Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,540,184

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hóa đại cương
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên  
[2]Quá trình và thiết bị trong CNHH-Truyền khối
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên ngành công nghệ hóa học  Trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng
[3]Động cơ và ô nhiễm môi trường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên và học viên cao học  
[4]Nhiệt động học ứng dụng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên ngành Kỹ thuật dầu khí  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Chưng cất đa cấu tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên ngành Công nghệ hóa hoc - Dầu và khí  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[6]Truyền nhiệt - Truyền khối trong Công nghệ hóa học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Học viên cao học ngành Công nghệ hóa học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[7]Hóa học dầu mỏ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên ngành Công nghệ hóa học - Dầu và khí  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[8]Công nghệ lọc dầu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên ngành công nghệ hóa học - Dầu và khí Học viên cao học ngành Công nghệ hóa học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[9]Năng lượng tái tạo
Ngành: Các ngành KHKT khác
  Học viên cao học ngành Công nghệ hóa học  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn