Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,293,110

 Tác dụng của việc phối trộn phụ gia Antiknock 819 vào xăng không chì nhằm cải thiện khả năng chống kích nổ của xăng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Đình Thống, Trần Văn Hải
Nơi đăng: Tạp chí KHCN - ĐHĐN; Số: 5(66);Từ->đến trang: 111 - 117;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu việc phối trộn phụ gia gốc amine thơm có tên thương mại là Antiknock 819 vào xăng không chì. Việc phối trộn phụ gia Antiknock 819 làm trị số octan (Research Octane Number – RON) của xăng tăng mạnh, cụ thể là từ xăng gốc RON 83, sau khi phối trộn 3% rồi 6% Antiknock 819, RON lần lượt đạt 93,6 và 99,2. Một số tính chất khác như áp suất hơi bão hòa, hàm lượng oxy, hàm lượng hợp chất thơm của xăng sau khi phối với phụ gia này cũng đã được khảo sát. Kết quả cho thấy tất cả các giá trị này đều thỏa mãn tiêu chuẩn TCVN 6776:2005. Theo kết quả phân tích, thành phần chính trong phụ gia Antiknock 819 là N-methylaniline. Đây là một chất độc, khi bị đốt cháy sẽ giải phóng aniline và NOx, làm tăng nguy cơ tạo nhựa trong bồn chứa và buồng đốt. Vì vậy để sử dụng loại phụ gia này tại thị trường Việt Nam cần có những nghiên cứu đầy đủ về tính độc hại cũng như khả năng ảnh hưởng của các loại phụ gia đến động cơ ô tô, xe máy và môi trường.
ABSTRACT
This paper presents the research results from the blending of Antiknock 819 with unleaded gasoline. The mixing of this additive into gasoline dramatically increases the Research Octane Number (RON) of gasoline; with the mixing of 3% and 6% of the additive into the original gasoline RON 83, this number increases to 93.6 and 99.2 respectively. Some other properties such as vapor pressure, oxygen content, aromatic content of gasoline after adding this additive have also been investigated. The results show that all these properties satisfy the Vietnamese standard TCVN 6776:2005. According to the results analysis, the main component of Antiknock 819 is N-methyl aniline, which is a poison capable of releasing aniline and NOx when burned, thus increasing the risk of creating resin in the storage tank and the combustion chamber. Therefore, to use this Antiknock 819 as a additive in gasoline, it is necessary to research fully into the toxicity as well as the influence of addictives on the engines of automobiles, motorbikes and the environment.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn