Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,289,224

 Loại bỏ H2S trong biogas bằng hỗn hợp khoáng bentonite và zeolite thải của nhà máy lọc dầu Dung Quất
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Hóa học toàn quốc; Số: ISBN 13: 978-604-82-2242-0;Từ->đến trang: 56-62;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Biogas là nguồn năng lượng tái tạo, sinh ra từ quá trình phân hủy kỵ khí các hợp chất hữu cơ từ nguồn phụ phẩm nông nghiệp, chất thải gia súc, gia cầm, bùn thải. Biogas có thể được sử dụng trực tiếp để đun nấu, thắp sáng hay chuyển hóa thành công để phát điện, kéo máy công tác. Biogas còn có thể được nâng cấp thành biomethane và sử dụng như khí tự nhiên cho nhiều mục đích năng lượng. Tuy nhiên, trong biogas có tồn tại một tạp chất là H2S rất độc và gây ăn mòn nhanh chóng tất cả các thiết bị sử dụng biogas. Do đó cần thiết phải loại bỏ thành phần này ra khỏi biogas trước khi sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả và giá trị sử dụng của biogas.
Bài báo này nghiên cứu khả năng kết hợp cả hai loại khoáng bentonite và zeolite thải của nhà máy lọc dầu Dung Quất nhằm tạo ra một vật liệu hấp phụ rẻ tiền có hiệu quả cao đối với H2S. Việc kết hợp này sẽ vừa tận dụng được tính chất bề mặt riêng lớn của zeolite, vừa khắc phục được nhược điểm trương nở và kết dính quá chặt của bentonite khi gặp nước nhằm tạo được một loại vật liệu có hoạt tính hấp phụ H2S cao. Các tỷ lệ phối trộn cũng như phương pháp tạo hạt sẽ được khảo sát nhằm tìm ra phương án sản xuất phù hợp, đáp ứng mục tiêu vật liệu có hoạt tính tốt, có độ bền và thời gian sử dụng phù hợp cho các hộ gia đình và trang trại chăn nuôi sử dụng biogas làm chất đốt và nhiên liệu
ABSTRACT
Biogas is majorly a mix of methane and carbon dioxide, resulting from the anaerobic digestion of various organic matter such as food scraps, manure, wastewater sludge, and crop residue. It is known as a renewable energy source that serve different purposes: lighting, cooking, generating electricity,… Production and using biogas help improve significantly environment, reduce the amount of waste going to landfills, minimize over reliance of fossil fuels, create economic efficiency. However, the presence of impurities in biogas composition, especially the hydrogen sulfide, can damage the equipment in which biogas is used, or cause corrosion in pipelines if it would not be removed. This leads to extraordinary maintenance costs and limit the biogas use efficiency. This paper aims to investigate the application of a binary mixture constituted by bentonite and spent zeolite from Dung Quat refinery to adsorb H2S in biogas. The results show that the bentonite-spent zeolite mixture (Ben-Zeo) is perfectly applicable to biogas purification effectively. The H2S removal efficiency can reach at 99% with the output concentration of H2S is around of 10–20 ppm. After around 16h of adsorption, corresponding 5000 litters of treated biogas (in experiment conditions), the H2S removal efficiency still maintains at high value (above 90%). This reveals that this mixture can be applied at medium and small scale on farms and households in rural Vietnam
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn