Nguyễn Thị Trúc Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 28,697,823

 
Mục này được 6558 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Trúc Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  06/07/1981
Nơi sinh: Đức Phổ- Quảng Ngãi
Quê quán Đức Phổ-Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Luật Thương mại; Tại:
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm và Dự bị đại học; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Luật Thương mại; Tại: Thành phố Hồ Chí Minh
Dạy CN: luật kinh tế
Lĩnh vực NC: Luật học
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: 68 Trần Nhật Duật, P Duy tân, TP Kon Tum
Điện thoại: ; Mobile: 0984797194
Email: phuongnguyentruc@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2004-2008: giáo viên trường Cao đẳng Kinh tế Kon Tum

2008-nay(2011): giảng viên phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Nghien cứu xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020. Chủ nhiệm: TS. Đặng Văn Mỹ. Thành viên: Nguyễn Thị Trúc Phương - Thư ký đề tài. Mã số: 04/2011/HĐ-SKHCN. Năm: 2014. (Sep 9 2014 9:17AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Giải pháp tăng cường hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp và chính quyền địa phương trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương. Thành viên: Hoàng Văn HảiPhan Hoàng Điệp. Mã số: D92013-09-03. Năm: 2013. (Sep 9 2014 9:23AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn học Pháp luật Kinh tế, năm 2011. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương. Thành viên: . Mã số: PHKT-2011-PHKT. Năm: 2011. (Oct 2 2012 3:47PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn học Pháp luật đại cương, năm 2010. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương. Mã số: PHKT-2010-PHKT. Năm: 2010. (Oct 2 2012 3:54PM)
  
 Khen thưởng
[1] Nguyễn Thị Trúc Phương. Số: 77/QĐ-KT. Năm: 2012.
[2] Nguyễn Thị Trúc Phương. Số: 4775/QĐKT. Năm: 2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn