Nguyễn Thị Trúc Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 19940 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Trúc Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  06/07/1981
Nơi sinh: Đức Phổ- Quảng Ngãi
Quê quán Đức Phổ-Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Luật Thương mại; Tại: Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm và Dự bị đại học; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Luật Thương mại; Tại: Thành phố Hồ Chí Minh
Dạy CN: luật kinh tế
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: 68 Trần Nhật Duật, P Duy tân, TP Kon Tum
Điện thoại: ; Mobile: 0984797194
Email: phuongnguyentruc@gmail.com; nttphuong@kontum.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2004-2008: giáo viên trường Cao đẳng Kinh tế Kon Tum

2008-nay(2011): giảng viên phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM. Chủ nhiệm: Nguyễn Thi Trúc Phương. Thành viên: Châu Thị Ngọc Tuyết Trương Thị Hồng Nhung Nguyễn Thị Anh Thư. Mã số: B2016-ĐN08-02. Năm: 2018. (Aug 7 2020 5:27PM)
[2] Đề tài Khác: Nghien cứu xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020. Chủ nhiệm: TS. Đặng Văn Mỹ. Thành viên: Nguyễn Thị Trúc Phương - Thư ký đề tài. Mã số: 04/2011/HĐ-SKHCN. Năm: 2014. (Sep 9 2014 9:17AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Giải pháp tăng cường hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp và chính quyền địa phương trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương. Thành viên: Hoàng Văn HảiPhan Hoàng Điệp. Mã số: D92013-09-03. Năm: 2013. (Sep 9 2014 9:23AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn học Pháp luật Kinh tế, năm 2011. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương. Thành viên: . Mã số: PHKT-2011-PHKT. Năm: 2011. (Oct 2 2012 3:47PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn học Pháp luật đại cương, năm 2010. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương. Mã số: PHKT-2010-PHKT. Năm: 2010. (Oct 2 2012 3:54PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: BÀN VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA THƯƠNG NHÂN TRONG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG. Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Phương. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Thương mại và Phân phối" năm 2020. Số: 1. Trang: 543-549. Năm 2020. (Aug 7 2020 5:56PM)
[2]Bài báo: CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGUỒN VỐN VÀ TẬP TRUNG ĐẤT ĐAI - GIẢI PHÁP CHO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO. Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Phương. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” lần 2 năm 2018. Số: 1. Trang: 720-723. Năm 2018. (Aug 7 2020 5:49PM)
[3]Bài báo: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM. Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Phương. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2/2017. Trang: 162-167. Năm 2017. (Aug 7 2020 5:35PM)
  
 Khen thưởng
[1] Nguyễn Thị Trúc Phương. Số: 77/QĐ-KT. Năm: 2012.
[2] Nguyễn Thị Trúc Phương. Số: 4775/QĐKT. Năm: 2013.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Pháp luật đại cương
Ngành: Luật học
 2008 Sinh viên hệ chính quy, sinh viên hệ VHVL
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[2]Pháp luật Kinh tế
Ngành: Luật học
 2008 Bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy và hệ VHLV
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[3]Luật Doanh nghiệp
Ngành: Luật học
 2008 Bậc Đại học hệ chính quy, VHVL
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[4]Lý luận Nhà nước và pháp luật
Ngành: Luật học
 2008 Bậc đại học, hệ Chính quy, VHVL  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
[5]Luật Dân sự
Ngành: Luật học
 2008 Bậc đại học, hệ chính quy, VHVL  Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn