Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 92,032,585

 - Lựa chọn hệ thống quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp tại Đà Nẵng, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 2003
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS.Nguyễn Trường Sơn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế và Dự báo; Số: 4/2003;Từ->đến trang: 10 - 17;Năm: 2003
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn