trang: 40 - 48. Năm 1996. (Dec 31 2010 1:56PM)
[70]Bài báo: Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá ở Quảng Nam Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn. Thông tin kinh tế kế hoạch - Bộ kế hoạch và đầu tư. Số: 11. Trang: 14 - 21. Năm 1996. (Feb 12 2011 12:27PM)
[71]Bài báo: Những thiếu hụt trong môi trường kinh doanh của kinh tế tư nhân hiện nay ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tập san khoa học - Đại học Bách khoa Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số đặc biệt chào mừng 20 năm thành lập trường. Trang: 25 - 34. Năm 1995.
(Feb 12 2011 12:21PM)
[72]Bài báo: - Những thiếu hụt trong môi trường kinh doanh của kinh tế tư nhân hiện nay ở nước ta, Tập san Khoa học - Đại học Bách khoa Đà Nẵng - Số đặc biệt chào mừng 20 năm thành lập trường, 1995. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn. Tập san Khoa học Đại học Bách khoa Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Đặc biệt. Trang: 10 - 19. Năm 1995.
(Dec 31 2010 1:56PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Factors Affecting Household’s Intention to Save Power: The Case of Chau Thanh District – Vietnam. Authors: Nguyen Truong Son; Doan Hong Le; Dong Luu Nghiem; Doan Quynh Giang. International Journal of Energy Economics and Policy. No: 12(2), 299-308. Pages: 299-307. Year 2022. (Apr 17 2022 9:36PM)
[2]Presentations: Discover organizational cultural values that support successful digital transformation in Vietnamese businesses. Authors: Nguyễn Trường Sơn; Nguyễn Nhật Minh; Ngô Tấn Nhị. Comb Proceeding of the International Conference On Management and Business 2022. Pages: 30-42. Year 2022. (Apr 17 2022 9:31PM)
[3]Presentations: Discover organizational cultural values that support successful digital transformation in Vietnamese businesses. Authors: Nguyễn Trường Sơn; Nguyễn Nhật Minh; Ngô Tấn Nhị. Comb Proceeding of the International Conference On Management and Business 2021. Pages: 15 - 22. Year 2021. (Apr 17 2022 6:04PM)
[4]Article: The role of reference-dependent preferences in the idiosyncratic volatility puzzle: Evidence from Korea. Authors: Nguyễn Trường Sơn; Lê Thị Minh Hằng; Hoàng Văn Hải. Cogent Economics & Finance. No: 8: 1838686. Pages: 1-15. Year 2020. (Apr 17 2022 5:48PM)
[5]Presentations: Assessment Of Competitiveness Of 4-Star Hotel-A Case Study Of Brilliant Hotel In Da Nang City. Authors: Nguyễn Trường Sơn; Hà Thị Thanh Tâm. Kỷ yếu COMB 2019. Pages: 20-25. Year 2020. (Jan 31 2020 10:44AM)
[6]Presentations: An Empirical Research On Factors Influencing Of Labor Disputes At Korean FDI In Vietnam. Authors: Nguyễn Trường Sơn; Nguyễn Phúc Nguyên; Kim Tae Kyu. Kỷ yếu COMB 2019. Pages: 30-40. Year 2020. (Jan 31 2020 10:46AM)
[7]Presentations: An Explanation Of The Idiosyncratic Volatility Puzzle: Evidence From An Emerging Market. Authors: Nguyễn Trường Sơn; Hoàng Văn Hải; Đặng Văn Mỹ. Kỷ yếu COMB 2019. Pages: 50-60. Year 2020. (Jan 31 2020 10:48AM)
[8]Article: Prospect theory value and idiosyncratic volatility: Evidence from the Korean stock market;. Authors: Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Nhật Minh. Journal of Behavioral and Experimental Finance, ISSN 2214-6350. No: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214635018301436?via%3Dihub#d1e3304. Pages: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/. Year 2018. (Dec 2 2018 4:20PM)
[9]Presentations: The effect of logistics service on firm financial performance in textile industry: Evidence from DaNang City, VietNam. Authors: Nguyen Truong Son; Nguyen Hoang Hai. 2018 4th International Conference on Innovation and Industrial Logistics (ICIIL 2018) ICIIL 2018, Bangkok, Thailand August 3-5, 2018. Pages: 30 - 37. Year 2018. (Jun 19 2018 9:56PM)
[10]Article: The Impact of Website Service Quality on Customer Trust and Purchase Intentions in the Hotel: Theoretical Approach. Authors: Nguyen Huu Thai Thinh, Le Van Huy and Nguyen Truong Son . International Journal of Applied Business and Economic Research. No: Volume : No.15 (2017) Issue No. :23 (2017) - Part 2. Pages: 479 - 498. Year 2018. (Jun 19 2018 9:34PM)
[11]Presentations: “Research Framework on the Impact of Total Quality Management on Incremental and Racial Innovation Performances: The Role of the Competing Model”. Authors: Nguyen Van Cang, Nguyen Truong Son, Dang Van My, Chau Ngoc Tuan. UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS - 2017. Pages: 84 - 99. Year 2017. (Jun 26 2017 6:10PM)
[12]Article: A study of liquidity in the Taiwan stock market during finance crisis from 2007 to 2011. Authors: Nguyen Truong Son; Hoang Van Hai. Eurpean Jounal of Economics, Finance and Administrative Sciences. ISSN 1450 - 2275. SSCI. No: 63. Pages: 50 -65. Year 2014. (Jul 20 2015 8:20AM)
[13]Presentations: Euro Debt Crisis and Commonality in Liquidity-Evidence from Taiwan Stock Market. Authors: Nguyen Truong Son; Hoang Van Hai. Proceeding of "Vietnam International Conference in Finance - 2014". Pages: 20 - 46. Year 2014. (Jul 20 2015 8:25AM)
[14]Article: Desining the explanatory model for competitiveness of apparel firms in the Key Economic Region of Central Vietnam. Authors: Nguyễn Trường Sơn; Võ Thị Quỳnh Nga. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law (ISSN 2289-1560) Volume 4
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: Volume 4. Pages: 50 - 60. Year 2014.
(Apr 28 2014 3:17PM)
[15]Presentations: How to fulfill industrial zones in central region at present?. Authors: TS.Nguyễn Trường Sơn. Proceedings International Conference on "Socio-Economic Strategies for Central Vietnam at the Dawn of the Twenty-First Century") - DaNang University- United States-Vietnam Foundation 20-21/04/2000. Pages: 55 - 64. Year 2000. (Dec 31 2010 1:56PM)
  
 Sách và giáo trình
(Aug 14 2014 2:48PM)(Feb 12 2011 1:26PM)(Dec 31 2010 1:56PM)(Dec 31 2010 1:56PM)(Dec 31 2010 1:56PM)
[1]Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Năm 2014.
[2]“Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp theo thành phần kinh tế ở Việt Nam – Nghiên cứu điển hình tại thành phố Đà Nẵng” Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Nơi XB: Chinh tri Quoc gia. Năm 2010.
[3]Những vấn đề cơ bản về quản lý chất lượng Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Nơi XB: Thong Ke. Năm 2003.
[4]Quản trị dự án đầu tư Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn; TS Đào Hữu Hòa. Nơi XB: Thong Ke. Năm 2002.
[5]Vấn đề phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh ở nước ta Chủ biên: PGS.TS Tràn Thanh Tâm; PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Đồng tác giả: PGS.TS Tràn Thanh Tâm; PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Nơi XB: Chinh tri Quoc Gia. Năm 1997.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Kim Tae Kyu
Đề tài:

Factors influence on labor disputes – The case studies of Korean FDI firms in Vietnam

Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2023

[2]Hồ Thị Châu
Đề tài: Phát triển bền vững ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2022

[3]Nguyễn Thanh Giao
Đề tài: Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

[4]Phùng Văn Mạnh
Đề tài: Nâng cao chất lượng dịch vụ công: Trường hợp tại Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

[5]Trần Thị Kim Thoa
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

[6]Nguyễn Đức Toàn
Đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại VNPT Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

[7]Đinh Nữ Tố Quỳnh
Đề tài: Tạo động lực làm việc cho đội ngũ công chức tại Chi cục Thuế khu vực Tư Nghĩa - Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

[8]Nguyễn Việt Tân
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản trị dự án đầu tư xây dựng cấp điện các phụ tải Khu công nghiệp Vsip Quảng Ngãi qua trạm biến áp chuyên dùng của Công ty Điện lực Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

[9]Võ Thị Thuận
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của người nộp thuế đối với dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục thuế khu vực Tư Nghĩa - Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

[10]Lê Thị Hiến Chinh
Đề tài: Chính sách marketing cho dịch vụ đào tạo tại Trung tâm Anh ngữ Language Link - Chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[11]Nguyễn Thị Dịu
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Tập đoàn SunWorld, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[12]Lê Thị Thu Hà
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm máy lọc nước Kangaroo tại khu vực miền Trung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[13]Hồ Thị Phương Linh
Đề tài: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[14]Trần Duy Hiền
Đề tài: Hoàn thiện kênh phân phối tại Viettel Quảng Bình - Tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân đội

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[15]Phan Thị Hương
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[16]Trần Thị Thanh Nhàn
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[17]Nguyễn Trung Thành
Đề tài: Chính sách marketing cho sản phẩm Cao lanh tại Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[18]Hoàng Thị Quỳnh Trang
Đề tài: Giải pháp marketing đối với dịch vụ thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[19]Bùi Thị Hà
Đề tài: Quản trị vốn luân chuyển tại Công ty Xăng dầu Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[20]Đặng Thị Minh Thư
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[21]Hoàng Lê Minh Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua xe ô tô Toyota của khách hàng cá nhân - Khảo sát tại Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[22]Huỳnh Thị Thúy Kiều
Đề tài: Phát triển văn hóa tổ chức tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[23]Nguyễn Hữu Khoa Luật
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Công ty Cổ phần nhà và thương mại dầu khí

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[24]Bùi Thị Hà Thu
Đề tài: Tạo động lực cho đội ngũ công chức, người lao động tại Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[25]Mai Xuân Vũ
Đề tài: Giải pháp marketing đối với dịch vụ thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[26]Võ Thị Thu Lệ
Đề tài: Giải pháp marketing cho dịch vụ bảo hiểm y tế tự nguyện tại tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[27]Bùi Thị Thanh Thúy
Đề tài: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty cổ phần May Trường Giang

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[28]Nguyễn Thế Vĩnh
Đề tài: Phát triển văn hóa doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần Phước Kỳ Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[29]Nguyễn Văn Duẩn
Đề tài: Ứng dụng mô hình IPA trong đánh giá chất lượng dịch vụ tại Khách sạn Mường Thanh Luxury 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[30]Trần Bảo Khanh
Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng thực phẩm tươi trực tuyến tại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[31]Hồ Thị Bích Nga
Đề tài: Đo lường chất lượng dịch vụ cảng biển tại Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[32]Trần Ngọc Đức
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của nhân viên Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - Khảo sát tại văn phòng Trụ sở chính

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[33]Trương Diệp Phúc Cường
Đề tài: Quản trị rủi ro về cho vay khách hàng cá nhân tại BIDV - Chi nhánh Phố Núi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[34]Nguyễn Thái Hòa
Đề tài: Nâng cao chất lượng dịch vụ FiberVNN tại VNPT Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[35]Nguyễn Ngọc Lang
Đề tài:

Giải pháp marketing cho sản phẩm "Home combo" của VNPT Vinaphone trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[36]Nguyễn Tiến Dũng
Đề tài: Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[37]Nguyễn Thái Quân
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[38]Mạc Thúy Hòa
Đề tài: Giải pháp marketing cho dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[39]Cao Anh Thao
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[40]Nguyễn Văn Chi
Đề tài: Quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Bờ Y tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[41]Lê Thị Diệu Hường
Đề tài: Quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[42]Phạm Văn Luận
Đề tài: Hoạch định chiến lược phát triển cho Công ty cổ phần Sông Ba

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[43]Thái Hoàng Nguyên
Đề tài: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Thủy điện Sông Tranh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[44]Nguyễn Thị Mai Thanh
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[45]Võ Văn Đạt
Đề tài: Quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[46]Đồng Kim Ngân
Đề tài: Quản lý nhà nước về buôn bán hàng cấm trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[47]Phạm Thị Thái Linh
Đề tài: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Khách sạn Sài Gòn Ban Mê

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[48]Nguyễn Thị Hoài Thương
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[49]Đặng Vũ Thuỳ Trang
Đề tài: Tạo động lực cho công chức tại Ủy ban Nhân dân huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[50]Trần Thị Lan Anh
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại Trung tâm Y khoa Phúc Khang Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[51]Hà Thị Thanh Tâm
Đề tài: Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của Khách sạn 4 sao Brilliant tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[52]Nguyễn Thị Nhật Thảo
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh miền Trung

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[53]Lê Thị Hà
Đề tài: Phân tích chuỗi giá trị cao su tại tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[54]Văn Thị Phương Mai
Đề tài: Quản lý nhà nước về nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[55]Nguyễn Bảo Tân
Đề tài: Quản lý thuế đối với các doanh nghiệp kinh tế tư nhân tại tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[56]Võ Thị Hồng Diệp
Đề tài: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[57]Đinh Thị Hiền
Đề tài: Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[58]Nguyễn Quang Huấn
Đề tài: Giải pháp marketing cho dịch vụ viễn thông di động tại Mobifone tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[59]Ông Thị Thanh Thảo
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Xây dựng Việt Đăng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[60]Trương Thị Tuyết
Đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sacombank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[61]Trần Xuân Công
Đề tài: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Điện lực Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[62]Lê Anh Tuấn
Đề tài: Hoàn thiện kênh phân phối tại Công ty xăng dầu Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[63]Võ Nguyên Việt
Đề tài: Quản trị kênh phân phối tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Phân bón Tây Nguyên

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[64]Phan Quang Đấu
Đề tài: Chính sách marketing cho sản phẩm bảo hiểm tài sản - kỹ thuật tại PJICO Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[65]Trần Thị Thu Hà
Đề tài:

Phát triển nguồn nhân lực tại Học viện Chính trị Khu vực 3

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[66]Trần Thị Thanh Dương
Đề tài: Nghiên cứu tác động của văn hóa doanh nghiệp đến sự gắn bó của nhân viên - Khảo sát tại một số công ty xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[67]Trần Ngọc Hoàng
Đề tài: Chính sách marketing dịch vụ vận tải hành khách cho Vietnam Airlines đối với thị trường quốc tế

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[68]Nguyễn Phú Quốc
Đề tài: Chiến lược marketing cho Công ty cổ phần Procimex Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[69]Trịnh Quỳnh
Đề tài: Chính sách marketing cho dịch vụ MyTV tại Công ty Phát triển Dịch vụ Truyền hình thuộc VNPT

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[70]Trần Thị Diễm Hương
Đề tài: Tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[71]Trần Vũ Sơn
Đề tài: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[72]Phan Công Hiếu
Đề tài:

Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Bảo hiểm PJICO Đà Nẵng (Bảo hiểm Petrolimex)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[73]Nguyễn Thị Thùy Linh
Đề tài:

 Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Yuri ABC Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[74]Lê Anh Tuấn
Đề tài: Hoàn thiện kênh phân phối tại Công ty xăng dầu Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[75]Nguyễn Thị Hồng Ny
Đề tài: Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[76]Nguyễn Văn Tuấn
Đề tài: Quản lý chi ngân sách nhà nước tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[77]Trần Xuân Công
Đề tài: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Điện lực Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[78]Lê Ngọc Trường
Đề tài: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[79]Nguyễn Thị Hạnh
Đề tài: "Nghiên cứu hiệu quả của các doanh nghiệp sản xuất thuốc tại Việt Nam"
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2018

[80]Phạm Thị Thanh Xuân
Đề tài: Chính sách marketing cho dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tại Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 (QUATEST 2)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[81]Lê Thị Khánh Hiền
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[82]Nguyễn Thị Ngọc Mai
Đề tài: Tạo động lực cho người lao động tại Viện vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[83]Phan Lê Huy
Đề tài:

Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm hồ tiêu tỉnh Gia Lai


 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[84]Mai Mai Phương
Đề tài: Tạo động lực làm việc cho đội ngũ công chức tại UBND quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[85]Trần Lê Tuấn
Đề tài: Phát triển đội ngũ công chức cấp phường (xã) tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[86]Hồ Thị Thùy Trang
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[87]Ngô Anh Tuấn
Đề tài: Phát triển bền vững công nghiệp tỉnh Quảng Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2013

 2017

[88]Trần Xuân Huy
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[89]Trần Trọng Bình
Đề tài:

Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum

Phát triển đội ngũ công chức cấp phường (xã) tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[90]Lê Đại Nghĩa
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tranh chấp lao động - Khảo sát tại Khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[91]Hồ Thị Thùy Trang
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[92]Ngô Thùy Dương
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[93]Trương Đình Sang
Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố tạo động lực lao động cho nhân viên tại Tổng Công ty cổ phần Đầu tư DHC

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[94]Nguyễn Thị Bích Trâm
Đề tài: Chính sách marketing cho sản phẩm sơn nước công nghiệp của Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[95]Vũ Thị Thu Hương
Đề tài: Hoàn thiện chính sách marketing cho dịch vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật tại Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[96]Võ Nguyễn Cẩm Vinh
Đề tài: Tạo động lực cho người lao động tại Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[97]Nguyễn Văn Lân
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng cá nhân sử dụng điện tại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[98]Nguyễn Phát
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố tác động tới chất lượng dịch vụ đăng ký kinh doanh tại Sở KH&ĐT Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[99]Mai Thị Phước
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua mặt hàng thức phẩm đóng hộp: Khảo sát tại Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[100]Lê Mai Phương
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tại Tổng Công ty Điện lực miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[101]Lê Thế Phiệt
Đề tài: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đăk Lăk
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2011

 2016

[102]Nguyễn Thị Mỹ Vân
Đề tài: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của logistics đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp may mặc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[103]Đào Lê Thị Quỳnh Như
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[104]Bùi Hoa Thám
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Bảo Minh Đắk Nông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[105]Nguyễn Châu Viên
Đề tài: Hoàn thiện mô hình liên kết theo chuỗi giá trị của sản phẩm rau an toàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[106]Phan Thị Kim Ngân
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Đaklak

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[107]Nguyễn Thị Mỹ Va
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ban Mê

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[108]Lương Thị Thu Trang
Đề tài: Phát triển thương hiệu Bia Dung Quất của Nhà máy bia Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[109]Nguyễn Thị Diệu Linh
Đề tài: Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm tại Công ty Bia Hà Nội - Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[110]Nguyễn Thị Hoài Thanh
Đề tài: Chính sách marketing cho sản phẩm nước bổ dưỡng sâm Ngọc Linh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[111]Phan Thị Mỹ Kiều
Đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Sữa đậu nành Việt Nam (Vinasoy)

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[112]Lê Thị Thủy Nguyên
Đề tài: Phát triển cây cao su tại Huyện Eahleo, Đăk Lăk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[113]Nguyễn Tôn Xuân Phước
Đề tài: “Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ truyền hình cáp SCTV của Công ty TNHH truyền hình cáp SaiGonTourist tại Quảng Ngãi”

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[114]Nguyễn Thị Hương Nguyên
Đề tài: Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Mađrăc, tỉnh Đăk Lăk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[115]Hoàng Hương Ly
Đề tài: Giảm nghèo tại huyên Iagrai, tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[116]Lê Thị Huyền Trâm
Đề tài: Phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hôiị tại Đăk Lăk

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[117]Lưu Thị Thùy Vân
Đề tài: “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua laptop mới của sinh viên tại thị trường Đà Nẵng”.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[118]Nguyễn Thị Cẩm Tú
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dich vụ bảo hiểm nhân thọ - Khảo sát tại Bào Việt Đaklak

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[119]Nguyễn Thị Hoàng Yến
Đề tài: “Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần 247 Đà Nẵng"

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[120]Thái Anh Tuấn
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, Chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[121]Nguyễn Thị Kim Dung
Đề tài: Hoàn thiện chính sách marketing cho dịch vụ môi giới và chứng khoán tại Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí - Chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[122]Trần Hoài Chi
Đề tài:

Ảnh hưởng của các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu đến ý định mua hàng đối với sản phẩm chăm sóc da trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[123]Nguyễn Văn Tạ
Đề tài: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[124]Trần Thị Hương Thảo
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay ngắn hạn khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương Mại Việt Á - Chi nhánh Đaklak

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[125]Võ Thị Quỳnh Nga
Đề tài: Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may tại các tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm mien Trung
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2014

[126]Từ Thị Vinh
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực y tế cấp xã, phường tại tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[127]Từ Thị Hoa
Đề tài: Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[128]Lê Văn Thuấn
Đề tài: Phát triển Hợp tác xã tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[129]Nguyễn Quốc Thịnh
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực cán bộ công chức cấp xã, phường tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[130]Trịnh Đức Huy
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tài chính tại Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[131]Lê Nguyễn Quang Sơn
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank - Chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[132]Đặng Thị Khánh Linh
Đề tài: Giải pháp giảm nghèo tại tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[133]Hoàng Minh Thành
Đề tài: Phát triển đội ngũ công chức cấp xã, phường tại Thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[134]Võ Văn Nam
Đề tài: Chiến lược kinh doanh sản phẩm Đông dược tại Công ty Danapha

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[135]Phan Thoại Chiêu
Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng dịch vụ Mobile Banking của khách hàng cá nhân tại Agribank - Chí nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[136]Nguyễn Tuấn Khanh
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại NHTM Cổ phần Quân đội, chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[137]Lê Thị Trung Hoa
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chương trình cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam, Chi nhánh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[138]Trần Ngọc Minh
Đề tài: Phát triển thương hiệu Ngân hàng TMCP Việt Á

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[139]Trần Thị Thanh Thanh
Đề tài: Xây dựng chiến lược truyền thông marketing cho sản phẩm Bia Dung Quất tại Nhà máy Bia Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[140]Phạm Thị Mỹ Vân
Đề tài: Phát triển thương hiệu Biscafun tại Nhà máy bánh kẹo Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[141]Võ Quỳnh Anh
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu, Chi nhánh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[142]Trần Anh Tuấn
Đề tài: Hoàn thiện chính sách marketing cho sản phẩm phân bón NPK tại Công ty Cổ phần Phân bón và Dịch vụ tổng hợp Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[143]Võ Huy Quang
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Cảng Qui Nhơn, Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[144]Nguyễn Văn Hùng
Đề tài: Hoàn thiện chính sách marketing tại Ngân hàng TMCP Đàu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[145]Hồng Vui
Đề tài: Hoàn thiện Chính sách marketing tại Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[146]Phayloom Nodnapho
Đề tài: Phát triển tín dung ngân hang nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2014

[147]Bùi Nữ Thanh Hà
Đề tài:

Nghiên cứu cấu trúc vốn của các doanh nghiệp dệt may tại mien Trung Việt Nam

Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2014

[148]Nguyễn Hồng Hạnh
Đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hà Nội Vàng (HGI)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[149]Nguyễn Ngọc Vũ
Đề tài: Chiến lược marketing cho sản phẩm khí đốt hóa lỏng (Gas) tại Công ty xăng dầu Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[150]Phạm Ngọc Hải
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Viện Sốt rét - Ký inh trùng - Côn trùng Quy Nhơn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[151]Nguyễn Văn Thanh
Đề tài: Hoạch định chiến lược tại Công ty Thương mại Tổng hợp Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[152]Nguyễn Thanh Việt
Đề tài: Chính sách marketing nhằm thu hút đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[153]Nguyễn Hữu An
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống CRM tại VNPT - Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[154]Đỗ Ngọc Vinh
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản trị dự án tại Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[155]Võ Vinh Ca
Đề tài: Hoạch định chiến lược tại Công ty Cổ phần CP thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[156]Lê Thanh Phương
Đề tài: Xây dựng chính sách marketing cho sản phẩm phân bón NPK - thương hiệu Mặt trời tại tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[157]Lê thị Thùy Trang
Đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại Bưu điện tỉnh Đaklak

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[158]Nguyễn Đức Mạnh
Đề tài: Hoạch định chiến lược tại Công Ty Hoàng Long

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[159]Nguyễn Hoài Sơn
Đề tài: Hoàn thiện chính sách marketing tại VNPT Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[160]Ngô Thị Như Loan
Đề tài: Tạo động lực cho người làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[161]Nguyễn Ánh Sao Mai
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Điện lực Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[162]Nguyễn Thị Mai Trang
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên tại Công ty Seaprodex Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[163]Đào Thị Việt Thủy
Đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[164]Nguyễn Tấn Dũng
Đề tài: Hoàn thiện chính sách marketing tại BIDV Chí nhánh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[165]Phạm Thị Trang
Đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại Khác sạn Furrama Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[166]Trần Khánh Vy
Đề tài: Hoàn thiện chính sách marketing tại khách sạn Furama Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[167]Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Đề tài: Quản trị quan hệ khách hàng tại Ngân hàng Habubank Chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[168]Đoàn Ngọc Tuấn
Đề tài: Phát triển Hợp tác xã ở huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[169]Nguyễn Thị Kiều Trinh
Đề tài: Mở rộng cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi nhánh Quận Liên Chiểu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[170]Hoàng Thị Lệ Hằng
Đề tài: Các giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[171]Trần Thị Lệ Hương
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Công ty IMPAC

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[172]Lê Văn Phước
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh nghiệp đối với BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[173]Nguyễn Quý Thọ
Đề tài: Phát triển công nghiệp chế biến tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[174]Nguyễn Minh Định
Đề tài: Chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[175]Nguyễn Năng Dũng
Đề tài: Hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[176]Trần Trung Vinh
Đề tài: Nghiên cứu sự tác động của các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu đến yêu thích thương hiệu và dự định mua tại thị trường ô tô Việt Nam.

Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2012

[177]Nguyễn Đức Toàn
Đề tài: Các giải pháp tạo động lực cho người lao động tại NHTM Cổ phần Quân đội Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2011

[178]Huỳnh Thanh Trung
Đề tài: Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch thành phố Hội An

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2011

[179]Lê Thị Mỹ Hướng
Đề tài: Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 

 2011

 2011

[180]Đoàn Thị Bích Đào
Đề tài: Phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 

 2011

 2011

[181]Trần Văn Ẩn
Đề tài: Phân tích tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năng suất lao động tại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1998 - 2010

 Thạc sĩ

 

 2011

 2011

[182]Lê Văn Huy
Đề tài: Phát triển du lịch huyện đảo Lý sơn tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[183]Trần Thị Mỹ Ái
Đề tài: Phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[184]Nguyễn Thị Thu Hằng
Đề tài: Xây dựng chính sách Marketing cho các dịch vụ ứng dụng công nghệ 3G tại Công ty Thông tin di động

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[185]Trần Hồng Hà
Đề tài: Tạo dựng các giá trị văn hóa tổ chức của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[186]Nguyễn Đức Bảy
Đề tài: Chính sách Marketing của Vietnam Airline trong vận tải hàng không quốc tế.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[187]Hoàng Thị Hồng Hạnh
Đề tài: Chính sách marketing cho sản phẩm căn hộ cao cấp tại Công ty TNHH đầu tư và phát triển Hàn Quốc (Blooming Tower Danang).

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[188]Đinh Thị Lan Hương
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính tại Bưu điện thành phố Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[189]Trương Hữu Huy
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Trung Việt.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[190]Phạm Thị Thu Sương
Đề tài: Chiến lược truyền thông tại Công ty cổ phần ô tô Trường Hải

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[191]Lê Trọng Thanh
Đề tài: Hoạch định chiến lược tại Công ty SPT

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[192]Phạm Ngọc Tuấn
Đề tài: Tạo dựng các giá trị văn hóa trong hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[193]Phạm Hữu Vinh
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[194]Lê Thị Hồng Bốn
Đề tài: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Triệu Phong - Quảng Trị

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[195]Phạm Doãn Quốc
Đề tài: Giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Kỹ thương Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[196]Lê Hoàng Anh Dũng
Đề tài: Tạo động lực thúc đẩy cho người lao động tại Tổng Công ty Điện lực miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[197]Trịnh Thị Minh Hải
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ công chứng tại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[198]Trần Thị Hoàng Lan
Đề tài: Xây dựng chiến lược marketing cho ngành hàng vật liệu xây dựng tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư C&T

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[199]Nguyễn Thị Hồng Mỵ
Đề tài: Nghiên cứu sự thỏa mãn của nhân viên khối văn phòng tại Cục Thuế Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[200]Huỳnh Thị Lê Ni
Đề tài: Xây dụng chính sách marketing mix tại Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh Bưu điện (P&T EMS)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[201]Lê Văn Quang
Đề tài: Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản tại Tập đoàn Trung Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[202]Võ Thị Thạch
Đề tài: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[203]Nguyễn Văn Vị
Đề tài: Hoạch định chiến lược tại Công ty Kiểm toán và Kế toán ÂC

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[204]Phan Thị Hoa Nhàn
Đề tài: Quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng Chi nhánh Quảng Bình (VP Bank Quảng Bình)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[205]Huỳnh Việt Hùng
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực tại huyện Đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[206]Đinh Quang Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ trả lương qua tài khoản tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[207]Nguyễn Viết Hải
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[208]Vũ Tiến Hưng
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý tiến độ thực hiện dự án "Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[209]Nguyễn Bá Phương
Đề tài: Hoàn thiện chính sách marketing tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[210]Nguyễn Quang Thủy
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của người dân trong việc sử dụng dịch vụ hành chính công tai TP Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[211]Huỳnh Việt Hùng
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực ở Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[212]Nguyễn Thị Hồng Mỵ
Đề tài: Nghiên cứu sự thỏa mãn của nhân viên khối Văn phòng tại Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[213]Trần Thị Minh Hải
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ công chứng tại Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[214]Trần Quang Cần
Đề tài: Hoàn thiện cơ chế tài chính theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[215]Võ Thị Thạch
Đề tài: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho Tổng Công ty Cổ phần Dược VTYT Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[216]Nguyễn Hồng Tâm
Đề tài: Xây dựng chính sách marketing cho sản phẩm giày tại Công ty TNHH Thương mại BQ

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[217]Lê Văn Quang
Đề tài: Xây dựng chiến lược kinh doanh bất động sản tại Tập đoàn Trung Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[218]Nguyễn Văn Vị
Đề tài: Xây dựng chiến lược Công ty tại Công ty kiểm toán và Kế toán AAC Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[219]Nguyễn Hồng Cử
Đề tài: Phát triển bền vững sản xuất nông sản xuất khẩu tại Tây Nguyên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2010

[220]Nguyễn Ngọc Tuấn
Đề tài: Phát triển các Khu công nghiệp theo hướng bền vững ở thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[221]Huỳnh Thị Hồng Vân
Đề tài: Hoàn thiện việc quản lý tiến độ thực hiện dự quan Thủy điện Sông Bung 4

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[222]Nguyễn Trần Khôi An
Đề tài: Xây dựng chính sách Marketing Mix tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[223]Bùi Quang Hậu
Đề tài: Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng tại Công ty Cổ phần FOCOCEV

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[224]Nguyễn Hà Sơn
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của người dân trong việc sử dụng các dịch vụ hành chính công tại UBND Quận Liên Chiểu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[225]Bùi Thanh Toàn
Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý dự án tại Ban Quản lý Dự án các Công trình Điện miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

[226]Phan Thị Thùy Dung
Đề tài: Xây dựng chính sách Marketing Mix sản phẩm gỗ trên thị trường nội địa tại Công ty Lâm sản Việt lang

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2010

[227]Hồ Như Khoa
Đề tài: Quản trị Hệ thống phân phối của Công ty Lioa tại miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2010

[228]Lê Thị Hội
Đề tài: Hoạch định chiến lược tại Công ty Cổ phần Cẩm Hà

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2010

[229]Phạm Đình Dũng
Đề tài: Hoàn thiện môi trường kinh doanh nhằm phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[230]Võ Lộc
Đề tài: Hoạch định chiến lược tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[231]Lê Hồng Nam
Đề tài: Xây dựng các chính sách Marketing cho Cảng Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[232]Kiều Quốc Trung
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn Cầu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[233]Mienglavanh Nisthsa
Đề tài: Các giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Attapư, CHDCND Lào

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[234]Phạm Trần Quỳnh Duyên
Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện tại Xí nghiệp sản xuất Bông băng gạc và Vật tư y tế Hòa Cường – Công ty Cổ phần Y tế Danamenco

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[235]Mai Xuân Hạp
Đề tài: Xây dựng chính sách Marketing Mix cho sản phẩm xi măng tại Xí nghiệp Xi măng tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[236]Trần Úc
Đề tài: Quản trị dự án tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển kinh tế Tiền Phong Đà Nẵng (minh họa qua dự án đầu tư vào Công trình Giáo dục Thường xuyên – Hướng nghiệp, Thị xã Hội An)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[237]Lê Thế Phiệt
Đề tài: Hoạch định Chiến lược tại Công ty cà phê Thắng Lợi Đaklak

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[238]Trương Văn Minh
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2009

[239]Nguyễn Thị Trâm Anh
Đề tài: Phát triển bền vững ngành thủy sản tỉnh Khánh Hòa
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2004

 2009

[240]Phayloam NODNANPHO
Đề tài: Tăng cường kiểm soát tín dụng trong các Ngân hàng Thương mại tại Thủ đô Viên Chăn của nước CHDCND Lào

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[241]Lê Phước Long
Đề tài: Mở rộng hoạt động tín dụng đối với kinh tế tư nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[242]Võ Quang Hùng
Đề tài: Hoàn thiện công tác cho vay theo dự án tại Ngân hàng Công Thương Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[243]Trần Thanh Hải
Đề tài: Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Công Thương Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2007

 2008

[244]Ninh Thị Thu Thủy
Đề tài: Hoàn thiện công tác tổ chức sản xuất ngành Công nghiệp Dệt –May thành phố Đà Nẵng
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2008

[245]Nguyễn Thị Hương Sen
Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nhằm thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[246]lê Thị Nguyên Tâm
Đề tài: Tác động của hội nhập AFTA và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[247]Lê Nguyễn Đan Thanh
Đề tài: Hoạch định chiến lược phát triển thương hiệu Nhân Luật trong bối cảnh hội nhập

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[248]Bùi Thị Bích Lan
Đề tài: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong hệ thống Ngân hàng Công Thương Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[249]Nguyễn Xuân Hà
Đề tài: Nâng cao hiệu quả việc du trì các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn trong các doanh nghiệp tại miền Trung

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2006

 2007

[250]Võ Tấn Đào
Đề tài: Chính sách Marketing Mix tại Công ty Cổ phần Gaz Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2006

[251]Nguyễn Thị Hạnh
Đề tài: Chiến lược R&D tại Công ty Cổ phần Dược Bình ĐịnH

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2006

[252]Trần Ngọc Mỹ
Đề tài: Chiến lược Marketing của SPT tại Khu vực miền Trung và Tây Nguyên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2006

[253]Vũ Lan Hương
Đề tài: Thiết kế chính sách chăm sóc khách hàng tại Công ty Gạch men COSEVCO

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2005

 2006

[254]Tôn Thất Dương Hân
Đề tài: Hoàn thiện mô hình tổ chức tại Trung tâm Quản lý Bay Dân dụng Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2004

[255]Đặng Thị Bích Loan
Đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trong Hệ thống Quỹ Hỗ trợ Phát triển

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2004

[256]Nguyễn Ngọc Quý
Đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chất lượng tại Công ty Dệt May 29.3 Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2003

 2004

[257]Trần Duy Thọ
Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO9000 tại Công ty Điện Máy và Kỹ thuật Công nghệ Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2003

[258]Trần Thiệt
Đề tài: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện chính sách Marketing tại Công ty Gạch men - COSEVCO

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2003

[259]Đặng Nam Sơn
Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO9000 tại Công ty Dịch vụ Hàng không Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2003

[260]Võ Thị Quỳnh Nga
Đề tài: Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO9000 trong các đơn vị cung ứng dịch vụ khách sạn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2002

[261]Nguyễn Thị Hải Đường
Đề tài: Triển khai hoạt động Marketing Mix tại Công ty Du lịch Hương Giang - Huế

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2001

 2002

  
 Khen thưởng
[1] Giảng viên giỏi. Năm: 2002 -2003; 2003 - 2004; 2004, 2005.
[2] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 2099/QD/BGD&DT. Năm: 2005.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
[4] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nghiên cứu khoa học giai đoạn 2006 - 2010. Năm: 2011.
[5] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 1962/QĐ-BGDĐT. Năm: 2012.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2012.
[7] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 5287/QĐ-BGDĐT. Năm: 2014.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2015.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2015, 2016, 2017, 2018.
[10] Nhà giáo ưu tú. Số: 1 năm 2019. Năm: 2018.
[11] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 1 năm 2019. Năm: 2019.
[12] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 1 năm 2019. Năm: 2019, 2020, 2021,2022.
[13] Bằng khen của Thủ tướng chính phủ. Số: 887/QĐ- TTCP, 25/7/2022. Năm: 2022.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lãnh đạo
Ngành: Khoa học quản lý
 2012 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Nghiên cứu marketing
Ngành: Kinh tế học
 2002 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Quản trị chất lượng
Ngành: Kinh tế học
 2000 Đại học, Sau đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Quản trị dự án
Ngành: Kinh tế học
 1994 Đại học, Sau đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn