Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,290,246

 Biodiesel production from rubber seed oil
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 6(115).2017;Từ->đến trang: 50;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khủng hoảng năng lượng, biến đổi khí hậu đang là mối quan tâm của nhân loại trong nổ lực tìm kiếm năng lượng thay thế kinh tế và thân thiện với môi trường. Nhiều nghiên cứu chỉ ra biodiesel sẽ là một lựa chọn khả thi thay thế diesel truyền thống. Tuy nhiên, việc sản xuất biodiesel từ các loại dầu ăn như dầu hướng dương, đậu nành, dầu cọ làm tăng nguy cơ cạnh tranh lương thực và đất đai, tăng chi phí sản xuất. Bài báo này nghiên cứu khả năng sản xuất biodiesel từ dầu cao su, một loại dầu không ăn được, tại Việt Nam. Các tính chất của dầu cao su bao gồm hàm lượng dầu, hàm lượng nước, chỉ số axit, tỷ trọng, độ nhớt đã được phân tích. Dầu hạt cao su có hàm lượng acid béo tự do (FFAs) rất cao nên cần áp dụng phương pháp chuyển hóa hai bước để sản xuất biodiesel: (1) este hóa dầu bằng xúc tác acid nhằm giảm lượng FFA xuống dưới 2%; (2) sử dụng xúc tác bazơ để chuyển ester hóa các sản phẩm của bước 1 để tạo biodiesel và glycerol.
ABSTRACT
World’s energy crisis, global warming, diminishing fossil fuel reserves are raising concerns and inevitability to find more economic and more environmentally friendly solutions to satisfy the current energy consumption. The results of various researchers support the use of biodiesel as a viable alternative to conventional petroleum fuel. However, biodiesel production from refined edible oil types such as sunflower, soybean or palm oil causes the risk of competition with food and land that increases the overall production cost of the biodiesel which is not economical. Hence, it is better to use the non-edible types of oil for biodiesel production. The aim of this paper is to study the suitability of locally available rubber seed oil in Vietnam as substitutes to conventional diesel fuel in diesel engines. The significant properties of rubber seed oil include oil content, water content, acid value, density, viscosity which are found out during this investigation. Rubber seed oil possesses a very high free fatty acid (FFAs),which results in developing a two-step transesterification method to produce biodiesel from rubber seed oil: (1) acid catalyzed esterification reduces the FFA content of the oil to less than 2%;(2) alkaline catalyzed transesterification process converts the products of the first step to its mono-esters and glycerol.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn