Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,927,400

 Nghiên cứu lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp theo thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
Chủ nhiệm:  PGS.TS Nguyễn Trường Sơn; Thành viên:  TS. Hoàng Tùng;
TS.Lê Văn Huy;
CN. Lê Quang Đức.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Số: B2006-ĐN01-08-TĐ ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Chưa xác định
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn