Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,540,544

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lãnh đạo
Ngành: Khoa học quản lý
 2012 Sinh viên đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Nghiên cứu marketing
Ngành: Kinh tế học
 2002 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Quản trị chất lượng
Ngành: Kinh tế học
 2000 Đại học, Sau đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Quản trị dự án
Ngành: Kinh tế học
 1994 Đại học, Sau đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn