Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,321,029

 Khám phá các giá trị văn hóa tổ chức hỗ trợ cho việc chuyển đổi số thành công trong các doanh nghiệp Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Trường Sơn; Nguyễn Nhật Minh; Ngô Tấn Nhị
Nơi đăng: Comb Proceeding of the International Conference On Management and Business 2021; Số: 1;Từ->đến trang: 15 - 22;Năm: 2021
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn