Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết kế hệ thống thu hoạch sinh khối vi tảo Chlorella vulgaris ứng dụng trong sản xuất nhiên liệu sinh học
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Thanh Xuân
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Thành viên:  Đặng Kim Hoàng
Phạm Duy Vũ
Nguyễn Thanh Bình
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: DD2014-02-111 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn