Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu công nghệ sử dụng Biogas dùng để phát điện, kéo máy công tác và vận chuyển cơ giới
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Bùi Văn Ga
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Thành viên:  
Số: ĐTĐL2010G/35 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn