Nguyễn Thị Thu Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,549,207

 
Mục này được 34382 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thu Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  17/08/1984
Nơi sinh: Thanh Hóa
Quê quán Thanh Hóa
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế lao động; Tại: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Kinh tế; Tại: University of Pécs
Dạy CN: Kinh tế phát triển; Kinh tế quốc tế
Lĩnh vực NC: Kinh tế phát triển, Kinh tế lao động, Kinh tế học, Kinh tế quốc tế
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế
Điện thoại: 02363836923; Mobile: 0388212888
Email: ha.ntt@due.edu.vn; nguyenthithuhaktdn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 01/2008 đến 01/2012: Giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Từ tháng 01/2012 đến 05/2013: Thạc sỹ tại Sheffield Hallam University, Vương Quốc Anh
Từ tháng 05/2013 đến 10/2015: Giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Từ 10/2015 đến 01/2019: Nghiên cứu sinh tại University of Pécs, Hungary.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Mối quan hệ giữa già hóa dân số và tiết kiệm cá nhân ở Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Thu Hà. Thành viên: TS. Lâm Bá Hóa; TS. Đặng Thị Tố Như. Mã số: B2019-DN04-19. Năm: 2021. (Jul 12 2020 11:34PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Quan hệ Tình - Lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam (Nghiên cứu từ thực tiễn các tỉnh Nam Trung Bộ). Chủ nhiệm: Lâm Bá Hòa. Thành viên: GS,TS. Hồ Sĩ Quý; PGS,TS. Lê Hữu Ái; PGS,TS. Đỗ Minh Hợp; TS. Trịnh Sơn Hoan; TS, Luật sư Nguyễn Văn Bường; TS. Nguyễn Thế Phúc; TS. Nguyễn Thị Thu Hà; ThS, Luật sư Nguyễn Văn Linh; CN. Nguyễn Thị Huyền Trang. Mã số: XHNV-37. Năm: 2019. (Dec 1 2018 7:04PM)
[3] Đề tài cấp Nhà nước: Tác động của biến động dân số tới phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Chủ nhiệm: Bùi Quang Bình. Thành viên: Ninh Thị Thu Thủy; Đoàn Thị Lan Phương; Ông Nguyên Chương; Trần Thị Thúy Ngọc; Nguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Thị Phương Thảo. Mã số: II.6.2-2013.08. Năm: 2017. (Sep 26 2017 4:18PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Phát triển kinh tế miền Trung - Tây Nguyên trước biến động dân số giai đoạn 1999-2009: Vấn đề và giải pháp. Chủ nhiệm: Bùi Quang Bình. Thành viên: Nguyễn Thị Thu Hà; Trần Thị Thuý Ngọc; Đoàn Thị Lan Phương; Nguyễn Thị Phương Thảo; Ninh Thị Thu Thuỷ. Mã số: B2012- ĐN04- 07. Năm: 2013. (Aug 10 2016 10:23AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Thực trạng đời sống vật chất và tinh thần của công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Hà. Thành viên: Trần Thị Thúy NgọcTrần Đăng Nhân. Mã số: T2011-04-04. Năm: 2012. (Jun 12 2013 5:25PM)
[6] Đề tài Khác: Các nhân tố tác động đến thu nhập của lao động Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Hà. Mã số: SV2007. Năm: 2007. (Jun 12 2013 5:28PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Tác động 2. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà. Hội thảo quốc tế “Quản trị địa phương, chuyển đổi số và phát triển bền vững vùng”. Trang: 1-8. Năm 2024. (May 18 2024 4:46PM)
[2]Tham luận: Giải pháp thúc đẩy quản trị công xanh tại Việt Nam. Tác giả: Phan Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Thu Hà. Hội thảo quốc gia: "Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững". Trang: 1138-1151. Năm 2024. (May 18 2024 4:23PM)
[3]Tham luận: Phát triển nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu kinh tế số ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà, Lâm Bá Hoà. Hội thảo quốc gia: "Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững". Trang: 488-496. Năm 2024. (May 18 2024 4:20PM)
[4]Tham luận: Thực hiện kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà. Hội thảo quốc gia: "Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững". Trang: 1238-1250. Năm 2024. (May 18 2024 4:26PM)
[5]Tham luận: Năng lượng tái tạo và tăng trưởng kinh tế: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà; Lâm Bá Hoà. Hội thảo khoa học quốc tế "Phát triển kinh tế bền vững Việt Nam trong bối cảnh mới"". Trang: 734-743. Năm 2023. (Dec 19 2023 1:53PM)
[6]Bài báo: Phát triển Đảng trong sinh viên Đại học Đà Nẵng với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Tác giả: Lâm Bá Hoà, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Đức Tiến. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: Vol.21,No.8.1,2023. Trang: 28-33. Năm 2023. (Oct 24 2023 8:47AM)
[7]Bài báo: Ảnh hưởng của kiến thức tài chính và sự hậu thuẫn từ gia đình tới hành vi tiết kiệm: Nghiên cứu trường hợp cư dân Đà Nẵng trong độ tuổi từ 18 đến 40. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà. Tạp chí Khoa học thương mại. Số: 181. Trang: 97-106. Năm 2023. (Oct 24 2023 8:52AM)
[8]Tham luận: Liên kết vùng Duyên hải miền Trung - Những nút thắt cần tháo gỡ. Tác giả: Lâm Bá Hoà - Nguyễn Thị Thu Hà. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Liên kết tạo động lực phát triển” do Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ và VCCI tổ chức. Trang: 217-229. Năm 2022. (Oct 22 2022 10:33PM)
[9]Tham luận: Thu hút nhân tài vào lĩnh vực công ở thành phố Đà Nẵng: thực trạng và một số vấn đề đặt ra. Tác giả: Lâm Bá Hoà - Nguyễn Thị Thu Hà. Hội thảo "Khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên trong điều kiện thích ứng, a toàn, linh hoạt trong điều kiện kiểm soát dịch bệnh COVID-19" do Tạp chí Cộng sản và Tỉnh uỷ Bình Định tổ chức. Trang: 347-356. Năm 2022. (Oct 22 2022 10:41PM)
[10]Bài báo: Tăng trưởng xanh trong mối quan hệ với phát triển bền vững ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
. Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới". Số: 1. Trang: 216-226. Năm 2022.
(Oct 22 2022 10:56PM)
[11]Bài báo: Thích ứng với già hóa dân số nhanh chóng ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà. Hội thảo "Thực trạng và Giải pháp nhằm tăng cường năng lực ứng phó rủi ro, khủng hoảng trong nền kinh tế thành phố Đà Nẵng". Số: 1. Trang: 111-121. Năm 2022. (Oct 22 2022 11:01PM)
[12]Tham luận: Thể chế hoá chủ trương của Đảng về thu hút nhân tài vào làm việc trong lĩnh vực công. Tác giả: Lâm Bá Hoà - Nguyễn Thị Thu Hà. Hội thảo khoa học quốc gia: "Nguồn nhân lực và động lực phát triển đất nước";. Trang: 118-125. Năm 2022. (Oct 22 2022 10:42PM)
[13]Tham luận: Thực trạng phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. Tác giả: Lâm Bá Hòa, Nguyễn Thị Thu Hà. Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển kinh tế Việt Nam thích ứng với bối cảnh mới". Trang: 112-123. Năm 2022. (Oct 22 2022 10:51PM)
[14]Bài báo: Mối quan hệ giữa cơ cấu tuổi dân số, vốn con người và tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 9(02). Trang: 42-53. Năm 2021. (Oct 22 2021 11:55PM)
[15]Bài báo: Ứng dụng mô hình ARDL đánh giá mối quan hệ giữa thất nghiệp và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh: Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Số: 16(3). Trang: 1-14. Năm 2021. (Jun 10 2021 10:34PM)
[16]Tham luận: Đô thị hóa và phát triển đô thị ở các địa phương vùng Duyên hải Miền Trung.
.
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà, Lâm Bá Hòa. Hội thảo quốc gia "Phát triển đô thị ở Miền Trung: Những vấn đề lý luận và thực tiễn". Trang: 155-170. Năm 2021.
(Jun 4 2022 6:01PM)
[17]Tham luận: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở khu vực Miền Trung - Tây Nguyên. Tác giả: Lâm Bá Hoà - Nguyễn Thị Thu Hà. Kỷ yếu Hội thảo khoa học với chủ đề “Quản trị môi trường địa phương, đổi mới mô hình quản lý tài nguyên và chính sách thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu” do Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tổ chức. Trang: 149-164. Năm 2021. (Oct 22 2022 10:48PM)
[18]Bài báo: Bất bình đẳng trong phân phối thu nhập ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà (và cộng sự). Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam - Implementation of social justive in the context of market economy international and Vietnamese experiences" do Viện Triết học và Quỹ Rosa - Luxemburg khu vực Đông Nam Á tổ chức, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, ISBN: 978-604-315-440-5. Số: 12/2020. Trang: 381-396. Năm 2020. (Sep 6 2019 10:48AM)
[19]Bài báo: Cơ hội và thách thức của già hóa dân số cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam . Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á. Số: 29(10). Trang: 65-88. Năm 2018. (Feb 12 2019 6:39PM)
[20]Bài báo: Quan điểm về dân chủ của Karl Marx trong "Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hegel" và ý nghĩa của nó đối với Việt Nam hiện nay. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà (viết chung). Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Tư tưởng của C.Mác về mối quan hệ giữa công bằng xã hội với dân chủ và ý nghĩa hiện thời của nó" (Karl Marx's thought on the relation between social justice and democracy and its current relevance), Nxb Khoa học xã hội. Số: ISBN 978-604-956-491-8. Trang: 215-228. Năm 2018. (Jun 5 2019 10:53AM)
[21]Tham luận: Đóng góp của nguồn nhân lực trong tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010-2015. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà. Hội thảo quốc gia Thống kê và Tin học ứng dụng - Tổng cục Thống kê. Trang: 25-35. Năm 2016. (Oct 17 2016 2:59AM)
[22]Bài báo: Quản trị chuỗi cung ứng của Wal-Mart - Kinh nghiệm và đề xuất cho doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh bền vững. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà. Hội thảo Quản trị và Kinh doanh COMB2016. Số: 1. Trang: 15-23. Năm 2016. (Oct 17 2016 3:02AM)
[23]Bài báo: Những thách thức của già hóa dân số với phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà. Tạp chí Khoa học Kinh tế - Đại học Kinh tế. Số: 4(04). Trang: 119-125. Năm 2016. (Oct 17 2016 3:04AM)
[24]Bài báo: Già hóa dân số và những vấn đề đặt ra đối với phát triển kinh tế Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà. Tạp chí Sinh hoạt lý luận - Học viện Hành chính khu vực III. Số: 6(139) 2016. Trang: 587-597. Năm 2016. (Sep 26 2017 4:10PM)
[25]Bài báo: Một số gợi ý chính sách từ thực trạng dân số già trong quá trình già hóa dân số ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(101).2016. Trang: 107-112. Năm 2016. (Aug 10 2016 9:16AM)
[26]Bài báo: Vai trò của lao động đối với tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(99).2016. Trang: 14-19. Năm 2016. (Aug 10 2016 9:14AM)
[27]Bài báo: Thành tựu và hạn chế của chính sách công nghiệp hóa hướng trọng tâm về xuất khẩu ở Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà. Tạp chí Sinh hoạt lý luận - Học viện Hành chính Khu vực 3. Số: 1(2016). Trang: 53-58. Năm 2016. (Aug 10 2016 9:20AM)
[28]Bài báo: Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 02(87). Trang: 102-107. Năm 2015. (Jun 20 2015 11:11AM)
[29]Bài báo: Lý thuyết sự hài lòng trong công việc: Ý nghĩa lý luận cho các nghiên cứu quản trị liên quan.. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 10(83). Trang: 68-71. Năm 2014.
(Jun 20 2015 11:10AM)
[30]Bài báo: Đánh giá tình hình sử dụng vốn ngân sách nhà nước để phát triển giáo dục ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà. Tập san Khoa học & Giáo dục, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Số: 17(4/2014). Trang: 41-47. Năm 2014. (Jun 18 2014 9:40AM)
[31]Bài báo: Vấn đề quản lý chất thải rắn tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà. Tạp chí Sinh hoạt lý luận, Học viện chính trị - hành chính khu vực III
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 3(124). Trang: 79-84. Năm 2014.
(Aug 26 2014 12:37PM)
[32]Bài báo: Sự cam kết của người lao động đối với tổ chức và cách hiệu quả nhất để đảm bảo sự cam kết. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà. Tạp chí Khoa học kinh tế Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 2(06). Trang: 53-58. Năm 2014.
(Aug 26 2014 12:39PM)
[33]Bài báo: Đình công tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà. Tạp chí khoa học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN. Số: 1(05). Trang: 36-41. Năm 2014. (Jun 18 2014 9:41AM)
[34]Bài báo: Vai trò của chính phủ và đầu tư đối với sự phát triển của hợp tác xã: Ý nghĩa lý luận và bài học kinh nghiệm. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà. Tạp chí khoa học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Số: 4(08). Trang: 10-18. Năm 2014. (Jun 19 2015 11:29AM)
[35]Bài báo: Quản lý chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 8(81). Trang: 65-69. Năm 2014. (Jun 19 2015 11:28AM)
[36]Bài báo: Ảnh hưởng của các biến nhân khẩu học và biến công việc đến sự hài lòng trong công việc của giảng viên Trường Đại học Kinh tế. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà. Tạp chí khoa học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN. Số: 3(03). Trang: 88-95. Năm 2013. (Jun 18 2014 9:36AM)
[37]Bài báo: Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp chế biến thủy sản tại Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà. Tập san Khoa học & Giáo dục, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 14(9/2013). Trang: 46-52. Năm 2013.
(Jun 18 2014 9:38AM)
[38]Bài báo: Vai trò định mức lao động đối với các doanh nghiệp. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 6(48). Trang: 23-29. Năm 2013. (Oct 29 2013 10:57AM)
[39]Bài báo: Nhận diện các nhân tố tác động đến sự biến động dân số Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà. TC Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2013. Trang: 45-53. Năm 2013. (Jun 12 2013 5:51PM)
[40]Bài báo: Chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình công nghiệp hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thu Hà. Tập san Khoa học và giáo dục Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Số: 15 (11/2013). Trang: 67-72. Năm 2013. (Aug 26 2014 12:36PM)
[41]Bài báo: Nâng cao chất lượng dân số Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà. TC Sinh hoạt lý luận. Số: 8. Trang: 15-23. Năm 2012. (Jun 12 2013 5:45PM)
[42]Bài báo: Tình hình biến động dân số Đà Nẵng giai đoạn 1999 - 2009. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà. TC Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 9(58), Quyen 1. Trang: 41-46. Năm 2012. (Jun 12 2013 5:50PM)
[43]Bài báo: Bất bình đẳng về phân phối thu nhập ở thành phố Đà Nẵng: Thực trạng và Giải pháp. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà. TC Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (47). Trang: 143-152. Năm 2011. (Jun 12 2013 5:47PM)
[44]Bài báo: Chất lượng dân số Đà Nẵng: Thực trạng và Giải pháp. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà. Tập san Khoa học và Giáo dục, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 35-43. Năm 2010. (Jun 12 2013 5:42PM)
[45]Bài báo: Các nhân tố tác động đến thu nhập của lao động Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà. Đại học Kinh tế. Số: 2. Trang: 28-35. Năm 2008. (Nov 15 2013 1:39AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Entrepreneurship performance of Vietnam. Authors: Nguyen Thi Thu Ha; Lam Ba Hoa. Serbian Journal of Management. No: Vol. 17 No. 2 (2022). Pages: 303 - 319. Year 2022. (Nov 30 2022 11:05PM)
[2]Article: Income inequality in Vietnam: The Situation and Solutions. Authors: Lam Ba Hoa, Nguyen Thi Thu Ha, Phan Kim Tuan, Nguyen Duc Tien. International Conference Proceedings: Implementation of Social Justice in the Context of Market Economy - International and Vietnamese Experieces;. No: 03. Pages: 246-274. Year 2021. (Apr 5 2021 10:29PM)
[3]Article: The Relationship Between Population Ageing and Private Savings in Vietnam. Authors: Nguyen Thi Thu Ha and Lam Ba Hoa. Malaysian Journal of Consumer and Family Economics (Scopus). No: Vol. 24, 2020. Pages: 1-32. Year 2020. (Oct 4 2020 11:52PM)
[4]Article: On the causality relationship between demographic changes, economic growth and domestic savings in Vietnam. Authors: Nguyen Thi Thu Ha and Lam Ba Hoa. Jurnal Ekonomi Malaysia (Scopus). No: Volume 52(2). Pages: 1-13. Year 2018. (Oct 30 2018 6:07PM)
[5]Article: Evaluating entrepreneurship performance in Vietnam through the Global Entrepreneurship Development Index approach. Authors: Nguyen Thi Thu Ha, Lam Ba Hoa. Journal of Development Entrepreneurship (SCOPUS). No: Volume 23, Issue 01. Pages: 1850006. Year 2018. (Apr 17 2018 2:10AM)
[6]Presentations: Reviewing supply chain approaches and suggesting an excellent supply chain for enterprises in the context of global competition. Authors: Nguyen Thi Thu Ha. International Conference on Emerging Challenges: Strategic Integration (ICECH2017). Pages: 529-535. Year 2017. (Feb 21 2018 11:24AM)
[7]Article: Evaluating the entrepreneurship performance in Vietnam through the GEDI (the Global Entrepreneurship Development Index) approach. Authors: Nguyen Thi Thu Ha, Lam Ba Hoa. International Conference for Young Researchers in Economics and Business (ICYREB): Vietnamese enterprises with the Fourth Industrial Revolution. No: 1. Pages: 45-55. Year 2017. (Oct 22 2017 9:49PM)
[8]Article: Linkages underlying the influence of population ageing on economic growth and policy implications to Vietnam. Authors: Nguyen Thi Thu Ha. Hue University Journal of Science: Economics and Development. No: Vol. 126, No. 5B. Pages: 69–81. Year 2017. (Dec 10 2016 12:16AM)
[9]Article: Wal-Mart’s successful integarted supply chain and the necessity of establishing the Triple-A supply chain in the 21st century. Authors: Nguyen Thi Thu Ha. Journal of Economics and Management, Poland. No: Vol.29(3). Pages: 102 - 117. Year 2017. (Sep 26 2017 3:48PM)
[10]Presentations: Supply chain management of Wal-mart – experiences and suggestions for Vietnam’s retail enterprises to achieve sustainable competitive advantage. Authors: Nguyễn Thị Thu Hà. The 5th International conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement (ICECH2016), Hanoi University of Science and Technology and Leipzig University (Germany). Pages: 27-35. Year 2016. (Oct 17 2016 2:52AM)
[11]Article: Population Ageing: Opportunities and Challenges of Population Ageing for Sustainable Development in Vietnam. Authors: Nguyen Thi Thu Ha. “International Conference of University of Economics Ho Chi Minh City: Policies and Sustainable Economic Development (ICUEH2016)”, held by University of Economics Ho Chi Minh City (UEH) – Journal of Economic Development (JED). No: 1. Pages: 35-43. Year 2016. (Oct 17 2016 2:55AM)
[12]Article: Identifying factors affecting the early retirement decisions of employees: Meaning for Vietnam to reduce the potential labour shortages due to the population ageing. Authors: Nguyen Thi Thu Ha. Journal of Social Sciences and Humanities. No: Vol 2, No 5 (2016). Pages: 12-19. Year 2016. (Oct 17 2016 3:06AM)
[13]Article: Building the theoretical framework of the impact of population ageing on economic growth and some policy implications to Vietnam. Authors: Nguyen Thi Thu Ha. France - Vietnam conference - “The 2nd international conference: Policies Regulations of Relations Between Population and Development: International Experiences and Solutions for Vietnam”. No: ISBN: 978-604-946-124-8. Pages: 121-134. Year 2016. (Aug 10 2016 9:26AM)
[14]Article: Internal migration in the context of trade liberalisation in Vietnam. Authors: Quang Binh Bui, Thi Thu Ha Nguyen, Nguyen Chuong Ong. Malaysian Journal of Economic Studies MJES (SCOPUS). No: Vol. 53, No. 2 (December 2016). Pages: 35-45. Year 2016. (Aug 10 2016 9:28AM)
[15]Article: The issues faced by a leader when try to develop employee commitment during the economics recession. Authors: Nguyen Thi Thu Ha. The 1st international conference proceedings for young researchers in economics and business (ICYREB 2015): Economics, management and business in global society. No: Volume 3. Pages: 203 – 220. Year 2015. (Aug 10 2016 9:23AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Quan hệ tình - lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam (Một cách tiếp cận): Các tình huống pháp lý và đạo lý trong hoạt động pháp luật ở Việt Nam (Sách chuyên khảo) Chủ biên: TS. Lâm Bá Hòa. Đồng tác giả: PGS. TS. Lê Hữu Ái, PGS. TS. Đỗ Minh Hợp, TS. Nguyễn Thị Thu Hà. Nơi XB: Nhà xuất bản Hồng Đức. Năm 2020.(Sep 30 2020 4:34PM)
[2]Chapter 3: Applying the Global Entrepreneurship Development Index Methodology to Assess the Entrepreneurship Performance in Vietnam in Book "The Power of Entrepreneurship" (ISBN 978-1-53615-114-5) Chủ biên: Daan Dirksen. Đồng tác giả:  Nguyen Thi Thu Ha, Mikhail Kozlov, Ileana Hamburg, Danie Francois Toerien and Johannes Wessels, Raouf Jaziri, Diego Matricano, Amir Forouharfar. Nơi XB: NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New York, USA. Năm 2019.(Jan 2 2019 6:00AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hattaphone Xaisomphou
Đề tài: Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch tại tỉnh Salavan, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2022

 2023

[2]Trần Thị Ngọc Lan
Đề tài: Quản lý nhà nước về bảo trợ xã hội trên địa bàn quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2022

 2023

[3]Phạm Thanh Huy
Đề tài: Quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2022

 2023

[4]La Hoàng Mỹ Linh
Đề tài: Quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

[5]Nguyễn Đức Minh
Đề tài:

Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2021

 2022

[6]Bounthong Keoduangdee
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực hành chính tại tỉnh SeKong, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2022

  
 Khen thưởng
[1] Giải nhì SV nghiên cứu khoa học cấp ĐHĐN. Năm: 2007.
[2] Giải Khuyến khích SV Nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Năm: 2007.
[3] Giấy khen Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế. Năm: 2009.
[4] Giấy khen - Công đoàn Đại học Đà Nẵng. Năm: 2010.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2013-2014. Năm: 2014.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2014-2015. Năm: 2015.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2017-2018. Năm: 2018.
[8] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2020-2021. Năm: 2021.
[9] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2021-2022. Năm: 2022.
[10] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2022-2023. Năm: 2023.
[11] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2022 - 2023. Năm: 2023.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế số
Ngành: Khác
 2024 Đại học  Trường Đại học Kinh tế
[2]Kinh tế quốc tế nâng cao
Ngành: Khác
 2024 Đại học  Trường Đại học Kinh tế
[3]Kinh tế công
Ngành: Kinh tế học
 2021 Đại học  Trường Đại học Kinh tế
[4]Kinh tế vĩ mô nâng cao
Ngành: Kinh tế học
 2015 Đại học  Trường Đại học Kinh tế
[5]Kinh tế nguồn nhân lực, Kinh tế lao động
Ngành: Kinh tế học
 2010 Đại học, Sau đại học  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[6]Kinh tế vĩ mô
Ngành: Kinh tế học
 2009 Đại học  Trường Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn