Nguyễn Thị Thanh Xuân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,137,897

 
Mục này được 28275 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thanh Xuân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  15/03/1978
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Sơn Trà, Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hóa dầu; Tại: Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: Hóa lý; Tại: Trường Đại học Louis Pasteur (Strasbourg) và Viện dầu khí Pháp
Dạy CN: Công nghệ hóa học - Dầu và khí
Lĩnh vực NC: - Hóa lý - Mô phỏng quá trình CNHH - Công nghệ dầu khí - Công nghệ môi trường - Năng lượng tái tạo từ biomass
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: P302 Chung cư Hòa Thuận, Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3 842743; Mobile: 0982144369
Email: nttxuan@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 3/2006 đến nay: Giảng viên, ngành Kỹ thuật dầu khí, khoa Hóa trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
- Từ 5/2009 - 9/2009: Chuyên viên ban Hợp tác quốc tế, Đại học Đà Nẵng
- Từ 10/2009 - 4/2011: Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Đại học Đà Nẵng
Phụ trách chương trình liên kết đào tạo sau Đại học với Đại học Pháp
- Từ 08/2017 - 5/2022: Phó Viện trưởng Viện Công nghệ quốc tế DNIIT - Đại học Đà Nẵng
- Từ 09/2023 : Trưởng Bộ môn Công nghệ hoá học - Dầu và khí
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thiết kế, mô phỏng và tối ưu quá trình sản xuất nhiên liệu biodiesel. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Xuân. Thành viên: Nguyễn Huỳnh Đông, Nguyễn Thanh Bình. Mã số: B2017 –ĐN 02 – 37. Năm: 2019. (Sep 9 2019 9:40AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết kế hệ thống thu hoạch sinh khối vi tảo Chlorella vulgaris ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu sinh học. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Xuân. Thành viên: Đặng Kim HoàngPhạm Duy VũNguyễn Thanh Bình. Mã số: DD2014-02-111. Năm: 2015. (Jun 4 2015 9:24AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tối ưu điều kiện nuôi trồng vi tảo Chlorella vulgaris làm nguyên liệu sản xuất biodiesel. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Xuân. Thành viên: Đặng Kim Hoàng, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Ngọc Tuân. Mã số: Đ2012 – 02 – 46. Năm: 2012. (Jun 20 2013 2:46PM)
[4] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu công nghệ sử dụng Biogas dùng để phát điện, kéo máy công tác và vận chuyển cơ giới. Chủ nhiệm: Bùi Văn Ga. Mã số: ĐTĐL2010G/35. Năm: 2012. (Jun 20 2013 2:49PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tác động của sự ấm dần lên toàn cầu đến môi trường thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Xuân. Thành viên: GS. Bùi Văn Ga, Th.S Trương Lê Bích Trâm, Th.S Lê Minh Tiến, KS Phạm Đình Long. Mã số: B2010-DDN-26. Năm: 2011. (Mar 31 2011 3:28PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Study on the ability to treat bilge wastewater from fishing boat by cultivating and harvesting the microalgae Chlorella vulgaris . Tác giả: Nguyen Thi Thanh Xuan, Nguyen Hoang An, Nguyen Nhat Cuong. Tạp chí KHCN - ĐHĐN ISSN 1859-1531. Số: 21(4). Trang: 100-104. Năm 2023. (Jun 16 2023 4:11PM)
[2]Bài báo: Mô phỏng phun trực tiếp hỗn hợp syngas-biogas-hydrogen có thành phần thay đổi vào buồng cháy động cơ dual fuel . Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Bùi Thị Minh Tú. Tạp chí KHCN - ĐHĐN ISSN 1859-1531. Số: 21(4). Trang: 68-74. Năm 2023. (Jun 16 2023 4:14PM)
[3]Bài báo: Chế tạo vật liệu composite Y2Ti2O7/SiC giao diện lồi-lõm với các đặc tính cơ học ưu việt hơn bằng phương pháp đúc trượt có từ tính hỗ trợ . Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trần Thị Trà Vinh, Thân Hồng Phúc
. ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 20 (8). Trang: 71-75. Năm 2022.
(Jun 13 2023 4:21PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu khả năng phối trộn biodiesel tổng hợp từ dầu mỡ cá thải tại các cơ sở chế biến thủy sản vào nhiên liệu diesel thỏa mãn tiêu chuẩn Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân*, Nguyễn Đình Thống. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, ISSN 1859-4794. Số: 62(8) 8.2020. Trang: 43-47. Năm 2020. (Jun 11 2021 11:32AM)
[5]Bài báo: Tổng hợp và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của biodiesel sản xuất từ mỡ cá phế thải. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 96. Năm 2020. (Jun 24 2020 10:39AM)
[6]Bài báo: Dự đoán tỷ trọng của biodiesel sản xuất từ dầu ăn phế thải. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 6, 2019. Trang: 26. Năm 2019. (Aug 13 2019 3:35PM)
[7]Bài báo: Biodiesel production from rubber seed oil. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(115).2017. Trang: 50. Năm 2017. (Jul 21 2017 4:42PM)
[8]Bài báo: Loại bỏ H2S trong biogas bằng hỗn hợp khoáng bentonite và zeolite thải của nhà máy lọc dầu Dung Quất. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân. Kỷ yếu Hội thảo Hóa học toàn quốc. Số: ISBN 13: 978-604-82-2242-0. Trang: 56-62. Năm 2017. (Dec 8 2017 8:54AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu khả năng sản xuất biogas trong môi trường nước biển. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân*; TS. Trương Lê Bích Trâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: Số 5(78).2014. Trang: 118. Năm 2014.
(Sep 19 2014 9:38AM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu khả năng sinh khí Biogas từ nước thải chế biến tinh bột sắn bằng phương pháp lên men kỵ khí. Tác giả: ThS. Phạm Đình Long; TS. Trần Văn Quang;Trương Lê Bích Trâm; ThS. Nguyễn Văn Đông ; TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân ;
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(76).2014. Trang: 41. Năm 2014. (Jun 18 2014 3:26PM)
[11]Bài báo: Khả năng xử lý nước thải từ hầm biogas của vi tảo Chlorella vulgaris trong định hướng sản xuất nhiên liệu sinh học. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân, Đặng Kim Hoàng, Võ Thị Thương. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 3(76).2014. Trang: 83-86. Năm 2014. (Jun 27 2014 10:39AM)
[12]Bài báo: A REVIEW OF MICROALGAE HARVESTING TECHNOLOGY FOR BIOFUEL PRODUCTION. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Số: 6(79).2014. Trang: 50-55. Năm 2014. (Jun 27 2014 10:47AM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu phối trộn một số phụ gia oxygenate vào xăng không chì. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Đình Thống, Trần Văn Hải. Tạp chí Công thương, ISSN 0866 – 7756. Số: 13. Trang: 43 - 47. Năm 2013. (Jun 20 2013 2:08PM)
[14]Bài báo: Tác dụng của việc phối trộn phụ gia Antiknock 819 vào xăng không chì nhằm cải thiện khả năng chống kích nổ của xăng. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Đình Thống, Trần Văn Hải. Tạp chí KHCN - ĐHĐN. Số: 5(66). Trang: 111 - 117. Năm 2013. (Jun 20 2013 2:13PM)
[15]Bài báo: Effect of CO2 utilization on the growth of chlorella vulgaris for food technology. Tác giả: Nguyen Hoang Minh, Nguyen Thi Thanh Xuan, Dang Kim Hoang, Nguyen Dinh Phu. UD journal Science and Technology. Số: 12(61). Trang: 86-92. Năm 2012. (Jun 20 2013 2:17PM)
[16]Bài báo: Technology for biogas application in production and living in rural area. Tác giả: Bui Van Ga, Tran Thanh Hai Tung, Nguyen Thi Thanh Xuan. The 2012 United Kingdom – Viet Nam Clean Energy Conference and Exhibition, UD journal Science and Technology
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 8(57). Trang: 23-33. Năm 2012.
(Jun 20 2013 2:21PM)
[17]Bài báo: Công nghệ ứng dụng biogas trong đời sống và sản xuất ở nông thôn. Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Đình Lâm, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Hồ Tấn Quyền,
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc, Nha Trang tháng 7/2012
marriage affairs open i want an affair
. Số: 7(2012). Trang: 400-412. Năm 2012.
(Jun 20 2013 2:30PM)
[18]Bài báo: Nghiên cứu nuôi trồng vi tảo Chlorella vulgaris làm nguyên liệu sản xuất biodiesel. Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn, Lê Thị Bích Yến, Lê Phước Hải, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Đặng Kim Hoàng, Nguyễn Hoàng Minh, Nguyễn Ngọc Tuân,. Tạp chí KHCN - Bộ Công thương
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 10 (6). Trang: 37 - 42. Năm 2012.
(Jun 20 2013 2:33PM)
[19]Bài báo: Nghiên cứu khả năng sản xuất greendiesel từ biomass và những thách thức trong việc thương mại hóa quy trình sản xuất greendiesel từ vi tảo. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Công Bảo,
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí KHCN - ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 1(50). Trang: 123-129. Năm 2012.
(Jun 20 2013 2:39PM)
[20]Bài báo: Study of chlorella vulgaris microalgae cultivation for biodiesel production. Tác giả: Nguyen Thi Thanh Xuan, Dang Kim Hoang, Nguyen Minh Tuan, Le Thi Bich Yen, Nguyen Hoang Minh. The 2012 United Kingdom – Viet Nam Clean Energy Conference and Exhibition, UD journal Science and Technology. Số: 8(57). Trang: 194-200. Năm 2012. (Jun 20 2013 2:24PM)
[21]Bài báo: Utilization of Poor Biogas in Biogas -Diesel Dual Fuel Engine. Tác giả: Ga Bui Van, Nam Tran Van, Xuan Nguyen Thi Thanh, Dong Nguyen Van, Thong Nguyen Minh. Da Nang International Forum on Green Technology and Management-IFGTM 2011. Số: 1. Trang: 41-50. Năm 2011. (Feb 20 2012 12:27PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Effects of Syngas from Various Biomass Gasification on Combustion of Spark Ignition Engine . Authors: Nguyen Thi Thanh Xuan, Bui Thi Minh Tu, Trương Le Bich Tram. GMSARN International Journal ISSN:1905-9094. No: 18(1). Pages: 123-129. Year 2024. (Jun 16 2023 4:19PM)
[2]Article: Recent advances in hydrogen production from biomass waste with a focus on pyrolysis and gasification . Authors: Van Giao Nguyen a, Thanh Xuan Nguyen-Thi b, Phuoc Quy Phong Nguyen c, Viet Dung Tran c, U¨ mit Agbulut  d,**, Lan Huong Nguyen e,****, Dhinesh Balasubramanian f,***, Wieslaw Tarelko g, Suhaib A. Bandh h, Nguyen Dang Khoa Pham
. International Journal of Hydrogen Energy e-ISSN: 1879-3487 ISSN: 0360-3199. No: 54. Pages: 12345. Year 2024.
(Jun 16 2023 4:18PM)
[3]Article: Simulation and experimental study of refuse-derived fuel gasification in an updraft gasifier . Authors: Nguyen Thi Thanh Xuan, Bui Thi Minh Tu, Bui Van Ga. International Journal of Renewable Energy Development (IJRED) - ISSN: 2252-4940. No: 12(4). Pages: 601-614. Year 2023. (Jun 16 2023 4:16PM)
[4]Article: Effects of Injection Strategies on Mixture Formation and Combustion in a Spark-Ignition Engine Fueled with Syngas-Biogas-Hydrogen . Authors: Nguyen Thi Thanh Xuan, Bui Thi Minh Tu. International Journal of Renewable Energy Development (IJRED) ISSN: 2252-4940. No: 12(1). Pages: 118-128. Year 2023. (Jun 16 2023 4:09PM)
[5]Article: Modeling the fluid phase behavior of amines, aromatic amines and their mixtures using the modified group-contribution PC-SAFT. Authors: Dong NguyenHuynh, Thanh-Xuan Nguyen-Thi. Fluid Phase Equilibria. No: 551. Pages: 113274. Year 2022. (Aug 15 2022 3:40PM)
[6]Article: Performance and Emissions of Motorcycle Engine Fueled with LPG-Ethanol by Port Injection. Authors: Bui Van Ga, Cao Xuan Tuan, Bui Van Hung, Nguyen Thi Thanh Xuan, Bui Van Tan. CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure. No: 4/22. Pages: 1673-1682. Year 2022. (Aug 15 2022 3:42PM)
[7]Article: Optimizing operation parameters of a spark-ignition engine fueled with biogas-hydrogen blend integrated into biomass-solar hybrid renewable energy system. Authors: Van Ga Bui, Thi Minh Tu Bui, Hwai Chyuan Ong, Sandro Nižetić, Thi Thanh Xuan Nguyen, AE Atabani, Libor Štěpanec, Anh Tuan Hoang. Fluid Phase Equilibria. No: 252. Pages: 124052. Year 2022. (Aug 15 2022 3:43PM)
[8]Article: Hydrogen-enriched biogas premixed charge combustion and emissions in DI and IDI diesel dual fueled engines: A comparative study. Authors: Van Ga Bui, Thi Minh Tu Bui, Anh Tuan Hoang, Sandro Nizetic, Thanh Xuan Nguyen Thi, Anh Vu Vo. Journal of Energy Resources Technology. No: 1-27. Pages: 112689. Year 2021. (Aug 15 2022 3:35PM)
[9]Presentations: Fruit recognition based on near-infrared spectroscopy using deep neural networks. Authors: Duy Khanh Ninh, Thi-Ngoc-Canh Doan, Chi Khanh Ninh, Thanh Xuan Nguyen-Thi, Nhan Le Thanh. 2021 The 5th International Conference on Machine Learning and Soft Computing. Pages: 90-95. Year 2021. (Aug 15 2022 3:37PM)
[10]Article: Characteristics of Biogas-Hydrogen Engines in a Hybrid Renewable Energy System. Authors: Van Ga Bui, Trung Hung Vo, Thi Minh Tu Bui, Thanh Xuan Nguyen Thi. International Energy Journal. No: 4/21. Pages: 112689. Year 2021. (Aug 15 2022 3:38PM)
[11]Article: Hydrogen-enriched biogas premixed charge combustion and emissions in direct injection and indirect injection diesel dual fueled engines: A comparative study. Authors: Van Ga Bui, Thi Minh Tu Bui, Anh Tuan Hoang, Sandro Nižetić, Thanh Xuan Nguyen Thi, Anh Vu Vo. Journal of Energy Resources Technology. No: 143. Pages: 12. Year 2021. (Aug 15 2022 3:39PM)
[12]Article: Modelling of phase behavior of ammonia and its mixtures using the mg-SAFT. Authors: Dong NguyenHuynh, Chau TQ Mai, Siem TK Tran, Xuan TT Nguyen, Olivier Baudouin. Fluid Phase Equilibria. No: 523. Pages: 112689. Year 2020. (Aug 15 2022 3:33PM)
[13]Article: Modelling of phase behavior of ammonia and its mixtures using the mg-SAFT. Authors: Dong NguyenHuynh*, Chau T.Q. Mai, Siem T.K. Tran, Xuan T.T. Nguyen, Olivier Baudouin. SCI, Fluid Phase Equilibria, ISSN 0378-3812. No: Volume 523, 15 November 2020, 112689. Pages: 1-17. Year 2020. (Jun 11 2021 11:38AM)
[14]Article: Free-volume theory coupled with modified group-contribution PC-SAFT for predicting the viscosities. II. Alcohols and their mixtures. Authors: DongNguyenHuynh, My T.Luu, Xuan T.T.Nguyen, Chau T.Q.Mai, Siem T.K.Tran. Fluid Phase Equilibria. No: 502. Pages: 11083-98. Year 2019. (Sep 9 2019 9:38AM)
[15]Article: Thermophysical behavior of three algal biodiesels over wide ranges of pressure and temperature. Authors: D. Bessières, J.-P. Bazile, X. Nguyen Thi Thanh, F. García-Cuadra, F.G. Acien . Fuel, Elsevier, ISSN 0016-2361. No: 233. Pages: 497-503. Year 2018. (Jan 11 2019 4:53AM)
[16]Article: Predicting the phase equilibria of esters/alcohols mixtures and biodiesel density from its fatty acid composition using the modified group-contribution PC-SAFT. Authors: Thi Thanh Xuan Nguyen, Dong NguyenHuynh. Fluid Phase Equilibria. No: 472. Pages: 128-146. Year 2018. (Jun 19 2018 4:31PM)
[17]Article: Density Measurements of Waste Cooking Oil Biodiesel and Diesel Blends Over Extended Pressure and Temperature Ranges. Authors: Thanh Xuan NguyenThi , Jean-Patrick Bazile and David Bessières. Energies 11 (2018), 11, 1212;. No: 11. Pages: 1212. Year 2018. (Jun 19 2018 4:33PM)
[18]Article: Prediction of vapor-liquid and liquid-liquid equilibria at high pressures of 2-
alkoxyethanol mixtures using PC-SAFT EoS.
Authors: Dong NguyenHuynh, Thi Thuy Nguyen, Thi Thanh Xuan Nguyen. Fluid Phase Equilibria. No: Volume 434. Pages: 7-20. Year 2017.
(Jul 5 2017 3:01PM)
[19]Article: Application of the modified group-contribution PC-SAFT to nitrile and their mixtures. Authors: Dong NguyenHuynh, Thi Thanh Xuan Nguyen. Fluid Phase Equilibria. No: 450. Pages: 112-125. Year 2017. (Dec 8 2017 8:58AM)
[20]Presentations: Studies of Biodiesel Production from Rubber Seed Oil and Testing of Performance Characteristics in a Diesel Engine. Authors: Nguyen Thi Thanh Xuan, Duong Viet Dung. 5th World Conference on Applied Sciences, Engineering & Technology 02-04 June 2016, HCMUT, Vietnam. Pages: 313-319. Year 2016. (Jul 21 2016 5:17PM)
[21]Presentations: Harvesting Biomass And Extracting Lipids From Microalgae Chlorella vulgaris cultivated in Seafood Processing Wastewater For Wastewater Treatment And Biofuels Production. Authors: Nguyen Thi Thanh Xuan, Dang Kim Hoang. The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development 2014 GTSD'14. Pages: 13-20. Year 2014. (Jun 4 2015 9:29AM)
[22]Presentations: Removal of Hydrogen Sulfide (H2S) from Biogas by Adsorption Method. Authors: Bui Van Ga, Nguyen Thi Thanh Xuan
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. The second international AMASING workshop in Da Nang. Pages: 34. Year 2013. (Nov 12 2013 1:35PM)
[23]Presentations: Effect of CO2 utilization on the growth of chlorella vulgaris for food technology. Authors: Nguyen Hoang Minh, Nguyen Thi Thanh Xuan, Dang Kim Hoang, Nguyen Dinh Phu. The 2012 International Conference on BioSciences and BioElestronics, 06 -07 December, 2012, Danang, Viet Nam. Pages: 79-82. Year 2012. (Nov 12 2013 1:32PM)
[24]Presentations: Utilization of biogas engines in rural area: A contribution to climate change mitigation. Authors: Bui Van Ga, Tran Van Nam, Nguyen Thi Thanh Xuan. Colloque International RUNSUD 2010, Universite Nice-Sophia Antipolis, France, 23-25 Mars 2010
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Pages: 19-31. Year 2010.
(Feb 20 2012 12:22PM)
[25]Article: Modelling particle formation: A helpful tool to interpret measurement results. Authors: T.X. Nguyen Thi, A Jaecker-Voirol, X. Montagne, P. Mirabel
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. 2nd Conference Environment & Transport including 15th Conference Transport and Air Pollution,Reims, France,
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Year 2006.
(Jan 17 2011 2:37PM)
[26]Article: Application of group contribution SAFT equation of state(GC-SAFT) to model phase behaviour of light and heavy esters. Authors: Thanh Xuan Nguyen Thi, Sofiane Tamouza, Pascal Tobaly,Jean-Philippe Passarello,Jean-Charles de Hemptinne. Fluid Phase Equilibria. No: 238 (2005). Pages: 254–261. Year 2005. (Jan 17 2011 2:33PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Chưng cất đa cấu tử Chủ biên: Nguyễn Thị Thanh Xuân. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm 2020.(Dec 21 2023 9:23AM)
[2]

Modélisation et Expérimentation de la formation et de l'évolution des particules dans la ligne d'échappement des véhicules 

Chủ biên: Thanh Xuan NGUYENTHI. Nơi XB: Edition Universitaire Europeenes. Năm 2017.(Jun 19 2018 4:41PM)

[3]Động cơ biogas Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Trần Văn Nam-Lê Xuân Thạch-Lê Minh Tiến-Trương Lê Bích Trâm-Trần Thanh Hải Tùng-Nguyễn Thị Thanh Xuân. Nơi XB: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Năm 2013.(Nov 12 2013 1:27PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hồ Đình Hoàng
Đề tài: Nghiên cứu giảm tỷ lệ H2/HC nhằm tiết kiệm năng lượng cho phân xưởng Reforming xúc tác tại BSR

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng - Trường Đại học Bách khoa

 2022

 2022

[2]Nguyễn Thanh Hóa
Đề tài: Đánh giá tính khả thi các phương án sản xuất methanol từ nguồn khí thiên nhiên mỏ Cá Voi Xanh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học đà Nẵng

 2019

 2019

[3]Huỳnh Thanh Phi
Đề tài: Nghiên cứu loại bỏ khí H2S trong biogas bằng hỗn hợp Bentonite và Zeolite thải từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học đà Nẵng

 2019

 2019

[4]Võ Tấn Phương
Đề tài: Nghiên cứu thu hồi dầu cặn từ quá trình làm sạch hệ thống bồn bể chứa dầu thô tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học đà Nẵng

 2019

 2019

[5]Huỳnh Thị Vân
Đề tài: Nghiên cứu mô hình nuôi trồng vi tảo Chlorella Vulgaris trong môi trường nước thải thủy sản nhằm xử lý ô nhiễm và định hướng sản xuất nhiên liệu sinh học

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[6]Nguyễn Thị Hoa
Đề tài: Nghiên cứu điều kiện nuôi trồng vi tảo Chlorella vulgaris để xử lý nước thải của nhà máy Bioethanol 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà nẵng

 2013

 2014

[7]Trần Văn Hải
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các phụ gia không truyền thống đến chất lượng xăng không chì

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[8]Nguyễn Quang Thái
Đề tài: Thiết lập và tối ưu sơ đồ công nghệ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải thưởng l’Oreal – Unesco Vì sự tiến bộ của Phụ nữ trong khoa học

 Khoa học

 2012

 

 Hà Nội - Việt Nam

coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2013.
[2] Giấy khen Giám đốc ĐHĐN. Năm: 2013.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2014.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hóa đại cương
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên  
[2]Quá trình và thiết bị trong CNHH-Truyền khối
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên ngành công nghệ hóa học  Trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng
[3]Động cơ và ô nhiễm môi trường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên và học viên cao học  
[4]Nhiệt động học ứng dụng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Sinh viên ngành Kỹ thuật dầu khí  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Chưng cất đa cấu tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên ngành Công nghệ hóa hoc - Dầu và khí  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[6]Truyền nhiệt - Truyền khối trong Công nghệ hóa học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Học viên cao học ngành Công nghệ hóa học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[7]Hóa học dầu mỏ
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên ngành Công nghệ hóa học - Dầu và khí  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[8]Công nghệ lọc dầu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sinh viên ngành công nghệ hóa học - Dầu và khí Học viên cao học ngành Công nghệ hóa học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[9]Năng lượng tái tạo
Ngành: Các ngành KHKT khác
  Học viên cao học ngành Công nghệ hóa học  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn