Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,924,704

 Điều tra khảo sát đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Ngãi
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  PGS.TS Nguyễn Trường Sơn; Thành viên:  PGS.TS Nguyễn Ngọc Chinh;
ThS.Nguyễn Bắc nam;
CN. Phạm Thị Ngọc Kim;
ThS.Nguyễn Văn Chánh
Số: 1/2009 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Kinh tế

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn