Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đảng bộ Huyện Hòa Vang lãnh đạo đấu tranh chống âm mưu "bình định, lấn chiếm, giành dân" của Mỹ - ngụy sau Hiệp định Paris (1973-1974)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hoàn
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo "Đảng bộ huyện Hòa Vang - 70 năm hình thành & phát triển" - Huyện ủy Hòa Vang & Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 0;Từ->đến trang: 44 - 64;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn