Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,927,321

 "Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết cho việc sản xuất nông sản chủ lực của tỉnh Đăk Nông"
Chủ nhiệm:  GS.TS Nguyễn Trường Sơn; Thành viên:  TS Lê Thị Minh Hằng; TS Nguyễn Quốc Tuấn; TS Đinh Văn Tuyên; ThS Trần Trung Kiên; ThS Nguyễn Văn Long; ThS Ngô Xuân Thủy; ThS Nguyễn Nhật Minh; CN Hà Công Xã
Số: 01-15-16 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn