Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,077,949

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thanh Hóa
Đề tài: Đánh giá tính khả thi các phương án sản xuất methanol từ nguồn khí thiên nhiên mỏ Cá Voi Xanh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học đà Nẵng

 2019

 2019

[2]Huỳnh Thanh Phi
Đề tài: Nghiên cứu loại bỏ khí H2S trong biogas bằng hỗn hợp Bentonite và Zeolite thải từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học đà Nẵng

 2019

 2019

[3]Võ Tấn Phương
Đề tài: Nghiên cứu thu hồi dầu cặn từ quá trình làm sạch hệ thống bồn bể chứa dầu thô tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học đà Nẵng

 2019

 2019

[4]Huỳnh Thị Vân
Đề tài: Nghiên cứu mô hình nuôi trồng vi tảo Chlorella Vulgaris trong môi trường nước thải thủy sản nhằm xử lý ô nhiễm và định hướng sản xuất nhiên liệu sinh học

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[5]Nguyễn Thị Hoa
Đề tài: Nghiên cứu điều kiện nuôi trồng vi tảo Chlorella vulgaris để xử lý nước thải của nhà máy Bioethanol 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà nẵng

 2013

 2014

[6]Trần Văn Hải
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các phụ gia không truyền thống đến chất lượng xăng không chì

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[7]Nguyễn Quang Thái
Đề tài: Thiết lập và tối ưu sơ đồ công nghệ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn