Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,923,879

 Phương hướng và biện pháp chủ yếu phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh tại thành phố Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
abortion pill services abortion pill articles having an abortion
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  TS. Nguyễn Trường Sơn; Thành viên:  
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: B96 - 14 - 06 ; Năm hoàn thành: 1999; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn