Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,925,867

 “Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất cà phê và hồ tiêu tại tỉnh Gia Lai"
Chủ nhiệm:  GS.TS Nguyễn Trường Sơn; Thành viên:  TS Lê Thị Bích Hằng; TS Đoàn Ngọc Phi Anh; TS Nguyễn Thị Bích Thủy; ThS Nguyễn Nhật Minh; ThS Trần Như Thiên Mỵ; ThS NCS Hoàng Văn Hải
Số: 09/2016 ; Năm hoàn thành: 2019; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Kinh tế
Đề tài xác định cấu trúc chuỗi giá trị, phân tích việc phân phối lợi ích và liên kết giữa các tác nhân tham gia chuỗi giá trị các loại nông sản chủ yếu của tỉnh Gia Lai; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cấp chuỗi, làm tăng giá trị tăng thêm các loại nông sản khi tham gia chuỗi giá trị nông sản toàn cầu.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn